„Laisvės piknikas 2019. Idėjų festivalis“

Laisvės piknikas

„Laisvės piknikas 2019. Idėjų festivalis“
Laisvės piknikas 2019

2019 rugpjūčio 24 d. Kaune, Nemuno saloje, įvyko didžiausias vasaros festivalis. – „Laisvės piknikas 2019. Idėjų festivalis“. Čia susirinko 105 dalyviai, tarp kurių 11 - oje palapinėje nuo 10 val. ryto pasiruošę lankytojų laukė LKD komanda, o tarp jų ir lietuvių gestų kalbos vertėjai.

Pirmoje dienos pusėje, 10 val. iki 12 val. palapinėje savanoriavo Ada Zabulionytė, kuri, padedant vertėjams, pasakojo praeiviams apie kurčiųjų bendruomenę, supažindino su gestų kalba bei pamokė keletą lengvų lietuvių gestų kalbos ženklų bei abėcėle parodyti savo vardą. Pasak savanorės žmonės labiausiai domėjosi ar gestų kalba vienoda visame pasaulyje, ar vis tik ji yra skirtinga, taip pat, praeiviai teiravosi ar yra rengiami gestų kalbos kursai. „Čia susirinko labai daug žmonių nuo 10 val. iki 12 val. aš bendravau su daug asmenų, o kas bus po 12 val., spėju, kad bus dar daugiau susidomėjusių praeivių. Iš tiesų yra verta tokiu principu pasakoti apie kurčiųjų bendruomenę ir gestų kalbą, nes tada yra labai didelė informacijos sklaida tarp įvairių amžiaus žmonių“, -  kalbėjo savanorė.

Po pietų, nuo 12 val. komandos gretas papildė kitos savanorės – Nijolė Tamasauskienė bei  LKD darbuotoja Ieva Aužbikavičienė, o nuo 16 val. prie kolektyvo prisijungė LKD valdybos narė Daiva Čekanavičiūtė. “Čia, laisvės piknike, aš supažindinu girdinčiuosius su gestų kalba, kokia yra šios kalbos nauda. Mano tikslas tai daryti dėl savęs, dėl savo vaikų, kad girdintieji praplėstų akiratį apie kurčiuosius: susipažintų su gestų kalba ir kurčiųjų kultūra, kad ateities kartoms būtų lengviau, nes bendruomenė jau atpažins kurčiuosius“, - kalbėjo Ieva Aužbikavičienė. Tuo tarpu Nijolė Tamasauskienė aktyviai dalijo visiems praeiviams skrajutes „Kas yra kurčias žmogus?“ bei kišeninius kalendorius su lietuvių gestų kalbos abėcėle, aktyviai ragindama žmones eiti prie palapinės ir plačiau susipažinti su šia kalba ir jos atstovais. Savanorės Nijolės dėka išdalintas ypač didelis kiekis bukletų ir „Akiračio“ mėnraščių, bei vaikams skirtų lavinimosi knygelių. Tikimės, kad žmonės į juos atkreips dėmesį, nes dauguma jų paėmę iš karto žvilgtelėjo, koks yra lankstinukų turinys. Buvo ir tokių, kurie žvilgtelėję į lankstinukus ir nuėję vėliau grįžo ir uždavė jiems rūpimus klausimus.

Savanorė Daiva  Čekanavičiūtė džiaugiasi, kad dvi valandos jai tiesiog praskriejo, nes visą laiką ji bendravo su žmonėmis, kurie pasak savanorės, buvo labai žingeidūs domėjosi ir gilinosi apie kurčiųjų žmonių kultūrą, apie gestų kalbą. Žmonės bendraudavo po kelias minutes, jie niekur neskubėjo, nes viskas buvo tiesiog įdomu.

 LKD palapinėje veiklos vyko nuo 10 val. iki 18 val. visą tą laiką palapinėje buvo ir LKD prezidentas Kęstutis Vaišnora, vice prezidentas Mykolas Balaišis, projektų vadovė Donata Lukošienė ir viešųjų ryšių koordinatorė Vaida Lukošiūtė. „Džiaugiuosi, kad į mūsų palapinę užsuko labai įvairūs žmonės: gaisrininkai, policininkai ir kt. Jie domėjosi dėl gestų kalbos kursų, mokymų ir vien dėl to, dalyvauti čia, tikrai verta. Ypač džiaugiuosi, kad į palapinę užsuko girdintys tėvai, auginantys klausos negalią turinčius vaikus, bet jie eina į bendro lavinimo mokyklas. Pasak tėvų, vaikai susiduria su daugybe problemų ir teiravosi, kaip tas problemas išspręsti. Mes užmezgėme su jais kontaktą ir palaikysime bendravimą.“, - didele „Laisvės pikniko“ nauda, džiaugėsi LKD prezidentas K. Vaišnora.

 

            LKD info.

Nuotraukas iš renginio rasite ČIA.

Kokia jūsų reakcija?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0