Įvyko istorinis XXX LKD Suvažiavimas

Pateikiame 2021 metais vykusio LKD Suvažiavimo apžvalgą.

 

Praėjusį šeštadienį, gegužės 8 d., vyko XXX Lietuvos kurčiųjų draugijos (LKD) Suvažiavimas, kuriame dalyvavo 31 delegatas iš visos Lietuvos. Suvažiavimas buvo neeilinis – pirmą kartą istorijoje vyko ne gyvai, o nuotoliniu būdu. Suvažiavimo formatą pakeitė pasaulį apraizgęs koronavirusas: Zoom platforma pasirinkta atsižvelgiant į LR Vyriausybės reikalavimus dėl renginių organizavimo bei saugant visų delegatų sveikatą. Tačiau darbas nuotoliniu būdu nesutrukdė delegatams diskutuoti ir patvirtinti daug svarbių klausimų, o kad viskas sklandžiai vyktų pagal darbotvarkę rūpinosi Suvažiavimo pirmininkė, Lietuvių gestų kalbos vertimo centro direktorė Ramunė Leonavičienė.

 

LKD prezidentas Kęstutis Vaišnora ir XXX LKD Suvažiavimo pirmininkė, LGKVC direktorė Ramunė Leonavičienė

 

Tradiciškai, visiems delegatams pirmiausia buvo pristatytos LKD 2020 m. veiklos, prezidento bei revizijos komisijos ataskaitos. Jas pateikė Kęstutis Vaišnora, Mykolas Balaišis ir Greta Gustienė. Patvirtinus praėjusių metų ataskaitas delegatai ėmė svarstyti darbotvarkėje numatytus aktualius klausimus.

LKD Valdyba dirbs mažesne sudėtimi

LKD Valdybą sudaro 9 asmenys, įskaitant LKD prezidentą. Tačiau per paskutiniuosius metus savo LKD Valdybos nario mandato atsisakė du nariai: 2020 metais savo prašymą pasitraukti iš LKD Valdybos pateikė Monika Kumžaitė, o 2021 metų pradžioje prašymą pasitraukti iš pareigų pateikė ir Tomas Ivanauskas.

Paskutinio LKD Valdybos posėdžio metu likę dirbti nariai vieningai sutarė prašyti Suvažiavimo leisti jiems dirbti 7 narių sudėtimi, kadangi naujų narių rinkti nuotoliniu būdu negalima – naujus Valdybos narius reikia rinkti gyvų Suvažiavimų metu dėl administracinių taisyklių, o užsienio kurčiųjų organizacijų patirtis parodė, kad net ir sumažėjus Valdybos narių skaičiui įmanoma toliau sėkmingai dirbti.

LKD Valdyba, kaip ir LKD prezidentas, renkamas 5 metų kadencijai. Paskutinė Valdyba išrinkta 2018 metais, tad nauji LKD Valdybos rinkimai turėtų vykti 2023-aisiais. Dabartinė LKD Valdyba Suvažiavimo dirbti 7 narių sudėtimi prašė tik laikinai – iki kitų metų, kuomet, tikimasi, bus suorganizuotas LKD Suvažiavimas gyvai. Kitais metais išrinkti nauji Valdybos nariai dirbtų vienerius metus, o 2023 metais būtų organizuojami nauji LKD Valdybos rinkimai pilna sudėtimi.

Kai kuriems delegatams abejonių sukėlė tai, ar verta bus kitąmet rinkti du naujus Valdybos narius, kai dar po metų vėl bus rinkimai. Tačiau dabartiniai LKD Valdybos nariai patikino, jog per vienerius metus dirbant LKD Valdyboje tikrai galima susipažinti su LKD veikla iš vidaus, pasisemti komandinio darbo patirties, organizavimo patirties, taip pat – pamatyti, kaip atstovaujami ir ginami kurčiųjų interesai politinėje erdvėje. Išklausę visus argumentus, LKD suvažiavimo delegatai nubalsavo – LKD Valdybai iki kitų metų leista dirbti ne 9, o 7 narių sudėtimi.

Už narystę LKD teks mokėti daugiau

Bene daugiausiai diskusijų šio Suvažiavimo metu sukėlė klausimas dėl LKD nario mokesčio didinimo. Buvo iškelta idėja, kad nuo 2022 metų, LKD nario metinis mokestis didėtų dvigubai: nuo 5 Eur, kaip yra mokama iki šiol, iki 10 Eur asmeniui metams. Šis pasiūlymas iškeltas atsižvelgiant į kylančias paslaugų kainas Lietuvoje.

Delegatų nuomonės šiuo klausimu išsiskyrė: vieni iškart pritarė siūlymui padidinti LKD nario mokestį, ir netgi siūlė didinti iki 12 Eur ar daugiau, o kiti nerimavo, kad padidinus LKD nario mokestį mažesniuose miestuose ir rajonuose gyvenantys kurtieji neišgalės susimokėti nurodytos sumos.

Diskusijų metu LKD viceprezidentas Mykolas Balaišis visus informavo, kad narystė LKD suteikia galimybes ne tik dalyvauti LKD organizuojamuose renginiuose, ekskursijose ir pan., bet taip pat LKD komanda stengiasi, kad visi turintys nario kortelę galėtų pasinaudoti įvairiomis nuolaidomis. Šiuo metu nuolaidų sąraše yra aštuoni skirtingi pasiūlymai: nuolaidos klausos aparatams, akiniams, Bolt ir VienaSaskaita paslaugoms, Maxima lojalumo programa kurtiesiems ir kitos nuolaidos. Be to, lyginant su kitomis girdinčiųjų organizacijomis Lietuvoje ar kurčiųjų organizacijomis užsienyje, ilgus metus LKD nario mokestis buvo tik simbolinis, kadangi kitur asmuo per metus turi susimokėti 20, 30, 50 ar daugiau eurų už narystę organizacijoje.

