EUD Generalinė Asamblėja 2022: pirmos dienos apibendrinimas

Informacija apie pirmąją 2022 metų EUD Generalinės Asamblėjos dieną.

 

Šiuo metu LKD prezidentas Kęstutis Vaišnora ir Valdybos narys Vytautas Valiauga dalyvauja Marselyje (Prancūzija) vykstančioje Europos kurčiųjų sąjungos (EUD) Generalinėje Asamblėjoje (GA).

Pirmąją dieną vyko EUD įgyvendintų projektų pristatymai. Iš viso ataskaitiniu laikotarpiu EUD vykdė net 9 projektus! Labiausiai mūsų atstovų dėmesį patraukė pristatyti projektai apie gestų kalbos vertimo paslaugų kokybės gerinimą kontaktiniu ir nuotoliniu būdu bei panaudojant šiuolaikines technologines galimybes – avatarus; apie paslaugų teikimą pagyvenusiems kurtiesiems ir priemones jų motyvacijai skatinti; apie kurčiųjų kultūrinio identiteto išsaugojimą plėtojant kurčiųjų istorijos muziejaus idėją.

Be to, šiandien EUD GA lankėsi Ukrainos kurčiųjų draugijos prezidentė Irina Chepchina. Ukraina nėra Europos Sąjungos narė, bet kurčiųjų bendruomenės lyderė buvo pakviesta atvykti. Susirinkę atstovai iš įvairių Europos šalių darbo grupėse diskutavo, kaip galima padėti šiuo metu karo siaubus išgyvenantiems kurtiesiems ukrainiečiams. Dabar daugiausia kurčiųjų pabėgėlių iš Ukrainos reziduoja Lenkijoje, Vengrijoje ir Rumunijoje. Dirbti sunku – reikalingos didelės savanorių komandos, būtina palaikyti tarpvalstybinį bendradarbiavimą.

Gera naujiena: greitu metu bus diskutuojama apie Ukrainos kurčiųjų draugijos priėmimą į EUD!

Kaip rodo istorija, mums labai svarbu iš anksto pasiruošti ir kitoms galimai ateityje vyksiančioms krizėms – parengti planą, kaip elgtis karo, potvynio ar uragano akivaizdoje. Ateityje šis klausimas bus tikrai svarstomas plačiau.

Taip pat pirmąją EUD GA dieną vyko diskusijos ir apie (įtraukųjį) kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų vaikų ugdymą mokyklose.

 

LKD informacija

 

 

Kokia jūsų reakcija?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0