LKD XXXII Suvažiavimas: informacija dėl dalyvavimo

Informacija Suvažiavimo delegatams bei kandidatams dėl dalyvavimo ir kompensacijų skyrimo.

 

Balandžio 29-30 dienomis Kaune vyks XXXII LKD Suvažiavimas, kurio metu bus renkami nauji LKD valdymo organai: LKD prezidentas, LKD Respublikinės Valdybos ir Revizijos komisijos nariai.

Kaip žinia, į LKD prezidentus jau yra pakankamai kandidatų – tai Vaida Lukošiūtė ir Vytautas Pivoras, ir naujų kandidatūrų nepriimama. Tačiau į LKD Respublikinės Valdybos (pateiktos 6 kandidatūros, trūksta dar bent 2 kandidatų, tačiau kandidatūrų gali būti pateikta ir daugiau) ir Revizijos komisijos (neturime nė vienos oficialios kandidatūros) trūkstamas vietas galima išsikelti ar kandidatus galima pasiūlyti Suvažiavimo metu.

Į LKD Respublikinę Valdybą gali kandidatuoti tik LKD nariai, o į Revizijos komisiją – visi norintys. Atkreipiame dėmesį, kad kandidatūras gali išsikelti ar būti siūlomi nebūtinai LKD Suvažiavimo delegatai, tačiau tą padaryti reikia LKD Suvažiavimo metu.

LKD Respublikinė Valdyba jau patvirtino Suvažiavimo tvarką dėl dalyvavimo Suvažiavime, dėl maitinimo, nakvynės ir kelionės išlaidų kompensavimo kandidatams.

 

Dėl Suvažiavimo tvarkos:

- Suvažiavimo pradžioje visi delegatai spręs, ar Suvažiavimas bus atviras, ar uždaras. Jei bus nuspręsta, kad Suvažiavimas atviras – salėje likti ir stebėti galės visi norintys. Jei LKD delegatai nuspręs, kad Suvažiavimas uždaras, jame dalyvauti galės tik delegatai, oficialūs kandidatai (asmenys savo kandidatūras pateikę iki 2023 m. sausio 31 d.), pirmininkaujantysis, sekretorius ir techninis personalas. Asmenys, norintys išsikelti savo kandidatūras į laisvas vietas LKD Respublikinėje Valdyboje ir Revizijos komisijoje į salę bus kviečiami tik prisistatymo ir balsavimo metu. Jei asmuo bus išrinktas, jis galės likti ir toliau dalyvauti uždarame Suvažiavime.

 

Dėl kelionės, nakvynės ir maitinimo suteikimo:

- Oficialiems kandidatams į LKD prezidento, LKD Respublikinės Valdybos nario, LKD Revizijos komisijos nario pareigas, kurie kandidatūras pateikė iki 2023 m. sausio 31 dienos, maitinimo ir apgyvendinimo išlaidomis rūpinasi ir suteikia LKD.

- Oficialiems kandidatams į LKD prezidento, LKD Respublikinės Valdybos nario, LKD Revizijos komisijos nario pareigas, kurie kandidatūras pateikė iki 2023 m. sausio 31 dienos, transporto išlaidos nekompensuojamos.

- Asmenims, kurie savo kandidatūras kels Suvažiavimo metu, transporto išlaidos nekompensuojamos;

- Asmenims, kurie savo kandidatūras kels Suvažiavimo metu, patirtos maitinimo ir nakvynės išlaidos iki balsavimo ir rinkimų nekompensuojamos. Jei asmuo Suvažiavimo metu išrenkamas į LKD Respublikinę Valdybą ar Revizijos komisiją, po išrinkimo ir patvirtinus, maitinimas ir nakvynė suteikiama.

