LKD Valdybos posėdyje priimti svarbūs nutarimai

Š. m. balandžio 21 d. nuotoliniu būdu vyko LKD Respublikinės Valdybos (toliau – LKD Valdyba) posėdis, kurio metu priimti svarbūs nutarimai.

LKD Valdybos posėdyje priimti svarbūs nutarimai

 

Kurčiųjų įmonių balansų svarstymas ir tvirtinimas

Posėdžio metu LKD Valdyba patvirtino uždarųjų akcinių bendrovių UAB „Vikada“, UAB „Atropa“, UAB „Elkada“ ir UAB „Neveresta“ 2020 metų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinius.

Praėję metai buvo iššūkių metai verslo sektoriui: įmonės neteko socialinių įmonių statuso, o tuo pačiu – ir  subsidijavimo iš valstybės, be to, pandemija lėmė užsakymų sumažėjimą. UAB „Atropa‘, UAB „Elkada“, UAB „Vikada“ ir UAB „Neveresta“ turėjo operatyviai reaguoti ir priimti tam tikrus sprendimus, atleisti nemažai žmonių, kad įmonių veikla nebūtų sustabdyta.

Šiandien kai kurių kurčiųjų įmonių situacija itin sudėtinga. Pavyzdžiui, UAB „Atropa“ buvo atleista 12 darbuotojų, UAB „Elkada“ – dvidešimt, o UAB „Vikada“ kolektyvas nuo 85 darbuotojų sumažėjo iki 70. Darbuotojų atleidimas pareikalavo didelių lėšų išeitinėms kompensacijoms ir nepanaudotoms atostogoms kompensuoti, iš viso – daugiau nei 50 tūkst. eurų.

Situaciją apsunkina ne tik sumažėję užsakymai, bet ir sumažėjusios pajamos iš kitų įmonių veiklų, pavyzdžiui, patalpų nuomos, nes dabartiniai nuomininkai dėl besitęsiančios pandemijos stabdo savo veiklas ir išsikelia arba atideda mėnesinius mokėjimus. Be to, darbdaviai buvo priversti darbuotojus išleisti į prastovas.

Visgi tai ne paskutiniai sprendimai siekiant tolesnio kurčiųjų įmonių veiklos užtikrinimo, kadangi net ir pandeminiu laikotarpiu įmonės turi rūpintis savo administraciniais pastatais, kurių būklė taip pat nedžiugina – reikalingas remontas, įmonių infrastruktūros atnaujinimas, tad bus būtina priimti dar ne vienas sunkus sprendimas: jei situacija nesikeis, ateityje įmonės bus priverstos atleisti dar daugiau darbuotojų arba net galutinai stabdyti savo veiklą. Kol kas įmonių vadovai stengiasi neįklimpti į skolas ir lanksčiai žiūrėti į esamą situaciją, kad sėkmingai išgyventų.

Pasikeitė kurčiųjų įmonių Valdybos sudėtys

LKD Valdyba patvirtino įmonių UAB „Vikada“ ir UAB „Atropa“ naujus Valdybos narius. Sprendimas priimtas atsižvelgiant į buvusių Valdybos narių pateiktus prašymus išeiti iš atitinkamų įmonių Valdybos narių.

Vieningu LKD Valdybos sprendimu, UAB „Vikada“ Valdybos narę Vandą pakeitė Daiva Čekanavičiūtė, o UAB „Atropa“ buvusį Valdybos narį Tomą Ivanauską pakeitė Gina Ramanauskienė.

Patvirtinti UAB „Neveresta“ konkurso nuostatai direktoriaus pareigoms užimti

Sausio mėnesį iš UAB „Neveresta“ direktoriaus pareigų atsistatydinus ilgamečiam vadovui Kazimierui Zybartui, įmonei vadovauti buvo paskirtas laikinasis direktorius Martynas Lankutis. Jau anksčiau LKD Valdyba tarėsi dėl viešo konkurso skelbimo, ir šio posėdžio metu buvo priimtas galutinis sprendimas – patvirtinti UAB „Neveresta“ konkurso nuostatai direktoriaus pareigoms užimti.

Savo kandidatūras visi norintieji gali teikti elektroniniu būdu iki iki š. m. gegužės 28 d., naująjį UAB „Neveresta“ vadovą LKD Valdyba tvirtins kito susirinkimo metu – birželio 9 d. Naujasis direktorius darbą turėtų pradėti nuo liepos 21 d.

Patvirtintas „Varpelio“ lėšų panaudojimas

Vienas svarbiausių pastarųjų metų LKD Valdybos priimtų sprendimų – kurčiųjų poilsio namų „Varpelis“ pardavimas. Tai buvo didelę atsakomybę ir įtampą sukėlęs, tačiau būtinas priimti sprendimas.

