2020 metais LKD teiktų paslaugų suvestinė

2020 metais LKD teiktų paslaugų suvestinė

 

2020 m. LKD vykdė keturias veiklas pagal Klausos negalią turinčių asmenų socialinio dalyvavimo visuomenėje 2018–2020 metų veiksmų planą:

  • Atvejo vadybos paslaugų teikimas asmenims su klausos negalia;
  • Psichologo paslaugų teikimas gestų kalba kurčiųjų reabilitacijos centruose;
  • Skubiosios pagalbos iškvietimo galimybės ir atsakomybė: individualūs mokymai, renginiai, sklaidos organizavimas;
  • Asmenų, turinčių klausos negalią, kompiuterinio raštingumo mokymo paslaugos.

 

Atvejo vadybos paslaugų asmenims su klausos negalia teikimas sėkmingai vykdytas jau trečius metus. Paslaugas teikė 5 atvejo vadybininkai kurčiųjų reabilitacijos centruose, tačiau dirbo ir regionuose, rajonuose – visoje Lietuvoje. Per 2020 metus suteikta 2000 val. paslaugų 103 asmenims su klausos negalia. Atvejo vadybininkai sėkmingai bendradarbiavo su socialinių paslaugų centrais, vaiko teisių apsaugos tarnybomis, medikais, teisininkais, ugdymo įstaigų atstovais ir specialistais, seniūnijų darbuotojais, organizavo ir koordinavo reabilitacijos centrų darbuotojų teikiamą pagalbą, tarpininkavo su šeimos nariais. Atvejo vadybininkai žymiai dažniau nei anksčiau dalyvavo vykstančiuose posėdžiuose, rengė bei prisidėjo prie vykdomų pagalbos teikimo planų.

Per 3-jus darbo metus galime pasidžiaugti, kad kurtieji patys noriai kreipiasi į atvejo vadybininkus ir jau drąsiau ieško pagalbos esamoms socialinėms krizėms spręsti. Bet ypač svarbu, kad įvairios institucijos ir įstaigos atkreipia dėmesį, jog įtraukus LKD atvejo vadybininką, pagalba vyksta sklandžiau, greičiau ir efektyviau: atvejo vadybininkas sėkmingai tarpininkauja tarp asmens su klausos negalia ir specialistų, išsiaiškina ir abiem pusėms išaiškina problemą, suprantamai supažindina su planuojama pagalba, įtraukia kurčiųjų organizacijų teikiamą pagalbą, seka progresą, koordinuoja visų institucijų darbą, kad pagalbos planas būtų įgyvendintas ir asmens socialinė krizė sumažėtų ar būtų išspręsta.

2020 m. gruodžio 11 d. vykdyta paslaugų teikimo sutartis su Neįgaliųjų reikalų departamentu prie SADM baigėsi. Matant pasiektus rezultatus ir veiklos svarbą, atvejo vadybos paslaugos kurtiesiems įtrauktos į Neįgalių socialinės integracijos 2021-2023 metų veiksmų planą ir 2021 m. planuojama skelbti naują viešųjų pirkimų konkursą, tad paslaugos bus teikiamos ir toliau. LKD dėkoja visiems atvejo vadybininkams už jų svarbų darbą, kuris padeda socialines krizes išgyvenantiems asmenims pamatyti šviesą, keisti savo situaciją, spręsti problemas, o tai padeda padaryti šių darbuotojų profesionalumas, kompetencijos ir lietuvių gestų kalbos mokėjimas.

 

Psichologo paslaugų teikimas lietuvių gestų kalba 2020 m. vykdytas pirmą kartą. Per 4 mėn. nuo paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo iki sutarties pabaigos, 4 profesionalūs psichologai, turintys bendravimo su kurčiaisiais patirtį ir mokantys gestų kalbą, suteikė paslaugas 217 unikalių asmenų, kurie gavo 1000 val. individualių konsultacijų gyvai ir/ar nuotoliniu būdu, o grupiniuose užsiėmimuose sudalyvavo viso net 600 dalyvių iš visos Lietuvos. Toks staigus ir didelis paslaugų skaičius rodo didelį bendruomenės poreikį. Taip pat šiais metais vyravusi pandemija, nors iš dalies apsunkino paslaugų teikimą, nes daugiau paslaugų turėjo būti teikiamos nuotoliniu būdu ir paskaitos pirmą kartą vestos per Zoom programą, tačiau taip pat buvo sudėtingas laikas, nes karantinas paaštrino esamas kurčiųjų problemas, sukėlė papildomų psichologinių iššūkių, kurie buvo aptarti ir sprendžiami individualių ir grupinių užsiėmimų metu.

LKD dėkoja psichologams už atliktą darbą, skirtą laiką ir ištvermę, nes šis laikotarpis buvo tikras išbandymas ir jiems patiems. Tačiau džiaugiamės, kad iškilusius sunkumus sėkmingai išsprendėme, prisitaikėme ir pasiekėme puikius rezultatus. Sėkmingai įvykdžius pirkimo sutartį ir atsiskaičius už suteiktas paslaugas, sutartis bus pratęsta dar vieniems metams, todėl psichologo paslaugų teikimas kurtiesiems bus ir toliau užtikrintas.

 

Skubiosios pagalbos iškvietimo galimybių veikla 2020 metais buvo įgyvendinta pirmą kartą pristačius pilnai klausos negalią turintiems asmenims pritaikytą skubios pagalbos numerio 112 mobiliąją programėlę, kuria pasinaudojus galima specialiųjų tarnybų pajėgas išsikviesti gimtąja gestų kalba. Detalią informaciją apie įgyvendintą veiklą galite rasti ČIA: Sėkmingas 112 mobiliosios programėlės startas.

 

Kompiuterinio raštingumo mokymo paslaugos asmenims, turintiems klausos negalią, 2020 metais buvo organizuotos penkių didžiųjų Lietuvos miestų – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio – kurčiųjų reabilitacijos centruose. Per veiklos vykdymo laikotarpį paslaugomis pasinaudojo 100 kurčiųjų bendruomenės narių, kuriems suteikta 2000 valandų mokymų naudojant išmaniąsias technologijas. Individualūs mokymai organizuoti atsižvelgiant į paslaugų gavėjų kompiuterinio raštingumo mokėjimo lygį – pradedantiesiems ir pažengusiems, o juos vedė IT mokslus baigę, gestų kalbą puikiai mokantys lektoriai.

Pasibaigus individualių mokymų kursui, visi dalyviai buvo pakviesti užpildyti grįžtamo ryšio anketinę apklausą. Rezultatai parodė, kad net 77 proc. apklaustųjų norėtų mokytis dar kartą, kadangi daug sužinojo apie socialinių medijų privalumus, elektroninių valdžios vartų paslaugų teikimo galimybes,  nuotolinių bendravimo programų galimybes, Excel, Word ir PowerPoint programų subtilybes. Taip pat atsakymai atskleidė, jog kompiuterinio raštingumo mokymų programoje dalyvavę asmenys norėtų praplėsti teikiamų paslaugų spektrą, kad būtų galima pasimokyti vaizdo klipų ir nuotraukų koliažų kūrimo, o privalumu laikytų, jei visa mokymų medžiaga būtų patalpinta internetinėje erdvėje su vertimu į gestų kalbą. Taip pat respondentai vieningai teigė norintys, kad kurčiųjų reabilitacijos centruose dirbtų bent po vieną konsultantą, kuris galėtų padėti būtent šiuolaikinių technologijų naudojimo klausimu.

 

LKD informacija

 

Kokia jūsų reakcija?

like
1
dislike
0
love
1
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0