2020 m. rinkimų stebėsenos ataskaita

Lietuvos kurčiųjų draugija vykdė 2020 metų LR Seimo rinkimų I turo ir II turo stebėseną.

2020 m. rinkimų stebėsenos ataskaita

 

 

https://lh4.googleusercontent.com/uFlycHCC_uHWzSjWNj9dmucMUBRUdcQKPBWcqmzlfyooOoBj0xnVCTtY5_0sQ1-AkUXYtq1JdMJjhrmT0tt6Rn3Y-mQSmUIouwSbQ-hxsV-MXGAs742vxY49_HOo6gEc2ysUBMeq

PROJEKTAS

„Lietuvos kurčiųjų draugijos stiprinimas – iš organizacijos vidaus į išorinį bendradarbiavimą“

RINKIMŲ STEBĖSENOS ATASKAITA

2020-11-13

 

Lietuvos kurčiųjų draugija vykdė LR Seimo rinkimų I turo (2020 – 10 – 11) ir II turo (2020 – 10 – 25) stebėseną. Rinkimų stebėseną vykdė Kęstutis Vaišnora, Donata Lukošienė, Mykolas Balaišis, Justina Vertelkaitė. Stebėsena buvo vykdoma visoje LR teritorijoje turint įgaliojimus – LR Vyriausiosios rinkimų komisijos išduotą stebėtojo (oficialų) pažymėjimą.

Lentelėje pateikiami duomenys: apylinkės numeris, apylinkės pavadinimas, kuriose stebėtojai vykdė stebėseną:

 

 

Apibendrinant stebėseną daromos tokios prielaidos/išvados:

Klausos negalia: dauguma rinkimų komisijos narių nežinojo apie Skype ir galimybę pasinaudoti nuotolinėmis lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugomis, bet pasitaikė ir tokių rinkimų apylinkių, kurios su tokia informacija susipažino. Lietuvos kurčiųjų draugija yra išsiuntusi LR Vyriausiąjai rinkimų komisijai rekomendacijas dėl rinkimų pritaikymo klausos negalią turintiems asmenims, nuoroda į rekomendacijas ČIA.

LR Vyriausiosios rinkimų komisijos teigimu, šios rekomendacijos buvo išplatintos, tai patvirtino ir ne vienos rinkimų apylinkės nariai, tačiau ne visi su pateikta informacija susipažino. Daugumos teigimu, tam nėra laiko. Paklausius komisijos narių, kaip susikalbėtų su klausos negalią turinčiu asmenu, atsakymai buvo įvairūs – bandys gestikuliuoti, kiti – garsiai rėkti. Buvo ir tokių atvejų, kai komisijos pirmininkas atsako, kad žino ir turi Skype programą, bet paprašius pasinaudoti nuotolinėmis lietuvių gestų kalbos vertėjo paslaugomis, pasimesdavo ir prisipažindavo, kad vis tik nežino ir neturi. Buvo tokių, kurie susidūrė su klausos negalią turinčiais asmenimis, bandė susirašinėti, gestikuliuoti. Tačiau buvo ir gerųjų pavyzdžių, kai komisijos nariai turėjo įsidiegę Skype programą, susipažino su rekomendacijomis.

 

RINKIMŲ PRITAIKYMAS KLAUSOS NEGALIĄ TURINTIEMS ASMENIMS 

           

Lietuvos kurčiųjų draugija, sausio 9 dieną inicijavo susitikimą su LR Vyriausiąja rinkimų komisija aptarti artėjančių LR Seimo rinkimų, detalesnė informacija ČIA.

Debatų vertimas į lietuvių gestų kalbą. Situacija, lyginant su LR Prezidento ir Europos Parlamento narių rinkimais Lietuvoje – nepasikeitė: per Lietuvos nacionalinę televiziją buvo verčiami debatai į lietuvių gestų kalbą, o vertimo paslaugas finansavimo LR Vyriausioji rinkimų komisija ir LRT. Tam buvo skirtos lėšos ne Lietuvių gestų kalbos vertimo centro ir jo teritorinių skyrių biudžeto. Buvo lietuvių gestų kalbos vertimas “Delfi” portale ir kitose televizijose, tačiau televizijos programose nebuvo pažymėta, kad bus vertimas lietuvių gestų kalbą, priešingai nei LRT programoje. Nuorodos į transliacijas su vertimu į lietuvių gestų kalbą:

Delfi portale:

Seimo rinkimų debatai 2020 „Delfi“ portale (su vertimu į gestų k.)

 

LRT televizija:

2020.09.29 LR Seimo rinkimų debatai. Partijos pasisakė nacionalinio saugumo ir teisingumo klausimais (su vertimu į gestų k.)

2020.09.28 LR Seimo rinkimų debatai. Partijos pasisakė grėsmių nacionaliam saugumui ir teisingumo klausimais (su vertimu į gestų k.)

2020.09.25 LR Seimo rinkimų debatai. Partijos pasisakė sveikatos apsaugos, demokratijos padėties ir žmogaus teisių klausimais (su vertimu į gestų k.)

