Informacija apie 2020 m. LKD vykdomą projektą

„Lietuvos kurčiųjų draugijos stiprinimas - iš organizacijos vidaus į išorinį bendradarbiavimą“

 

Projekto pavadinimas

„Lietuvos kurčiųjų draugijos stiprinimas - iš organizacijos vidaus į išorinį bendradarbiavimą“

Projekto vykdytojas

Lietuvos kurčiųjų draugija

Projektą finansuoja

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

2020-01-02 – 2020-12-31

Fondo lėšomis finansuojama suma

48 890 Eur

Projekto tikslas

Ilgalaikis tikslas – stiprinti Lietuvos kurčiųjų draugijos ir jos organizacijų darbo efektyvumą, užmegzti ryšius su viešąsias paslaugas teikiančiomis organizacijomis, kad jos išmoktų kaip teikti paslaugas klausos sutrikimų turintiems žmonėms ir užtikrintų paslaugų prieinamumą, skatinti kurčiųjų bendruomenės savarankiškumą, motyvaciją, savanorystę, pilietiškumą, kompetencijų tobulinimą.

 

Projekto trumpalaikis tikslas – įdiegti vidinę komunikacijos sistemą ir sukurti išorinės komunikacijos strategiją, kaip pristatyti klausos negalią ir pritraukti papildomų finansavimo šaltinių.

Numatomos vykdyti veiklos

Projekto metu vyks:

  • Lietuvos atstovavimas tarptautiniuose renginiuose;
  • Tarptautinės patirties pasidalijimas – bus pristatyta nauja rubrika „Pasaulio kurčiųjų naujienos“;
  • LKD darbuotojų kompetencijų kėlimas (mokymai apie nuotolinį darbą, darbą su savanoriais ir mentorystę, tęstiniai kursai apie išorinę komunikaciją ir finansų pritraukimą);
  • Televizijų darbuotojų mokymai, kaip tinkamai reprezentuoti kurčiuosius, rekomendacijų teikimas;
  • LR Seimo rinkimų pritaikymo stebėsena klausos negalią turintiems žmonėms, rekomendacijų teikimas;
  • Savanorių mokymo programa ir įtraukimas į LKD veiklas ir renginius.

 

Filmavo/montavo: Linas Miskelis

Titrai: Vaida Lukošiūtė

Diktorė: Jurgita Jankutė

Kokia jūsų reakcija?

like
0
dislike
0
love
2
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0