LKD vadovų mokymai Vilniuje

LKD vadovų mokymai

LKD vadovų mokymai Vilniuje
LKD vadovų mokymai

Lietuvos kurčiųjų draugija vykdo projektą "Kurčiųjų bendruomenės dalyvavimas pilietinės visuomenės gyvenime"   ir vienas iš šio projekto tikslų yra LKD darbuotojų kompetencijų kėlimas kurčiųjų organizacijų vadovų vadybinių gebėjimų ugdymas.

Projekto metu organizacijų vadovams yra rengiami mokymai, kurių metu yra siekiama suteikti žinių šiais klausimais:

- kaip tinkamai palaikyti bendravimą su savo darbuotojais organizacijos viduje;

- kaip užmegzti ir palaikyti bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis, įstaigomis ir pan.;

- kaip tinkamai perteikti informaciją apie organizacijos tikslus, veiklas ar paslaugas pasitelkiant reklamos įrankius ir viešinimo kanalus;

Taip pat labai svarbu, kad vadovai išmoktų tinkamai parengti prezentacinę medžiagą (skaidres) apie organizaciją, išdėstant svarbiausią ir aktualiausią informaciją ir ypač mokėtų tą informaciją perteikti savo klausytojams. 

Rugsėjo 17 d. vyko jau treti mokymai. Sekantys mokymai (paskutiniai) numatomi spalio 23 d., o iki to laiko, vadovai jau realiai įgyvendina organizacijos pristatymo praktiką savivaldybėse ir kitose įstaigose. 

Kaip jiems sekasi? Sužinosime jau netrukus, nes spalio 23 d., mokymų metu, jie pasidalins įspūdžiais ir patirtimi!

Sekite naujienas!

Projektą finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

Kokia jūsų reakcija?

like
0
dislike
0
love
2
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0