Darbo pasiūlymas: UAB „Atropa“ direktorius(-ė)

Lietuvos kurčiųjų draugija skelbia atranką UAB „Atropa“ įmonės direktoriaus pareigoms užimti.

 

UAB „Atropa“ įmonės direktorius:

 • atsako už bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
 • atsako už metinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą;
 • atsako už informacijos pateikimą akcininkams;
 • įgyvendina įmonės įstatuose numatytas atsakomybes ir veiklas;
 • organizuoja kasdieninę įmonės veiklą, sudaro bendrovės vardu sandorius;
 • priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis;
 • skiria paskatinimus ir nuobaudas įmonės darbuotojams;
 • nustato bendrovėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvus;
 • nustatyta tvarka atidaro ir uždaro bankuose sąskaitas;
 • nustato vidaus darbo taisykles, tvirtina bendrovės padalinių nuostatus
 • bendrovės vardu sudaro sandorius su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
 • išduoda įgaliojimus vykdyti toms funkcijoms, kurios yra priskirtos jo kompetencijai;
 • užtikrina bendrovės turto, komercinių paslapčių apsaugą.

 

Reikalavimai:

-       turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

-       vadovavimo patirtis;

-       lietuvių kalbos ir lietuvių gestų kalbos mokėjimas;

-       vadybos, organizavimo ir administravimo žinios bei įgūdžiai;

-       sklandžiai dėstyti mintis raštu ir lietuvių gestų kalba;

-       išmanyti raštvedybos reikalavimus;

-       mokėti naudotis kompiuteriu.

 

Direktoriaus atlyginimas neatskaičius mokesčių – 1400 Eur.

Planuojama darbo pradžia: 2023 m. vasario 1 d.

Dokumentus ir motyvacinį laišką / ar motyvacinį video įrašą atsiųsti el. pašto adresu: centras@lkd.lt iki 2023 m. sausio 15 d.

Kandidatai bus svarstomi LKD Respublikinės Valdybos posėdyje 2023 m. I (pirmame) eiliniame posėdyje.

 

LKD informacija

 

 

Kokia jūsų reakcija?

like
3
dislike
1
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
1