2018 metais Kauno menininkų namai (KMN) kartu su kurčiųjų bendruomenės atstovais sukūrė grafinį ženklą, skirtą pažymėti turinį lietuvių gestų kalba (Ženklą) įvairiuose KMN komunikacijos kanaluose. 2021 m. balandžio mėnesį Lietuvos kurčiųjų draugija priėmė oficialų nutarimą Ženklą naudoti turinio lietuvių gestų kalba žymėjimui visoje Lietuvoje. Taigi, nuo šiol visuomenės nariai gali neatlygintinai naudoti Ženklą siekdami pažymėti turinio prieinamumą lietuvių gestų kalba.

 


 

Pagrindinės Ženklo naudojimo sąlygos:

 

  • Ženklą gali naudoti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys neapribojant jų veiklos teritorijos;
  • Draudžiama Ženklą modifikuoti – karpyti, keisti jo formą ar dalis. Spalvas arba dydį keisti galima;
  • Ženklas suteikiamas naudoti neatlygintinai;
  • Ženklo negalima naudoti komerciniais ar kitais ne turinio gestų kalba žymėjimo tikslais – t. y., Ženklu negalima prekiauti, tačiau jį galima naudoti visais kitais tikslais, siekiant padidinti paslaugų ir produktų prieinamumą kurčiųjų bendruomenei.

 

Atsiųsti (PDF)

Atsiųsti (baltas PNG)

Atsiųsti (juodas PNG)

 

 


 

Naudodami KMN (Licenciaro) sukurtą Ženklą, jūs (Licenciatas) sutinkate su šiomis taisyklėmis:

 

1. Licencijos objektas

1.1 Grafinio ženklo – piktogramos, žyminčios lietuvių gestų kalbą, neišimtinės licencijos naudoti suteikimas pagal šiuos parametrus: grafinio ženklo (toliau – Ženklo) sukūrimo metai – 2018, autorė – Licenciaro darbuotoja dizainerė Inga Navickaitė-Drąsutė, ekspertai-bendraautoriai: Miglė Jaskūnienė, Kęstutis Vaišnora, Mykolas Balaišis, Paulius Jurjonas, Linas Miskelis, Ženklo formatai: .pdf, .png;

1.2. Suteikiama neišimtinė licencija į Ženklą (Ženklo panaudojimo būdai):
naudoti turinio lietuvių gestų kalba vertimo žymėjimui Licenciato komunikacijos kanaluose – interneto svetainėje, socialinių tinklų paskyrose, Licenciato patalpose. Ženklas taip pat gali būti naudojamas siekiant pažymėti kurčiųjų bendruomenei prieinamus produktus ir paslaugas;

1.3. Ženklo naudojimo licencija Licenciatui suteikiama neribotam laikotarpiui nuo pirmojo Ženklo panaudojimo dienos. Suteiktos licencijos galiojimo teritorija neribojama;
1.4. Ženklas Licenciatui perduodamas neatlygintinai.

 

2. Šalių įsipareigojimai

2.1. Licenciaras įsipareigoja:

2.1.1. neatlygintinai suteikti Licenciatui Ženklą .pdf ir .png formatais, juoda ir balta spalvomis;
2.1.2. neatlygintinai suteikti Licenciatui Ženklą naudoti nekomerciniais tikslais, arba tik tais tikslais, kurie susiję su kurčiųjų bendruomenei prieinamų paslaugų ir produktų ženklinimu.

 

2.2. Licenciatas įsipareigoja:

2.2.1. Ženklą naudoti nekomerciniais tikslais, arba tik tais tikslais, kurie susiję su kurčiųjų bendruomenei prieinamų paslaugų ir produktų ženklinimu;
2.2.2. nemodifikuoti Ženklo – nekeisti jo formos ar detalių;

2.2.3. užtikrinti Licenciato neturtines teises į Ženklą (autorystės teisę, teisę į autoriaus vardą ir teisę į Ženklo neliečiamybę). Kilus klausimams dėl Ženklo autorystės ir viešo autorystės komunikavimo, raštiškai arba žodžiu komunikuoti, kad Ženklą sukūrė – BĮ Kauno menininkų namai.

 


 

Informacija teikiama: centras@lkd.lt(8 5) 261 5593

 

Partneris:

 

 

 

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą šioje svetainėje sutinkate, kad būtų naudojami reikalingi slapukai.

G-QWL8RSHHTS