2020.09.24 LR Seimo rinkimų debatai. Partijų atstovai pasisakė nacionalinio saugumo klausimais (su vertimu į gestų k.)

2020.09.23 LR Seimo rinkimų debatai. Partijų atstovai pasisakė švietimo ir socialinės atskirties mažinimo klausimais (su vertimu į gestų k.)

2020.09.22 LR Seimo rinkimų debatai. Partijų atstovai pasisakė sveikatos apsaugos, demokratijos ir žmogaus teisių temomis (su vertimu į gestų k.)

2020.09.21 LR Seimo rinkimų debatai. Partijos atsakė, iš kur imtų pinigų švietimui, pateikė argumentus, ko reikia bedarbiui (su vertimu į gestų k.)

2020.09.16 LR Seimo rinkimų debatai. Švietimas ir socialinė politika, socialinės atskirties mažinimas (su vertimu į gestų k.)

2020.09.17 LR Seimo rinkimų debatai. Partijos atskleidė, kaip keistų pašalpų sistemą ir ar mažintų mokesčius (su vertimu į gestų k.)

2020.09.10 LR Seimo rinkimų debatai. Partijos įvardijo, kaip didintų medikų algas, ir kas turėtų būti vadinama šeima (su vertimu į gestų k.)

2020.09.09 LR Seimo rinkimų debatai. Sveikatos apsauga ir demokratijos padėtis bei žmogaus teisės (su vertimu į gestų k.)

 

Kadangi, Lietuvoje yra pandemijos situacija, karantino laikotarpis, nevyko debatų renginiai, kuriuos reikėjo pritaikyti lietuvių gestų kalba arba Lietuvos kurčiųjų organizacijos tokios informacijos nebuvo gavusios. Tik vienintelis renginys su vertimu į lietuvių gestų kalbą buvo organziuojamas vasaros laikotarpiu Klaipėdoje – nuoroda ČIA.

Nesikeičia ir vienas iš esminių kurčiųjų bendruomenės nusiskundimų, kad per televiziją transliuojamas gestų kalbos vertėjas – per mažo dydžio ir sunkiai įžiūrimas. LR Vyriausiajai rinkimų komisijai skiriant lėšas gestų kalbos vertimo pritaikymui gestų kalba per televizijas, reiktų įdėti reikalavimą apie rodomo lietuvių gestų kalbos vertėjo dydį – ši rekomendacija buvo pateikta ir ankstesnėje ataskaitoje, tačiau neįgyvendinta, todėl reikalinga skirti dėmesį šiai problemai išspręsti. Tinkamai organizuojamos lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugos suteikiant šias paslaugas per televizijos debatus, tačiau neužtikrinamas kokybiškas pateikimas transliacijos metu.

Spaudos konferencijų pritaikymas lietuvių gestų kalba. Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) organizavo spaudos konferencijas, kurios buvo verčiamos į lietuvių gestų kalbą (šaltinis - VRK):

Spalio 11 d. (sekmadienį) 10 val., 15 val., 20 val. ir 24 val. spaudos konferencija Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdžių salėje (II aukštas, Gynėjų g. 8, Vilnius).

Spalio 12 d. (pirmadienį) 12 val. spaudos konferencija LR Seimo Spaudos konferencijų salėje (Gedimino pr. 53, Vilnius).

Spalio 25 d. (sekmadienį) 10 val., 15 val., 20 val. ir 23 val. spaudos konferencija Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdžių salėje (II aukštas, Gynėjų g. 8, Vilnius).

Spalio 26 d. (pirmadienį) 12 val. spaudos konferencija LR Seimo Spaudos konferencijų salėje (Gedimino pr. 53, Vilnius). 

Nuorodos į konferencijų transliacijas:

Spalio 25 d. (sekmadienis) 10 val. 

Spalio 25 d. (sekmadienis) 15 val. 

Spalio 25 d. (sekmadienis) 20 val. 

Spalio 25 d. (sekmadienis) 23 val. 

 

Tačiau atsidarius nuorodas ir stebint lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugų prieinamumo kokybę, įvertinimas – prastai. Kaip jau minėta situacija su televizijų debatų vertimais į lietuvių gestų kalbą. Lietuvių gestų kalbos vertėjo atliekamas vertimas nesimato tinkamai dėl prasto apšvietimo, per mažas rodymo langas, veido skydelis trukdo tinkamai matyti veido mimikas. Turi būti tinkamai pritaikyta aplinka, technika, kad užtikrintume prieinamumą. Šiuo atveju lietuvių gestų kalbos vertėjai paslaugas suteikė dauguma kokybiškai, tačiau kurčiųjų bendruomenei transliacijos metu jos buvo pateiktos netinkamai.

