LKD mėnraštis „Akiratis“

Projektą  "Kurčiųjų kultūros pažinimo skatinimas visuomenėje" dalinai remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas 10 tūkst. eurų suma. 

 

2020 metų LKD mėnraščio „Akiratis“ viršeliai

(norėdami parsisiųsti leidinį spauskite ant viršelio nuotraukos)

2020 m.

2020 m. sausio mėn.

2020 m. vasario mėn.

2020 m. kovo mėn.

2020 m. balandžio mėn.

2020 m. gegužės mėn.

2020 m. birželio mėn.

2020 m. rugsėjo mėn.

2020 m. spalio mėn.

2020 m. lapkričio mėn.

 

2020 m. gruodžio mėn.

 

Ankstesnių metų LKD mėnraščio „Akiratis“ archyvas

2019 m.

2019 m. sausio mėn.

2019 m. vasario mėn.

2019 m. kovo mėn.

2019 m. balandžio mėn.

2019 m. gegužės mėn.

2019 m. birželio mėn.

2019 m. rugsėjo mėn.

2019 m. spalio mėn.

2019 m. lapkričio mėn.

 

2019 m. gruodžio mėn.

 

2018 m.

 

2017 m.

G-QWL8RSHHTS