Šventojoje esantys poilsio namai buvo parduoti įmonei „Goneras“, kuri jau visas numatytas lėšas už pastato įsigijimą – 300 tūkst. eurų. Dalis gautų lėšų bus skirta pelno mokesčio valstybei apmokėjimui bei notaro ir teisininko paslaugų išlaidoms įgyvendinant pirkimo – pardavimo sutartį padengti. Kur bus siekiama panaudoti likusias lėšas dar oficialiai nenutarta – bus atsižvelgiama į tolimesnę kurčiųjų įmonių ir organizacijų veiklos situaciją, o sprendimus dėl lėšų panaudojimo priims LKD Valdyba. Kol kas viena iš idėjų – pinigus tikslingai investuoti. Šiai idėjai įgyvendinti UAB „Neveresta“ direktoriaus pareigas užimantis asmuo buvo įpareigotas LKD Valdybai pateikti galimų investicijų planą.

Sustabdyta VšĮ Respublikinio kurčiųjų reabilitacijos centro veikla

Respublikinis kurčiųjų reabilitacijos centras – tai LKD įsteigtas juridinis vienetas, kurio pagrindinis veiklos tikslas buvo projektų rengimas ir įgyvendinimas. Dabar šis centras jau kuris laikas faktinės veiklos nevykdo, tačiau oficialiai turį direktorių ir buhalterį, kuriems mokami atlyginimai.

Atsižvelgdama į esamą situaciją, LKD Valdyba vieningai nutarė stabdyti VšĮ Respublikinio kurčiųjų reabilitacijos centro veiklą penkeriems metams ir atlikti visus reikalingus veiksmus veiklos stabdymui. Šiuos veiksmus įpareigota atlikti VšĮ Respublikinio kurčiųjų reabilitacijos centro direktorių.

Baigti svarstyti parengiamieji LKD XXX Suvažiavimo klausimai

Epidemiologinė situacija šalyje ir visame pasaulyje vis dar daro ženklią įtaką įvairių renginių organizavimui. Tad LKD Valdyba posėdžio metu didelį dėmesį skyrė paskutiniesiems LKD XXX Suvažiavimo klausimams aptarti.

LKD Valdybos sprendimu:

  1. LKD XXX Suvažiavimas 2021 m. gegužės 8 d. bus organizuojamas nuotoliniu būdu, naudojant programą ZOOM. Siekiant sklandžios Suvažiavimo eigos koordinavimo ir vaizdo kokybės, bus įsigytas naujas programos planas;
  2. iš LKD Respublikinės Valdybos nario pozicijų atsistatydinus Monikai Kumžaitei ir Tomui Ivanauskui, LKD Valdyba nutarė prašyti leisti Suvažiavimo delegatų LKD Valdybai veikti 7 narių sudėtimi, o naujo LKD Valdybos nario rinkimus organizuoti XXXI Suvažiavime, jei leis epidemiologinė situacija ir Suvažiavimas vyks ne nuotoliniu būdu, o gyvai;
  3. siūlyti LKD Suvažiavimo metu pirmininkauti Lietuvių gestų kalbos vertimo centro direktorei Ramunei Leonavičienei, o sekretoriauti – LKD sekretorę Gerdą Valmaitę ir LKD projektų vadovę Miglę Jaskūnienę;
  4. LKD Valdyba patvirtino LKD 2021 metų nebiudžetinių lėšų panaudojimo sąmatą ir teiks ją LKD Suvažiavimui tvirtinti;
  5. nutarta teikti LKD Suvažiavimui svarstyti LKD nario mokesčio padidinimo klausimą. Siūloma LKD Suvažiavimui patvirtinti 10 eurų narystės mokestį nuo 2022 metų.

Patvirtintas grafinis gestų kalbos ženklas

Pastaraisiais metais pastebėtas itin išaugęs girdinčiųjų organizacijų renginių ir iniciatyvų pritaikymas klausos negalią turintiems asmenims, tačiau sukurtoje vizualinėje medžiagoje dažnai naudojami ne kurčiųjų kultūrą, o medicininį požiūrį į kurčiuosius atspindintys grafiniai ženklai, pavyzdžiui, perbraukta ausis.

Siekdami tinkamai reprezentuoti kurčiuosius, girdintieji dažnai kreipiasi į LKD teiraudamiesi, koks ženklinimas apie kurtiesiems pritaikytą aplinką yra tinkamas. Deja, iki šiol atsakymo neturėjome, tad LKD Valdyba pasiryžo priimti sprendimą.

Šio LKD Valdybos posėdžio metu buvo patvirtintas grafinis gestų kalbos ženklas, pritaikant įvairią informaciją lietuvių gestų kalba. Pasirinktą grafinį ženklą sukūrė Kauno menininkų namai, bendradarbiaujant su kurčiųjų bendruomenės atstovais. Šis ženklinimas galioja iki kol Pasaulio kurčiųjų federacija patvirtins pasaulinį oficialių logotipą/ženklinimą.

 

LKD Valdybos posėdyje buvo aptarti ir kiti klausimai, tokie kaip mokamų gestų kalbos kursų girdintiesiems organizavimas bei Stambulo konvencijos nuostatų atitikimas kurčiųjų požiūriui. Be to, nutarta teikti LKD Suvažiavimui svarstyti delegatą šiemet dalyvauti tarptautiniame kongrese kurčiųjų švietimo klausimais. Visi šie klausimai bus plačiau svarstomi kituose LKD Valdybos posėdžiuose.

Artimiausias LKD Valdybos posėdis numatomas birželio 9 d.

 

 

LKD informacija

 

 

Kokia jūsų reakcija?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0