LKD Valdybos posėdyje spręsta LKD įmonių ateitis

Informacija apie š. m. lapkričio 16 d. LKD Respublikinės Valdybos posėdyje priimtus nutarimus.

LKD Valdybos posėdyje spręsta LKD įmonių ateitis
LKD Valdybos posėdyje spręsta LKD įmonių ateitis

 

Lapkričio 16 d. Vilniuje vyko Lietuvos kurčiųjų draugijos Respublikinės Valdybos (toliau – LKD Valdybos) posėdis. Darbotvarkėje viso buvo numatyta daugiau nei 15 įvairių klausimų, tad posėdis buvo ilgas ir sudėtingas: buvo daug diskutuojama ir balsavimų metu priimami svarbūs sprendimai. Pristatome svarbiausius LKD Valdybos priimtus nutarimus.

 

 

1) Šiuo metu Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (toliau – LRT) organizuoja naują lietuvių gestų kalbos vertėjų, kurie verčia įvairias LRT televizijos laidas, atrankos konkursą. Dėl to LRT paprašė, kad LKD skirtų vieną atstovą – ekspertą, kuris pateiks siūlymą ir vertinimą LRT sudarytai komisijai dėl lietuvių gestų kalbos vertėjų, kurie dalyvaus konkurse.

Patariamieji ekspertai bus du – po vieną atstovą iš LKD ir iš Vilniaus kolegijos. Ekspertai turės vertinti konkurse dalyvaujančių gestų kalbos vertėjų lietuvių vertimo įgudžius ir kokybę, o po to išsakyti savo pastabas LRT komisijai. Visgi galutinį sprendimą priims tik LRT komisijos nariai, tad jie galės ir neatsižvelgti į ekspertų pasiūlymus.

Po diskusijų nutarta: patariamuoju ekspertu į LRT lietuvių gestų kalbos vertėjų konkurso atrankos komisiją deleguoti LKD prezidentą Kęstutį Vaišnorą. Iš Vilniaus kolegijos bus deleguojama Nijolė Pivorienė.

 

2) Daugiausia dėmesio LKD Valdybos posėdžio metu skirta Panevėžyje veikiančios įmonės UAB „Elkada“ situacijai aptarti ir priimti svarbius sprendimus.

Šiuo metu šiai įmonei vadovaujanti Izolda Rakauskaitė LKD Valdybos nariams papasakojo apie įmonės situaciją: „Įmonei priklausantis pastatas labai didelis, jame daug nenaudojamų patalpų. Patys esame įsikūrę antrame aukšte, o kitas patalpas stengiamės išnuomoti, tačiau patalpos labai apleistos. Už pastato yra patalpos, tokios kaip sandėliukai, jas norime parduoti, nes remontui prireiktų labai daug investicijų, o dabar yra žmogus, norintis šias patalpas nupirkti. Nėra lengva, bet labai stengiamės, užsakymų turime, tačiau kainas didesnes susitarti yra labai sunku, įmonė ilgą laiką nuostolingai dirbo.“

Įmonės vadovė kreipėsi į LKD Valdybą prašydama leisti parduoti dalį nenaudojamų patalpų ir įsigyti įmonės UAB „Atropa“ siuvimo įrenginius bei automobilį. Pasitarę, padėlioję pliusus ir minusus, LKD Valdybos nariai nutarė:

  • leisti įmonei UAB „Elkada“ parduoti dalį nenaudojamo ir apleisto nekilnojamojo turto;
  • leisti įmonei UAB „Elkada“ perkainoti nekilnojamą turtą – pakeisti turto vertę pagal rinkos kainą, nes tai jau seniai nebuvo padaryta, todėl jo vertė šiuo metu yra mažesnė nei reali rinkos vertė;
  • dėl įmonės UAB „Atropa“ siuvimo įrenginių ir automobilio perdavimo įmonei UAB „Elkada“ šiuo metu LKD Valdyba priimti sprendimo negali, nes kol kas UAB „Atropa“ vykdo veiklą. Sprendimus dėl įmonės disponavimo turtu gali priimti tik UAB „Atropa“ vadovas bei įmonės Valdybos nariai.

