Kauno menininkų namai - pirmoji įstaiga Kaune, pritaikysianti savo tinklapį kurtiesiems ir neprigirdintiesiems!

Naujiena išversta į gestų kalbą! Džiaugiamės, galėdami pranešti, kad Kauno menininkų namai taps pirmąja kultūros įstaiga Kauno mieste, pritaikiusia savo internetinės svetainės turinį kurčiųjų bei neprigirdinčiųjų bendruomenėms. Kauno menininkų namų internetiniame puslapyje informacija apie svarbiausius metų renginius ir kultūros aktualijas bus verčiama į gestų kalbą, kad ir kurtieji bei neprigirdintieji galėtų bet kuriuo metu gauti visą reikalingą informaciją apie vykstančius kultūrinius renginius.

Taip pat planuojama, jog per 2018 m. klausos negalią turintiems žmonėms bus pritaikyti 5 didžiausi Kauno menininkų namų organizuojami renginiai. Gestų kalbos vertimas bei visapusiškas aplinkos pritaikymas bus organizuojamas antrus metus vyksiančiai „Putvinskio gatvės dienai“ bei profesionaliojo meno renginiams. Į gegužės 26 dieną vyksiančią „Putvinskio gatvės dieną“ kurčiųjų bendruomenė įsitrauks ne tik kaip žiūrovai, bet ir dalyviai: šventėje vyks kurčiųjų kultūros ir gestų kalbos pristatymas, kauniečius ir miesto svečius supažindinsiantis su šios aktyvios bendruomenės veikla bei kultūra.

Be to, siekiant sumažinti komunikacinius barjerus ir stiprinti lygybės, solidarumo bei socialinio įtraukimo galimybes KMN darbuotojams buvo suorganizuoti 5 informaciniai seminarai kurčiųjų kultūros pažinimo, komunikacijos galimybių, gestų kalbos vertėjų bei gestų kalbos vartojimo temomis.

KMN itin džiaugiasi, galėdami savo duris plačiai atverti šiai aktyviai ir visuomeniškai bendruomenei. LR Vyriausybės nutarimu 1995 m. lietuvių gestų kalba buvo oficialiai pripažinta Lietuvoje, ją kasdien naudoja iki 8 000 Lietuvos kurčiųjų ir iki 40 000 neprigirdinčiųjų, tačiau iki šių dienų girdintieji visuomenės nariai turi labai menką suvokimą, kaip bendrauti susidūrus su klausos negalią turinčiu žmogumi ir kokių priemonių imtis, norint užtikrinti sklandžią komunikaciją ir informacijos perdavimą. 2017 m. buvo atliktas Kauno miesto savivaldybės finansuojamas tyrimas “Taikomasis tyrimas: parodų pristatymas akliesiems ir kurtiesiems Kauno mieste”, kurio metu atsiskleidė didžiulis klausos negalią turinčių žmonių susidomėjimas kultūriniais renginiais, poreikis tokių renginių pritaikymui ir sklandžios komunikacijos siekis su kultūros darbuotojais.

Dėl šios priežasties Kauno menininkų namai siekia kelti kultūros darbuotojų kvalifikaciją didindami kultūros paslaugų prieinamumą plačiai visuomenei. Šiuo projektu apibrėžiamos dvi lygiaverčiai pagrindinės tikslinės grupės - Kauno menininkų namų darbuotojai ir klausos negalią turintys žmonės, siekiant pabrėžti solidarumo, komunikacijos ir vienodų galimybių svarbą.

Planuojant projekto veiklas buvo skatinamas bendradarbiavimas tarp Kauno menininkų namų ir Lietuvos kurčiųjų draugijos, o projekto turinys buvo derinamas su partneriais ir atsakingomis institucijomis. Šiuo projektu ne tik siekiama prisidėti prie darnaus vystymosi strategijos principų skatinti asmenų su negalia integravimą į visuomenę kultūros institucijose, bet taip pat skatinti kokybišką gyventojų laisvalaikio leidimą ir kultūringo užimtumo didinimą. Tikimės, jog tokia inovatyvi paslauga praturtins žmones su klausos negalia Kauno miesto kultūros lauko pažinimu ir džiugins galimybėmis dalyvauti Kauno miesto kultūriniame gyvenime.

 

Kauno menininkų namų inf.

Kokia jūsų reakcija?

like
1
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0