Metų įvykių apžvalga: komentuoja LKD prezidentas K. Vaišnora

Pokalbis su LKD prezidentu K. Vaišnora apie 2021 m. darbus ir pasiekimus.

Metų įvykių apžvalga: komentuoja LKD prezidentas K. Vaišnora

 

Jau tapo tradicija metų pabaigoje susitikti ir pasikalbėti su LKD prezidentu apie nuveiktus darbus, pasiekimus, aptarti Draugijai ir kurčiųjų bendruomenei tekusius iššūkius, praskleisti ateities šydą. Ne išimtis ir 2021-ieji: LKD prezidentas Kęstutis VAIŠNORA sutiko atsakyti į „Akiračio“ redaktorės Nijolės Krasniauskienės klausimus.

Sakome: brangiausias turtas – sveikata. Tad ar sveiki mums buvo 2021-ieji – tiek tiesiogine, tiek perkeltine prasme?

Koronavirusas neišnyko, mes dar jo neįveikėme. Vyksta savotiškos lenktynės, vis atsiranda naujos viruso atmainos, jis bando prisitaikyti ir tapti stipresnis už skiepą, todėl išlieka daug klausimų dėl ateities: ar bus reikalinga tobulinti vakcinas, kiek kartų turėsime skiepytis, ar tai turėsime daryti reguliariai. Susirgimų skaičiai svyruojantys, todėl išties labai svarbu visų susitelkimas. Nėra statistinių duomenų, kokia procentinė kurčiųjų bendruomenės dalis yra pasiskiepijusi, tačiau yra žmonių, kurie nenori arba netiki skiepų nauda, kita dalis – kelia įvairius klausimus. Mūsų bendruomenėje vyksta procesai, kurie vyksta ir visuomenėje. Mano žiniomis, socialiniuose tinkluose yra sukurta kurčiųjų bendruomenės narių grupė, kurios dalyviai kategoriškai pasisako prieš skiepus. Deja, šaltiniai, kuriais naudojamasi paneigti skiepų privalumus, yra nepatikimi. Sulaukiame ir mes klausimų, prašymų argumentuoti, pateikti savo nuomonę, dalinamasi tais informacijos šaltiniais su mumis. Štai viename šaltinyje teigiama, kad daugiau kaip 60 000 pasaulio mokslininkų pasirašė deklaraciją prieš visuotinį skiepijimą. Tačiau atsidariau nuorodą ir pamačiau, kad kiekvienas gali pasirašyti tą deklaraciją, tereikia įrašyti vardą, pavardę, el. pašto adresą ir pažymėti varnelę – ar esi medikas, ar mokslininkas, ar visuomenės narys. Ten kiekvienas žmogus gali padėti varnelę, kad yra mokslininkas, ir niekas to nepatikrins. Apmaudu, kad tikima tokiais šaltiniais. Kai nukreipi į oficialius šaltinius: Lietuvos statistikos departamento, Sveikatos apsaugos ministerijos, žmonės sako: „Netikim“. Manau, jei nenorima pripažinti patikrintų faktų, sudėtinga yra keisti situaciją. Socialiniai tinklalapiai, kaip ir juose pateikiama kurčiųjų nuomonė, bendruomenei yra svarbu, turi įtakos pasirinkimams. Būtent po neseniai pasirodžiusių vaizdo įrašų mus pasiekia informacija, kad kurtieji nelabai nori skiepytis trečiąja vakcinos doze. Iš tikrųjų, kiekvienas turime pasirinkimą: tie, kurie nenori skiepytis, nusiteikę prieš skiepus, turi alternatyvą – reguliariai darytis PGR ir antikūnų testus. Tik linkėčiau, kad tie, kurie formuoja bendruomenės nuomonę, prieš skelbdami ją viešai, patikrintų pateiktos informacijos patikimumą. Aš asmeniškai esu pasiskiepijęs, kai ateis laikas, skiepysiuosi ir stiprinančiąja doze, nes  į situaciją dėl skiepų žvelgiu ne tik iš medicininės, bet ir politinės perspektyvos. Akivaizdu, situacija naudojasi Lietuvai priešiškos, pasaulyje egzistuojančios radikalios grupės.

Antraisiais pandemijos metais daugėjo nuotolinių konferencijų, seminarų, informacijos, pastebėjome, kad daugiau jų turinio tapo prieinama ir kurtiesiems, vis geriau buvo užtikrinamas lietuvių gestų kalbos vertimas. LKD šiais metais turėjo daug bendrų iniciatyvų su kitomis organizacijomis, derino ir tarpininkavo, kad būtų užtikrintas lietuvių gestų kalbos vertimas, viešino įvairius renginius, vykusius nuotoliu. Specialistai reiškia nerimą, kad žmonės užsidarė, daugiau laiko praleidžia internete, tačiau tokios aplinkybės. Ir aš asmeniškai, ir LKD komanda prie kompiuterio praleidžiame labai daug laiko, nes dauguma veiklų ir darbų vyksta nuotoliniu būdu. Kartais tiesiog prarandame laiko nuovoką: prisėdi prie kompiuterio ankstų rytą ir atsitrauki tik vėlai vakare, ne visada spėjame laiku pavalgyti, pasivaikščioti, nelieka laiko asmeniniams poreikiams. Tai vienas iš didžiausių iššūkių žmonėms, kurie dirba panašaus pobūdžio darbą.

