Darbo pasiūlymas: UAB „Elkada“ direktorius(-ė)

Lietuvos kurčiųjų draugija (LKD) skelbia atranką UAB „Elkada“ įmonės direktoriaus pareigoms užimti.

 

UAB „Elkada“ įmonės direktorius:

 • atsako už bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
 • atsako už metinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą;
 • atsako už informacijos pateikimą akcininkams;
 • įgyvendina įmonės įstatuose numatytas atsakomybes ir veiklas;
 • organizuoja kasdieninę įmonės veiklą, sudaro bendrovės vardu sandorius;
 • priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis;
 • skiria paskatinimus ir nuobaudas įmonės darbuotojams;
 • nustato bendrovėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvus;
 • nustatyta tvarka atidaro ir uždaro bankuose sąskaitas;
 • nustato vidaus darbo taisykles, tvirtina bendrovės padalinių nuostatus
 • bendrovės vardu sudaro sandorius su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
 • išduoda įgaliojimus vykdyti toms funkcijoms, kurios yra priskirtos jo kompetencijai;
 • užtikrina bendrovės turto, komercinių paslapčių apsaugą.

 

Reikalavimai kandidatams:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • vadovavimo patirtis;
 • lietuvių kalbos ir lietuvių gestų kalbos mokėjimas;
 • vadybos, organizavimo ir administravimo žinios bei įgūdžiai;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir lietuvių gestų kalba;
 • išmanyti raštvedybos reikalavimus;
 • mokėti naudotis kompiuteriu.

 

Direktoriaus atlyginimas (neatskaičius mokesčių) – nuo 2000 Eur ir priemokos

Planuojama darbo pradžia: 2022 m. vasario 5 d.

Miestas: Panevėžys

 

Dokumentus ir motyvacinį laišką / ar motyvacinį vaizdo įrašą atsiųsti el. pašto adresu centras@lkd.lt iki 2022 m. sausio 10 d.

Kandidatai bus svarstomi LKD Respublikinės Valdybos posėdyje 2022 m. sausio 28 d.

 

LKD informacija

 

 

Kokia jūsų reakcija?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
2
wow
0