Informacija apie LKD XXXI Suvažiavimą

Informacija apie šiais metais vyksiantį LKD XXXI Suvažiavimą.

 

LKD XXXI Suvažiavimas vyks š. m. gegužės 7 d. VšĮ Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centro aktų salėje, adresu: Geležinkelio g. 2, Panevėžys.

Esant pandeminei situacijai, vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, Suvažiavimas gali būti organizuojamas nuotoliniu būdu – Zoom platformoje.

Iš LKD Respublikinės Valdybos atsistatydinus Tomui Ivanauskui, Monikai Kumžaitei ir Daivai Čekanavičiūtei, LKD Respublikinė Valdyba priėmė sprendimą, kad LKD XXXI Suvažiavimo metu rinksime 3 LKD Respublikinės Valdybos narius vienerių metų kadencijai (iki LKD XXXII Suvažiavimo).

LKD Respublikinę Valdybą sudaro 9 nariai. Šiuo metu LKD Respublikinėje Valdyboje yra 6 nariai: Kęstutis Vaišnora, Mykolas Balaišis, Gina Ramanauskienė, Vytautas Pivoras, Vytautas Valiauga, Arūnas Bražinskas.

Kandidatuoti į LKD Respublikinę Valdybą gali visi LKD nariai, nebūtinai iš LKD Suvažiavimo delegatų. Kaip galima pateikti kandidatūras:

  • Kiekvienas juridinis asmuo (LKD Asocijuoti nariai – 11 organizacijų) gali iškelti fizinių asmenų kandidatūras į LKD Respublikinę Valdybą. Apie siūlomas kandidatūras raštu turi būti pranešta iki kovo 23 d.
  • Kiekvienas LKD narys turi teisę kandidatuoti į renkamas pareigas nepriklausomai nuo to, ar asocijuota narė (organizacija) pateikė/nepateikė jo/jos kandidatūros. Apie kandidatūrą raštu turi būti pranešta iki kovo 23 d.

Kandidatai turi:

  1. pateikti trumpą savo aprašymą, keliamus tikslus, profilio nuotrauką;
  2. rekomenduojame atsiųsti vaizdinę informaciją lietuvių gestų kalba, trumpą informaciją apie save ir savo patirtį LKD ar panašioje veikloje, turimą kompetenciją, kokius tikslus keliate  ir norėtumėte pasiekti;
  3. atsiųsti skenuotą LKD nario pažymėjimą;
  4. prie pateiktos informacijos atsiųsti sutikimą dėl informacijos viešinimo.

 

!! Dokumentus ir filmuotą medžiagą siųsti el. pašto adresu centras@lkd.lt iki kovo 23 d. !!

 

Svarbu: į renkamas pareigas gali kandidatuoti visi LKD nariai, nebūtinai iš LKD Suvažiavimo delegatų. Kandidatų skaičius neribojamas. Jei iki kovo 23 d. bus užregistruota daugiau nei 3 kandidatų raštai į LKD Respublikinės Valdybos narius, po kovo 23 d. kandidatūrų į renkamas pareigas nebus galima teikti. Jei bus gauta mažiau kandidatų raštų, LKD Suvažiavimo metu bus galima teikti kandidatūras į laisvas renkamas pareigas.

Kviečiame aktyviai dalyvauti siūlant ar teikiant kandidatūras į LKD Respublikinę Valdybą!

 

Preliminari LKD XXXI Suvažiavimo darbotvarkė:

Laikas

Svarstomas klausimas

Pranešėjai

9:30 – 10:00

Delegatų ir dalyvių registracija

 

10:00 – 10:20

LKD Suvažiavimo pirmininko, sekretoriato ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai

 

10:20 – 10:50

Ataskaitinio laikotarpio LKD veiklos aptarimas ir rezultatų pristatymas

LKD prezidentas Kęstutis Vaišnora ir LKD Respublikinės Valdybos nariai

10:50 – 11:10

Klausimai ir diskusijos

 

11:10 – 11:40

LKD Revizijos komisijos ataskaita ir LKD 2021 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimas

LKD Revizijos komisijos pirmininkė Greta Gustienė

11:40 – 12:00

Klausimai ir diskusijos

 

12:00 – 12:10

LKD ataskaitinio laikotarpio veiklos įvertinimas

LKD Suvažiavimo pirmininkas

12:10 – 13:10

Pietų pertrauka

 

13:10 – 13:30

2022 m. LKD finansinių rezervų sudarymas bei tvirtinimas

LKD prezidentas Kęstutis Vaišnora

13:30 – 14:00

Rinkimai į LKD Respublikinę Valdybą 2022 – 2023 metų laikotarpiui (3 nariai)

LKD Suvažiavimo pirmininkas

14:00 – 14:30

Kiti einamieji klausimai

 

14:30 – 14:45

Suvažiavimo uždarymas

 

 

LKD informacija

 

 

Kokia jūsų reakcija?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0