Smurto artimoje aplinkoje pilnai suvaldyti kol kas nepavyko. Šiemet su Moterų informacijos centru dar tik kūrėme strategiją prieš moterų smurtą, organizavome bendrus mokymus šio centro ir LKD sistemos darbuotojams. Tačiau procesai vyksta, kitais metais sieksime ne tik pagalbos moterimis ir mergaitėms, bet visiems asmenims, nepriklausomai nuo lyties, amžiaus ir kt. veiksnių. Atvejo vadybos, psichologų, teisinės pagalbos poreikis vis didėja, tačiau to nesiečiau su pandemija. Greičiausiai bendruomenės nariai vis aiškiau suvokia, kokios tai paslaugos, kaip jomis galima pasinaudoti ir kaip jos keičia jų kasdienį gyvenimą. Prisiminkime, kai buvo pradėtos teikti nuotolinės lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugos, iš pradžių poreikis buvo nedidelis, nes žmonės gyveno kitokios socialinės tikrovės sąlygomis, o šiandien poreikis didžiulis ir tenka net laukti eilėje, kol bus suteikta nuotolinė LGK paslauga.

 

 

LKD parengė ir vykdo labai daug projektų. Išskirkite 2021 m. reikšmingiausius ir pasidalinkite, kaip sekėsi juos įgyvendinti bei kaip jie praturtino mūsų bendruomenę?

LKD kiekvienais metais, sakyčiau, parengia vis daugiau projektų, todėl išskirti, kuris yra svarbesnis, kuris mažiau svarbus – neįmanoma, nes projektai juk rengiami tikslingai. Šiemet, bendradarbiaudami su Lietuvos savivaldybių asociacija, pradėjome veiklas ir mokymus 5 didžiųjų miestų slaugos ir globos namų darbuotojams, siekiame, kad įstaigos taptų pritaikytos asmenims, turintiems klausos negalią ir kad ateityje kurtieji galėtų jose apsigyventi. Žinome, kaip tokios galimybės laukia kai kurie vyresnio amžiaus kurtieji. Nenorime, kad mokymai liktų vienkartine iniciatyva, tad kitais metais bendradarbiavimą tęsime. Kaip jau minėjau, daug dėmesio šiais metais buvo skiriama smurto artimoje aplinkoje prieš moteris ir mergaites tematikai, o 2022 m. bus išbandoma sukurta pagalbos strategija praktiškai. Šiais metais startavo LKD ir Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacijos bendras projektas, 5 didžiuosiuose šalies miestuose įdarbinome jaunimo atstovus, jie teikia pagalbą ir organizuoja veiklas jaunimui. Kurčiųjų teisių atstovavimas, teisinė pagalba, atvejo vadyba, psichologo paslaugos, metodinė pagalba mūsų organizacijoms (mokymai, konsultacijos), visuomenės švietimas apie kurčiuosius, stovyklos, respublikiniai renginiai – ir tai dar ne visos veiklos. Didžiausiu iššūkiu tebelieka tęsti socialinės reabilitacijos paslaugų teikimą, nes tai priklauso ne nuo mūsų, bet nuo tų, kurie sprendžia finansavimo klausimus. Jei finansavimo nebus, kai kurių veiklų negalėsime įgyvendinti. Džiaugiamės ir „Erasmus+“ tarptautiniu projektu, kuriam pasibaigus turėsime pasirengę kurčiųjų vertėjų-diktorių. Jie gebės tiesioginio eterio metu pateikti informaciją lietuvių gestų kalba. Šis projektas labai sustiprino ryšius su kitų užsienio šalių kurčiųjų asociacijomis, todėl atsiranda dar kitų, naujų tarptautinių iniciatyvų.

LKD komanda pastaruoju metu tokia aktyvi, dirba negailėdami net savo laisvalaikio ir neišsitenka vien tik projektų rėmuose, dažnai daro daugiau. Ar 2021-iaisiais buvo reikšmingų, iš anksto neplanuotų veiklų, kurias šiandien norėtumėte paviešinti?

