Įvyko pirmasis šiais metais LKD Respublikinės Valdybos posėdis

Informacija apie LKD Respublikinės Valdybos posėdyje priimtus nutarimus.

Įvyko pirmasis šiais metais LKD Respublikinės Valdybos posėdis

 

Sausio* 28 d. Lietuvos kurčiųjų draugijos Respublikinės Valdybos nariai rinkosi į pirmąjį šiais metais posėdį, kuris vyko nuotoliniu būdu – Zoom platformoje. Nors metai dar tik prasidėjo, tačiau veiklų ir planų netrūksta. Pateikiame svarbiausius LKD Valdybos priimtus nutarimus.

Paskirta nauja įmonės UAB „Elkada“ direktorė

2021 m. gruodžio 27 d. LKD paskelbė atranką Panevėžyje veikiančios įmonės UAB „Elkada“ direktoriaus pareigoms užimti. Konkurse savo kandidatūrą pateikė tik vienas asmuo – nuo praėjusių metų rugpjūčio mėn. įmonei laikinai vadovavusi Izolda Rakauskaitė. Ilgai nesvarstę LKD Valdybos nariai vienbalsiai pritarė I. Rakauskaitės paskyrimui, pratęsiant jos darbo sutartį neterminuotam laikui.

Kaip teigė pati I. Rakauskaitė, jos vizija – kad UAB „Elkada“ taptų inovatyvia, nuolat tobulėjančia, konkurencinga ir stipria, klientams patrauklia siuvimo paslaugų teikimo įmone. Šios vizijos įgyvendinimas pareikalaus daug laiko ir pastangų, bet naujoji vadovė nestokoja motyvacijos – ji pasiryžusi glaudžiai dirbti su savo komanda ir kartu ieškoti tinkamų sprendimų įmonės veiklos vystymui užtikrinti.

Atsistatydino dar vienas LKD Valdybos narys

Sausio 28 d. vykusio posėdžio metu LKD Valdybos nariai gavo kolegės atsistatydinimo pareiškimą – iš LKD Valdybos savo noru pasitraukė Daiva Čekanavičiūtė. LKD Valdyboje jos atsakinga sritis buvo įvaizdžio formavimas ir viešinimas. D Čekanavičiūtei pasitraukus iš pareigų, iki būsimų rinkimų LKD Valdyba dirbs 6 narių sudėtimi.

Primename, kad iš LKD Valdybos anksčiau jau pasitraukė Monika Kumžaitė ir Tomas Ivanauskas.

Patvirtinta LKD XXXI Suvažiavimo data

Bene svarbiausias LKD Valdybos posėdžio klausimas buvo LKD Suvažiavimo organizavimas. Kasmet organizuojamas LKD Suvažiavimas šiemet vyks jau 31-ąjį kartą.

Pasitarę, LKD Valdybos nariai nutarė šiais metais Suvažiavimą sušaukti 2022 m. gegužės 7 dieną Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centro aktų salėje.

Neatmetama galimybė, kad esant pandemijos situacijai, vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimais, Suvažiavimas gali būti organizuojamas nuotoliniu būdu – Zoom platformoje. Tokiu atveju prisijungimo nuoroda bus siunčiama iš anksto kiekvienam delegatui el. paštu.

Suvažiavimo metu bus pristatyta LKD ataskaitinio laikotarpio veiklos ir pasiektų rezultatų ataskaita bei LKD Revizijos komisijos ataskaita. Be to, planuojama Suvažiavimo metu organizuoti ir rinkimus į LKD Valdybą 2022 – 2023 metų laikotarpiu. Iš viso būtų renkami trys nauji LKD Valdybos nariai.

Numatytos LKD Valdybos 2022 metų posėdžių datos

Pirmojo šiais metais LKD Valdybos posėdžio metu LKD nariai svarstė ir patvirtino visų šiais metais planuojamų posėdžių datas. LKD Valdybos posėdžių datos patvirtinamos metų pradžioje, siekiant efektyviai organizuoti veiklą bei sudaryti galimybes LKD nariams, asocijuotiems nariams ir kitiems suinteresuotiems nariams kreiptis į LKD Valdybą svarbiais klausimais.

Patvirtintos šios 2022-ųjų metų LKD Valdybos posėdžių datos: sausio 28 d., balandžio 22 d., birželio 10 d., rugsėjo 9 d., lapkričio 18 d.

 

 

LKD Valdybos posėdžio metu taip pat buvo svarstomi finansiniai klausimai, aptartos įvairios bendradarbiavimo galimybės, kalbėta apie jau parengtas Gestų kalbos statuso Lietuvoje ir ES analizę bei Rekomendacijas lietuvių gestų kalbos įstatymui ir t.t.

Kitas LKD Valdybos posėdis vyks balandžio 22 d.

 

* LKD Valdybos posėdis vyko 2022 m. sausio 28 d. Rengiant informaciją gestų kalba, tekste įsivėlė klaida. Atsiprašome už netikslumą.

 

LKD informacija

 

 

Kokia jūsų reakcija?

like
1
dislike
0
love
2
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0