LKD Respublikinės Valdybos posėdis 2019 12 11 d.

Šiandien, gruodžio 11 d., LKD Respublikinės Valdybos nariai susirinko paskutiniam posėdžiui šiais metais.

LKD Respublikinės Valdybos posėdis 2019 12 11 d.

Patvirtinta nauja VšĮ Panevėžio reabilitacijos centro direktorė

Lapkričio 30 d. VšĮ Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centre buvo vienbalsiai išrinkta naujoji Lietuvos kurčiųjų draugijos Panevėžio teritorinės valdybos pirmininkė - Otilija Kolodenskytė-Di Fazio - sveikinimai!

Šiam bendruomenės pasirinkimui pritarė ir LKD Respublikinės Valdybos nariai: posėdžio metu buvo patvirtinta nauja VšĮ Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centro direktorė. „Noriu skatinti jaunimą prisijungti prie mūsų veiklų, o taip pat ir valdybos narius, kad prisidėtų prie mūsų darbų" – posėdžio metu, savo tikslus išsakė, nauja pirmininkė.  

Išrinktas naujas LKD mėnraščio „Akiratis“ administratorius - redaktorius

Dar  rugsėjo 10 d. skelbėme, kad valdybos posėdžio metu, ilgametė leidinio redaktorė G. Karklienė, informavo, kad nuo sausio mėn. traukiasi iš pareigų, todėl buvo paskelbtas skelbimas LKD leidinio  „Akiratis“ administratorius – redaktorius pareigoms užimti.

Šiandien informuojame, kad posėdžio metu patvirtintas naujas "Akiračio" administratorius - redaktorius, tai - Nijolė Krasniauskienė. Įvertinę, kad N. Krasniauskienė turi didelį žinių bagažą apie kurčiuosius, nes dažnai rašo straipsnius apie juos tiek „Akiračio“ mėnraštyje, tiek „Aš galiu“ naujienų portale, bei turi žurnalistinį išsilavinimą, valdybos nariai patvirtino jos kandidatūrą.

Nijolė įvardijo, jog labai svarbu yra aprėpti Lietuvą, nes mažesnėms organizacijoms labai reikia mūsų palaikymo. „Mes turėtume rašyti apie visas įstaigas ir įmones, kad mūsų šeima būtų iš daug narių“, - valdybos posėdžio metu savo tikslus išsakė naujoji leidinio redaktorė. 

Naujai išrinkti atstovai savo pareigas pradės eiti jau nuo 2020 m. sausio mėn.

Valdybos posėdžio metu buvo svarstytas naujas VšĮ Surdologijos centras logotipas, bei sudaryta gestų kalbos 25 - mečio darbo grupė (gestų kalbos 25 - metį minėsime jau 2020 m.), aptarti ir kiti diskusiniai klausimai.

LKD info.

 

 

 

Kokia jūsų reakcija?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0