Lyginant su LR Prezidento ir Europos Parlamento rinkimais, anksčiau apskričių gestų kalbos vertėjų centrai savaitgaliais nedirbo ir neteikė lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugų. 2019 metais vykusių rinkimų metu Lietuvos kurčiųjų draugijos, Vyriausiosios rinkimų komisijos, Vilniaus apskrities gestų kalbos vertėjų centro, Neįgaliųjų reikalų departamento, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pastangomis, gestų kalbos vertimo paslaugos spaudos konferencijų metu buvo užtikrintos. Suderinus su Lietuvos kurčiųjų draugija, Vyriausioji rinkimų komisija oficialių raštu 2019 – 04 – 09 Nr. 2 – 1034 (1.16) kreipėsi į Neįgaliųjų reikalų departamentą su prašymu užtikrinti gestų kalbos vertimą vyriausiosios rinkimų komisijos spaudos konferencijų metu. Šiuose rinkimuose situacija kita, nes apskričių lietuvių gestų kalbos vertimo centrai buvo reorganizuojami į Lietuvių gestų kalbos vertimo centrą ir jo teritorinius skyrius dar iki rinkimų. Nuo liepos 1 dienos pradėjus veikti BPC 112 aplikacijai klausos negalią turintiems asmenims, atidarytas visą parą ir visomis savaitės dienomis dirbantys nuotolinių lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugų skyrius. Todėl šiuose rinkimuose nereikėjo atskiro suderinimo ir visi norintieji, sekmadienį, galėjo pasinaudoti nuotolinėmis lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugomis per Skype program (informacija ČIA).

Nusiskundimų apie teikiamas gestų kalbos vertimo paslaugas per „Skype“ programą iš techninės ar ryšio sutrikimų perspektyvos, nebuvo gauta.

Lietuvos kurčiųjų draugija apie spaudos konferencijų pritaikymą teikė informaciją gestų kalba, plakatais per įvairias viešinimo medijas.

Siekiant skatinti klausos negalią turinčių asmenų dalyvavimą rinkimuose LR Vyriausioji rinkimų komisija paviešino vaizdo įrašą, kuriame lietuvių gestų kalba kvietė klausos negalią turinčius asmenis dalyvauti rinkimuose (vaizdo įrašas ČIA). Toks viešinimas susilaukė teigiamos Lietuvos kurčiųjų bendruomenės reakcijos ir tikėtina, kad paskatino įsitraukimą dalyvauti rinkimuose.

Apibendrinant LR Seimo rinkimų stebėseną, Lietuvos kurčiųjų draugijos 4 oficialūs stebėtojai paviešino vaizdo įrašą lietuvių gestų kalba ir lietuviškais subtitrais, kad informaciją būtų prieinama kurčiųjų bendruomenei ir visuomenei, socialiniame tinkle Facebook.

Spaudoje paviešintas straipsnis apie rinkimų prieinamumą klausos negalią turintiems asmenims ir kitomis temomis:

LKD prezidentas K.Vaišnora: „Kartais juokauju, kad kurtieji – tauta tautoje, tačiau mes esame lygiateisiai Lietuvos piliečiai“

 

REKOMENDACIJOS

 

  • Organizuoti privalomus (privalomumo būtinybė reikalinga, kad tikrai visi rinkimų komisijų nariai gautų informaciją nesant laiko galimybėms skaityti dokumentus) mokymus rinkimų komisijų darbuotojams apie negalios etiką: kaip reikia užtikrinti pritaikytą aplinką, kaip elgtis su skirtingos negalios žmonėmis (galimas šio projekto tęstinumas). Darbuotojai turėtų turėti pažymėjimus, kad susipažino su tokia informacija (mokymų sertifikatas/pažymėjimas);
  • LR Vyriausiajai rinkimų komisijai nustatyti teisės aktu, nutarimu, ar kita forma nuostatas, kaip turi būti matomas lietuvių gestų kalbos vertėjas (dydis, apšvietimas) per socialines medijas, televiziją;
  • Rinkimų apylinkėse, rinkimų metu įdiegti į kompiuterius ar planšetinius kompiuterius Skype programą, įvesti lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugų Skype duomenis, kad jei asmuo, neturintis galimybės pats savo priemone pasinaudoti šia paslauga, galėtų ją gauti iš rinkimų komisijos apylinkės ateidamas balsuoti;
  • Rinkimų dieną, kai rinkimų apylinkėse iškabinta informacija plakatuose apie kandidatus, būtų QR kodai, kuriuos nuskenavus su telefonu, informacija būtų pateikta lietuvių gestų kalba;
  • Įstatymiškai reglamentuoti, kad politinės partijos, kandidatai pritaikytų rinkimų politines reklamas lietuvių gestų kalba ir/arba lietuviškais subtitrais, nes teisės aktai nenumato tokios būtinybės ir tai kandidato pasirinkimas;

 

Ir pats geriausias pavyzdys, kai kandidatas į politinį postą, informaciją pateikia pats sakydamas tekstą lietuvių gestų kalba, uždeda lietuviškus subtitrus, nes tai geriausiai pasiekia rinkėjus. Tik vienas vienintelis kandidatas tai padarė per šiuos LR Seimo rinkimus.

 

 

 

LKD informacija

 

 

 

 

Kokia jūsų reakcija?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0