Po ilgų diskusijų balsavimo metu Suvažiavimo delegatai nutarė – nuo 2022 metų LKD nario mokestis bus didesnis – už narystę organizacijoje asmuo per metus turės mokėti 10 Eur.

„Akiračio“ ateities perspektyvos – miglotos

Jau keletą metų daug diskutuojama dėl leidinio „Akiratis“ ateities. Kurtieji sako: „Akiratis yra nepaprastai svarbus kurčiųjų bendruomenei – tai mūsų istorija“, tačiau skaičiai rodo priešingai. Kaip Suvažiavimo metu teigė „Akiračio“ redaktorė Nijolė Krasniauskienė, labiausiai nerimą keliantis klausimas yra prenumerata. Pastebėta, kad kiekvienais metais prenumeratorių skaičius vis mažėja. Pavyzdžiui, pernai, 2020 metais, visoje Lietuvoje buvo mažiau nei 600 prenumeratorių. Tad kyla klausimas – ar kurtiesiems tikrai reikia šio popierinio leidinio?

Klausimas dėl popierinio leidinio kyla ir dėl to, kad „Akiratį“ žmonės nemokamai gali skaityti ir LKD internetinėje svetainėje. Čia kiekvieną mėnesį skaičiuojama apie 1,5 tūkst. peržiūrų.

Diskusijų metu buvo sulaukta daug idėjų, kaip būtų galima pagerinti „Akiračio“ situaciją. Keletas jų: įvairių verslo firmų, pvz., klausos technikos įmonių, mokama reklama leidinyje arba internetinės leidinio versijos apmokestinimas. Sulaukta ir idėjų leidinį leisti ne kas mėnesį, o tik kas ketvirtį – rečiau, bet storesnį.

„Akiratis“ leidžiamas gavus projektines lėšas. 2020 metais buvo patvirtintas tik vienas projektas ir „Akiračiui“ skirta 10 tūkst. parama, tačiau ši suma – tik dalinė, tad būtina prisidėti ir savomis lėšomis, kadangi reikia išlaikyti darbuotojų komandą, nėra galimybės visiems išmokėti atlyginimus tik iš gautų projektinių pinigų. Siekiant, kad ateityje būtų išlaikyta „Akiračio“ veikla ir leidinys būtų leidžiamas toliau, net nebūtų gautas projektinis finansavimas, LKD Suvažiavimo delegatai nutarė prireikus leidinio veiklai skirti finansavimą iš LKD nebiudžetinių lėšų fondo.

LKD prezidentas savo veiklos ataskaitos Suvažiavimui nebeteiks

Jau kuris laikas buvo nuspręsta, kad LKD Suvažiavimas peržiūri ir tvirtina LKD veiklos ataskaitą ir LKD prezidento veiklos ataskaitą. Šio Suvažiavimo metu pastebėta, kad nors ataskaitos yra dvi ir teoriškai jos turėtų būti skirtingos, tačiau faktiškai informacija abejose ataskaitose yra vienoda, nes LKD prezidentas itin aktyviai dalyvauja visose LKD veiklose. Dėl to kilo klausimas – ar tikrai reikia dviejų ataskaitų?

LKD delegatai nedvejojo ir neabejojo – visi iškart pritarė, kad dviejų ataskaitų tikrai nereikia. Svarbiausia yra kasmet teikiama LKD veiklos ataskaita, kurioje informacija pateikiama išsamiai ir aiškiai. Dėl šios priežasties LKD Suvažiavimo delegatai priėmė nutarimą – ateityje LKD prezidentui ruošti atskiros savo ataskaitos nebereikės.

Kiti klausimai

Suvažiavime delegatai ne tik priiminėjo LKD veiklai aktualius sprendimus, bet ir dalinosi idėjomis. Bene daugiausiai dėmesio sulaukė tema dėl dvikalbio ugdymo skatinimo mokyklose, kadangi kurtieji pedagogai pastebėjo, jog dabar, kai kurčiųjų ugdymo įstaigose skatinama gestų kalba, vaikai nebemoka lietuvių rašytinės kalbos; taip pat diskutuota dėl kasmet vis mažėjančio finansavimo kurčiųjų organizacijų veikloms – kokių veiksmų reikėtų imtis, kad finansavimas ne mažėtų, o didėtų; diskutuota apie smurto prieš kurčias moteris problematika – išsakyta idėja, kad reiktų gestų kalbą mokančių savanorių, kurie dirbtų „Karštoje pagalbos linijoje“ kurtiesiems. Idėja iškelta siekiant, kad kreiptis pagalbos ar išsipasakoti kurtieji galėtų specialistui ne per gestų vertėją, o tiesiogiai. Ir žinoma, visų delegatų ateities vizija – lietuvių gestų kalbos įstatymas.

Suvažiavimo metu dirbo gausi gestų kalbos vertėjų komanda iš visos Lietuvos. Ji užtikrino sklandžią LKD Suvažiavimo dalyvių tarpusavio komunikaciją. Suvažiavimo technine dalimi rūpinosi LKD viešųjų ryšių komanda ir savanoris Ramūnas Šegžda.

Kitas LKD Suvažiavimas bus šaukiamas po metų.

 

 

LKD informacija

 

 

Kokia jūsų reakcija?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0