Neįgaliesiems pritaikyti automobiliai

Informacija apie neįgaliesiems pritaikytų automobilių pavėžėjimo paslaugas savivaldybėse.

 

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, vadovaudamasis Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos 2016–2018 metų veiksmų planu, patvirtintu 2015-06-25 Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-381, bei įgyvendinant šio plano priemonę ,,1.1.4 Teikti neįgaliesiems pavėžėjimo paslaugas savivaldybių teritorijose“ vykdė investicinį projektą „Specialaus transporto, pritaikyto neįgaliesiems, įsigijimas“. Projekto metu 2016-2018 metais buvo įsigyta 60 naujų automobilių, pritaikytų neįgaliesiems vežti (kasmet po 20 automobilių).

Šie automobiliai perduoti panaudos pagrindais savivaldybių atrinktoms ir savivaldybėse veikiančioms neįgaliųjų organizacijoms.

Departamentas 2001 – 2008 m. taip pat vykdė investicinį projektą „Transporto, specialiai pritaikyto neįgaliesiems vežti, įsigijimas“, finansuotą iš Privatizavimo fondo lėšų, pagal kurį Departamento įsigyti automobiliai buvo perduoti panaudos pagrindais neįgaliųjų nevyriausybinėms organizacijoms bei įstaigoms teikti neįgaliesiems nestacionarias transporto paslaugas.

Transporto paslaugų teikimo tikslas – teikti kompensuojamas pavėžėjimo paslaugas asmenims (išskyrus ūkinę-komercinę veiklą), kurie dėl negalios negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.

Šiuo transportu neįgalieji vežami į ugdymo, mokymo, gydymo, kultūros, užimtumo, socialinių paslaugų, bei kitas reikiamas įmones, įstaigas.

Transporto paslaugų gavėjai – neįgalūs asmenys, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis, bei jų atstovai.

Automobiliais teikiamos vienkartinės bei periodinės transporto paslaugos.

Vienkartinės transporto paslaugos teikiamos šiais tikslais:

     1. vykti į (iš) sveikatos priežiūros ir reabilitacijos įstaigas;

     2. vykti į (iš) Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

     3. vykti į (iš) ortopedijos įmones;

     4. vykti apsigyventi į socialinės globos įstaigas;

     5. kitais asmens (jo atstovo) prašyme nurodytais tikslais ir atvejais.

Periodinės transporto paslaugos yra teikiamos – transporto paslaugų gavėjams vežti į (iš) sveikatos priežiūros įstaigas, užimtumo ir darbo vietas, kai procedūros ar paslaugos yra teikiamos periodiškai, pagal nustatytus grafikus.

Departamentas parengė  Pavyzdines transporto paslaugų teikimo taisykles, o organizacijos bei  įstaigos kiekviena individualiai parengia neįgaliesiems teikiamų transporto paslaugų tvarką, apibrėždamos transporto paslaugų teikimo prioritetus, paslaugos užsakymą, organizavimą ir teikimą bei transporto išlaidų kompensavimą.

 

 Automobilius turinčių organizacijų ir įstaigų sąrašas ir kontaktai savivaldybėse 2021 m.

 

NRD informacija

 

 

Kokia jūsų reakcija?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0