Kviečiame teikti pasiūlymus dėl LKD įstatų papildymų arba pakeitimų

Lietuvos kurčiųjų draugijos Respublikinė Valdyba patvirtino įstatų keitimo darbo grupę, kurie šiuo metu analizuoja galiojančius LKD įstatus ir svarstys galimus pakeitimus, tačiau nuspręsta kreiptis į LKD narius, asocijuotas kurčiųjų organizacijas, kviečiant teikti savo pasiūlymus įstatų pakeitinams, kuriuos svarstys teisininkai ir darbo grupės nariai. Po svarstymų pasiūlymai bus pateikti LKD Respublikinei Valdybai, o vėliau LKD Suvažiavimui.

Kokia jūsų reakcija?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0