 

Numatoma preliminari LKD XXXII Suvažiavimo darbotvarkė:

Adresas: VDU mažoji salė (S. Daukanto g. 28, Kaunas)

 

Balandžio 29 d. (I diena)

Laikas

Svarstomas klausimas

Pranešėjai

9:30 – 10:00

Delegatų ir dalyvių registracija

 

10:00 – 10:20

LKD Suvažiavimo pirmininko, sekretoriato ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai

 

10:20 – 10:50

Ataskaitinio laikotarpio 2022 m. LKD veiklos aptarimas ir rezultatų pristatymas

LKD prezidentas Kęstutis Vaišnora ir LKD Respublikinės Valdybos nariai

10:50 – 11:10

Klausimai ir diskusijos

 

11:10 – 11:40

LKD Revizijos komisijos ataskaita ir LKD 2022 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimas

LKD Revizijos komisijos pirmininkė Greta Gustienė

11:40 – 12:00

Klausimai ir diskusijos

 

12:00 – 12:10

LKD ataskaitinio laikotarpio 2022 m. veiklos įvertinimas ir tvirtinimas

LKD Suvažiavimo pirmininkas

12:10 – 12:30

Padėkos žodis ir 5 metų kadencijos apibendrinimas

LKD prezidentas Kęstutis Vaišnora

12:30 – 13:00

2023 – 2028 metų laikotarpiui kandidatų į LKD Prezidento poziciją prisistatymai ir delegatų klausimai. Balsavimas.

LKD Suvažiavimo pirmininkas

13:00 – 13:10

Rinkimų rezultatų paskelbimas ir sveikinimai

LKD Suvažiavimo pirmininkas ir LKD balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas

13:10 – 13:30

Kandidatai į LKD Respublikinę Valdybą (pateiktos 6 kandidatūros, Suvažiavimo metu siūlomi / keliami kandidatai – 2 ir daugiau)

LKD Suvažiavimo pirmininkas

13:30 – 15:00

Pietų pertrauka

 

15:00 – 15:30

2023 – 2028 metų laikotarpiui kandidatų į LKD Valdybos nario pozicijas prisistatymai ir delegatų klausimai. Balsavimas.

LKD Suvažiavimo pirmininkas

15:30 – 15:50

Rinkimų rezultatų paskelbimas ir sveikinimai

LKD Suvažiavimo pirmininkas ir LKD balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas

15:50 – 16:00

Kandidatai į LKD Revizijos komisiją (Suvažiavimo metu siūlomi / keliami kandidatai – 5 ir daugiau)

LKD Suvažiavimo pirmininkas

16:00 – 16:30

Kavos pertrauka

 

16:30 – 17:00

2023 – 2028 metų laikotarpiui kandidatų į LKD Revizijos komisijos nario pozicijas prisistatymai ir delegatų klausimai. Balsavimas.

LKD Suvažiavimo pirmininkas

17:10 – 17:20

Rinkimų rezultatų paskelbimas ir sveikinimai

LKD Suvažiavimo pirmininkas ir LKD balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas

17:20 – 18:00

Delegatų pasiūlymai LKD 5 metų veiklos kryptims

LKD Suvažiavimo pirmininkas

18:00 – 18:20

I dienos apibendrinimas

LKD Suvažiavimo pirmininkas

18:30

Vakaronė (švediškas stalas) ir laisvas laikas

 

 

Balandžio 30 d. (II diena)

Laikas

Svarstomas klausimas

Pranešėjai

9:30 – 10:00

Delegatų ir dalyvių registracija

 

10:00 – 10:30

LKD 5 metų veiklos krypčių pristatymas

Naujasis LKD prezidentas

10:30 – 11:00

Klausimai ir diskusijos

LKD Suvažiavimo pirmininkas

11:00 – 11:05

LKD 5 metų veiklos krypčių tvirtinimas

LKD Suvažiavimo pirmininkas

11:05 – 11:35

2023 metų LKD finansinių rezervų sudarymas

Naujasis LKD prezidentas

11:35 – 12:00

Klausimai ir diskusijos

LKD Suvažiavimo pirmininkas

12:00 – 12:05

2023 metų LKD finansinių rezervų tvirtinimas

LKD Suvažiavimo pirmininkas

12:05 – 12:35

Kiti einamieji klausimai

LKD Suvažiavimo pirmininkas

12:35 – 13:00

Suvažiavimo uždarymas

LKD Suvažiavimo pirmininkas

13:00

Pietūs

 

 

 

 

LKD informacija

 

Kokia jūsų reakcija?

like
2
dislike
1
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0