 

3) LKD Valdybos posėdžio metu taip pat svarstytas ir įmonės UAB „Atropa“ veiklos planas. Ši įmonė taip pat sunkiai verčiasi: šalyje kyla minimalus atlyginimas, kiek anksčiau buvo planuojama uždaryti siuvimo skyrių ir palikti tik patalpų nuomos paslaugas. Atleidus įmonės darbuotojus reikiamos lėšos išeitinėms kompensacijoms bei nepanaudotoms atostogoms padengti šiuo metu siekia 154 tūkstančius eurų. Tiek lėšų įmonė neturi, tad kreipėsi į LKD Valdybą, kad ši skirtų reikiamą sumą kompensacijoms padengti.

Nors lapkričio 16 d. vykusio LKD Valdybos posėdžio metu buvo priimtas sprendimas skirti minėtą sumą, tačiau šis klausimas dar kartą bus svarstomas kitame LKD Valdybos posėdyje, kuris, planuojama, vyks gruodžio 17 d., nes įmonė UAB „Atropa“ atliko naujus detalius skaičiavimus, suderino su užsakovais naujus užsakymus, didesnes kainas už atliekamą darbą ir turi galimybę toliau tęsti veiklą. Kitame LKD Valdybos posėdyje UAB „Atropa“ įmonės direktorė bei įmonės Valdybos nariai dar kartą pristatys esamą situaciją. Bendra įmonės situacija tikrai sudėtinga ir įtempta, tačiau siekiama pačių geriausių sprendimų.

 

4) Į LKD Valdybą taip pat kreipėsi ir įmonės UAB „Etmonai“ (kavinės „Artistai“) vadovas ir paprašė pratęsti dabartinę patalpų nuomos sutartį.

LKD Valdybos nariai džiaugėsi, kad jau ilgus metus mūsų pastato Vilniuje pirmame aukšte veikia kavinė „Artistai“, tad bendradarbiavimą tęsti panoro, tačiau nutarė ne pratęsti dabartinę sutartį, bet pirmiausia palaukti, kol ši baigs galioti, o tada sudaryti naują patalpų nuomos sutartį su minėta įmone. Tokiu atveju bus galima iš naujo peržiūrėti patalpų nuomos sąlygas ir kainas pagal dabartinę rinkos situaciją.

 

5) Į LKD Valdybą kreipėsi ir Šiaulių kurčiųjų reabilitacijos centro (toliau – Šiaulių KRC) direktorė Vestina Rubcovienė su prašymu Šiaulių KRC skirti lėšų komunalinėms išlaidoms padengti. Prašymas pateiktas atsižvelgiant į kylančias komunalinių paslaugų kainas ir tai, kad Šiaulių KRC savo biudžete neturi numatę tiek lėšų, kiek reikės sumokėti už patalpų šildymą šių metų lapkričio ir gruodžio mėnesiais.

LKD Valdyba pateiktą prašymą priėmė, apsvarstė ir nutarė: jei Šiaulių KRC tikrai trūks lėšų sumokėti už šildymą lapkričio ir gruodžio mėnesiais, tuomet LKD skirs piniginę paramą dviejų mėnesių Šiaulių KRC šildymo sąskaitoms padengti pagal pateiktas tikslias sąskaitas-faktūras ir skaitiklių rodmenis.

 

Posėdyje aptarti ir kiti klausimai:

  • LKD Valdyba jau kalbėjo apie kitų metų veiklas bei bendrą finansinę situaciją;
  • vyko diskusija dėl lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugų teikimo aprašo, kuris turėtų būti patvirtintas šių metų pabaigoje NRD direktorės įsakymu, o šiuo metu vyksta derinimai, kuriuose LKD aktyviai dalyvauja;
  • LKD Valdyba aptarė, kaip būtų galima pagerinti LKD narių duomenų bazės internetinę sistemą, kurioje keliama informacija apie LKD narių skaičių ir nario mokestį, nes ši sistema veikia ne pilnai;
  • kalbėta apie įvairių anketų ir apklausų viešinimą LKD Facebook paskyroje, kadangi pastaruoju metu sulaukiama daug kreipimųsi su prašymu paraginti kurčiuosius pildyti įvairias apklausas ir anketas, tačiau didžioji dalis jų nebūna pritaikyta kurtiesiems – be vertimo į lietuvių gestų kalbą. LKD Valdyba pritarė, kad LKD Facebook paskyroje ir internetinėje svetainėje būtų skelbiamos tik tos anketos, kurios yra išverstos į gestų kalbą.

 

 

LKD informacija

 

 

Kokia jūsų reakcija?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
3
wow
0