Išties, norėtųsi viešai padėkoti LKD Respublikinės valdybos nariams, kurie, dirbdami kitose darbovietėse, randa laiko ir skiria savo žinias atstovauti LKD. Visada džiaugiuosi LKD komanda, kuri kasdien daro milžinišką darbą. Ne visas tas darbas akivaizdžiai matomas, bet iš tiesų, kaip jūs ir sakėte, jie dirba net savo laisvalaikio, asmeninio gyvenimo sąskaita, daro daug daugiau nei reikalauja projektai. Tokią savo komandą ir įsivaizdavau pradėdamas eiti LKD prezidento pareigas. Mes atėjome dirbti organizacijai, o ne projektams. Nenumatytų darbų išties nemažai, pvz., Lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugų teikimo aprašas, lietuvių gestų kalbos ES ir Lietuvoje teisinė analizė bei rekomendacijų rengimas, kuris šiuo metu beveik baigtas. Todėl labai tikiuosi, kad iki mano kadencijos pabaigos pavyks patvirtinti Lietuvių gestų kalbos įstatymą. 2023 m. planuojama socialinės reabilitacijos paslaugas akredituoti, jei Seimas patvirtins, dalis šių paslaugų bus perkelta į socialinių paslaugų katalogą. Tai reiškia, kad savivaldybės akredituos paslaugas ir jas pirks iš tų organizacijų ir institucijų, kurios galės tai daryti. Iškyla rizika kurčiųjų reabilitacijos centrų ir kurčiųjų organizacijų paslaugų teikimo tęstinumui. Darbų ne mažėja, bet vis daugėja, stengiamės viską suspėti, pradėjome ir šiai permainai ruoštis, kad paskui nebūtų vėlu.

 

 

Jokia paslaptis, kad nei vieno žmogaus ir nei vienos organizacijos neaplenkia iššūkiai. Tad kokius šiemet iššūkius teko atremti  Draugijai?

Šių metų pradžioje turbūt susidūrėme su vienu iš didžiausių iššūkių – galėjo nutikti taip, kad vienas iš pagrindinių LKD projektų būtų nepatvirtintas, vadinasi, būtume negavę didelės dalies finansavimo ir negalėję įgyvendinti veiklų, kurias susiplanavome. Metų pradžia man, kaip vadovui, visada nelengva, nes neaiški finansavimo perspektyva. Tačiau šie metai pagal sudėtingumą buvo išskirtiniai, džiaugiuosi, kad vis dėlto išbandymą pavyko atlaikyti. Nelengvas iššūkis buvo ir mūsų įmonių išsaugojimas, sprendimai dėl jų ateities. Kitus metus galime drąsiai vadinti rinkimų metais: baigiasi teritorinių organizacijų vadovų kadencijos. Pasikalbėjus su vadovais paaiškėjo, jog nemaža dalis jų nekels savo kandidatūrų, išeiti apsisprendę net dalis tų, kurie turi bendruomenės palaikymą. Žmonės labiau renkasi padėti, būti šalia, bet neprisiimti tokios atsakomybės, kurią tenka prisiimti vadovams. Vadinasi, laukia iššūkis surasti jiems pamainą, bet kai kuriuose regionuose norinčiųjų užimti šias pareigas kol kas nėra.  Ir sulig kiekvienais metais vis aštriau jaučiame finansavimo stygių.

Prašytume praverti ateities duris: kokios veiklos suplanuotos ir kokius tikslus LKD sau kelia kitąmet?

Pasikartosiu, kitąmet daug dėmesio skirsime rinkimams. Jau dabar planuojame viską taip, kad po rinkimų galėtume naujiems vadovams ir jų komandoms organizuoti mokymus. Tęsime pradėtas veiklas, projektus, skirsime dar daugiau dėmesio smurto artimoje aplinkoje tematikai. Daugiau dėmesio skirsime įsidarbinimo ir darbo rinkos tematikai bei svarstome galbūt imtis kurčneregių tematikos. Kaip tik dėliojamės 2022 m. veiklas.

Ir tradiciškai – Jūsų kalėdiniai sveikinimai bei linkėjimai 2022 m. Lietuvos kurčiųjų bendruomenei, Respublikinei valdybai ir LKD komandai.

Linkiu kiekvienam sveikatos! Vilties, ji šiuo metu ypač svarbi. Krizės ir su jomis susiję sunkumai yra išbandymas mums visiems, tad linkiu daugiau vienybės. Taip pat linkiu daugiau laiko skirti artimiems žmonėms ir pomėgiams, veikloms, kurios Jus džiugina, o svarbiausia, kiek tai įmanoma, daugiau meilės sau! LKD komandai, LKD Respublikinei valdybai, kurčiųjų reabilitacijos centrams ir visiems partneriams norėčiau tarti nuoširdų ačiū ir palinkėti kartu įveikti iššūkius ir tęsti bendradarbiavimą. Ir niekada nepamiršti, kad vienas iš pagrindinių mūsų tikslų – šviesesnis kiekvieno žmogaus rytojus!

 

Nijolė Krasniauskienė

Straipsnis spausdintas leidinyje „Akiratis“ Nr. 12 (423)

 

 

Kokia jūsų reakcija?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0