5 dalykai, kuriuos gali padaryti personalo vadovai, kad padėtų kurtiesiems ir neprigirdintiems darbuotojams

5 dalykai, kuriuos gali padaryti personalo vadovai, kad padėtų kurtiesiems ir neprigirdintiems darbuotojams.

5 dalykai, kuriuos gali padaryti personalo vadovai, kad padėtų kurtiesiems ir neprigirdintiems darbuotojams

 

Dažnai galima išgirsti frazę „Negalia nėra negalėjimas“, ypač ten, kur stengiamasi užtikrinti neįgaliųjų lygybę darbo vietoje. Tačiau mažiau žinoma, kad žmogiškųjų išteklių skyriai gali padaryti vos keletą paprastų dalykų, kad sukurtų tinkamą darbinę aplinką visiems. Tai padeda žmonėms su negalia ir leidžia jiems išnaudoti savo profesinį potencialą.

Paprasčiau tariant, kurtieji arba neprigirdintys asmenys gali dirbti tokį patį darbą kaip ir jų girdintys kolegos, o galbūt net pasiekti daugiau. Pakanka kelių paprastų priemonių, kad būtų sukurta patogi darbinė aplinka, leidžianti kiekvienam pasiekti maksimalų produktyvumą.

Žemiau pateikiami 5 patarimai personalo vadovams ką daryti, kad padėtų kurtiesiems ir neprigirdintiems darbuotojams.

1. Vaizdo įrašai su subtitrais

Vienas iš praktiškiausių būdų, kaip padėti žmonėms, turintiems klausos sutrikimų, gauti informaciją yra vaizdo įrašai su subtitrais. Tai ypač patogu naudoti mokymų procese. Labai svarbu, kad visi darbuotojams pateikiami vaizdo įrašai būtų sutitruoti – taip klausos negalią turintys darbuotojai turi galimybę gauti pilnavertę informaciją.

Vaizdo įrašai su titrais yra labai naudingi, nes suteikia prieigą prie informacijos, kurios kitu atveju kurtieji ar neprigirdintys darbuotojai nebūtų galėję gauti. Vaizdo įrašų vizualizavimas ir subtitrai taip pat naudingi ir girdintiems darbuotojams, nes padeda geriau įsisąmoninti pateiktą informaciją ir sustiprina pagrindines žinutes.

2. Darbo vietos pritaikymas

Labai svarbu, kad darbo vieta būtų pritaikyta pagal individualius negalią turinčio darbuotojo poreikius. Svarbu pagalvoti apie įvairias šiuolaikines technologijas, kurios padėtų pašalinti bet kokius barjerus.

Geras pavyzdys būtų tekstinio telefono suteikimas darbuotojui. Tekstiniai telefonai yra specialių tipų telefonai, paprastai prijungti prie klaviatūros ir ekrano, kuriame rodomi išsiųstų arba gautų balso pranešimų tekstai.

Kitos technologijos, kurios gali būti naudingos, apima balso atpažinimo programinę įrangą, taip pat papildomus / alternatyvius įrenginius. Tai įrankiai, leidžiantys žmonėms bendrauti surenkant tekstinį pranešimą, kuris vėliau išverčiamas į gestų kalbą, arba atvirkščiai.

Be to, klausos negalią turinčiam darbuotojui turėtų būti skirta tokia asmeninė darbo vieta, iš kurios darbuotojas galėtų gerai matyti visą jį supančią aplinką. Jo regimojo lauko darbo vietoje neturėtų užstoti pašaliniai daiktai ar kambarinės gėlės.

3. Bendravimas ir etiketas

Bet kokia įmonės komunikacija visada turėtų būti prieinama raštu. Tai padidina klausos negalią turinčio darbuotojo įtrauktį darbovietėje.

Pradedant darbo pokalbiu, įmonėse turėtų būti ieškoma darbuotojui priimtino komunikacijos ir bendravimo būdo. Vėliau ta informacija turėtų būti perduota kitiems kolegoms, įskaitant ir reikalingą informaciją apie tinkamą etiketą, kad visi žinotų, kaip bendrauti su klausos negalią turinčiu kolega.

4. Susitikimų organizavimas

Rengiant įmonės darbuotojų susirinkimus, svarbu atsižvelgiant į kurčiųjų ar neprigirdinčiųjų darbuotojų komunikacijos poreikius. Svarbu užtikrinti, kad patalpa, kurioje vyksta susirinkimas, būtų tinkamai apšviesta ir kurtieji darbuotojai puikiai matytų visus savo kolegas.

Taip pat būtina pagalvoti apie patalpos, kurioje vyksta susitikimas, akustiką. Geras garso perdavimas yra svarbus siekiant užtikrinti, kad neprigirdintys darbuotojai taip pat galėtų suprasti, kas sakoma.

Be to, kurtieji arba neprigirdintys darbuotojai gali dalyvauti įmonės susitikimuose, konferencijose ir mokymuose, jei yra užtikrinamas vertimas į gestų kalbą. Lietuvoje vertimo paslaugos finansuojamos iš valstybės biudžeto, jas teikia Lietuvių gestų kalbos vertimo centras.

5. Vizualūs avariniai ženklai

Be vertės, kurią įmonės gali gauti iš kurčiųjų ar neprigirdinčių darbuotojų, taip pat svarbu pagalvoti apie priemones, kurios galėtų padėti jiems nelaimės atveju. Gaisrų ar kitų avarinių situacijų metu pasitarnauja papildomi įspėjamieji ženklai. Tai gali būti mirksinčios šviesos, vaizdiniai ženklai ir vibruojantys pavojaus signalai, lydintys bet kokius garsinius pavojaus signalus.

Kai reikia reaguoti į avarinę situaciją, taip pat praverčia bičiulių sistema. Kurčiųjų ar neprigirdinčių darbuotojų poravimas su girdinčiais darbuotojais padeda užtikrinti, kad kritinėse situacijose būtų užtikrinamas visų saugumas.

 

Pritaikytos darbo aplinkos sukūrimas turėtų padėti kurtiesiems ir neprigirdintiems darbuotojams sudaryti geresnes galimybes dirbti. Tai taip pat turėtų padėti jiems maksimaliai išnaudoti savo potencialą ir padėti įmonei ar organizacijai išnaudoti visus klausos negalią turinčių darbuotojų įgūdžius.

 

Šaltinis: 5 things HR staff can do to support Deaf or Hard of Hearing employees

 

 

Kokia jūsų reakcija?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0