Nuslėpti Stalino nusikaltimai – Sovietų Sąjungoje buvo kankinami ir žudomi kurtieji

Vienas iš žiauriausių Hitlerio nusikaltimų buvo mirties bausmės vokiečiams su fizine ar protine negalia. Tačiau mažai kas žino, jog ir Josifas Stalinas Sovietų Sąjungoje vykdė tokio paties pobūdžio nusikaltimus: slaptoji šalies viešosios tvarkos palaikymo organizacija – NKVD, areštavo ir vykdė egzekucijas Sovietų Sąjungos kurtiesiems ir nebyliams.

Nuslėpti Stalino nusikaltimai – Sovietų Sąjungoje buvo kankinami ir žudomi kurtieji

Praėjo dešimtmečiai, kol visuomenė pripažino faktą, jog Stalino nusikaltimai neapsiribojo skirtingų socialinių klasių, tikėjimų ar tautybės žmonių puldinėjimu, tačiau buvo pažengę dar toliau – jis kankino ir žudė rusų tautybės žmones su fizine ar protine negalia.    

1937 metų rugpjūtį Maskvos laikraštyje buvo išspausdintas straipsnis, kuriame rašoma, jog Stalino slaptoji policija areštavo 54 žmonės iš Leningrado kurčiųjų ir nebylių bendruomenės. Jie buvo apkaltinti „suformavę fašistinę - teroristinę organizaciją“ ir „platinantys antirevoliucinę literatūrą“. Šie žmonės vėliau buvo pavadinti “kurčnebylių teroristine grupuote”.

Tais laikais Sovietų Sąjungoje buvo apie 30 000 kurčiųjų, iš jų maždaug 6000 gyveno Leningrade (dab. Sankt Peterburgas). Vadovaujantis sovietine sistema, iš jų buvo tikimasi “visuomenei naudingos darbo jėgos”. Tie, kurie turėdavo darbą ir jį tvarkingai dirbdavo, būdavo priimami, kaip kiti Sovietų sąjungos piliečiai, tačiau bedarbiai ar dėl negalios nerandantys darbo buvo ypač stebimi.

Padėti šiems žmonėms buvo įkurta "Visos Rusijos kurčiųjų ir nebylių asociacija", kuri teikdavo vertimo paslaugas ir specialius kursus klausos ir kalbos negalios žmonėms. Tačiau tam, kad sudurtų galą su galu, nemažai kurčiųjų versdavosi pardavinėdami paveikslėlius bei pieštukus miesto traukinių stotyse. To pakako, kad kurčiųjų bendruomenė įsiutintų stalinistinę valdžią ir būtų pradėti persekiojimai.

Milicija pradėjo tirti kurčiuosius traukinių stoties pardavėjus dėl finansinių spekuliacijų, tačiau, įsikišus NKVD, šie tyrimai baigėsi tuo, kad Leningrado kurčiųjų kultūrinės bei socialinės organizacijos buvo apkaltintos terorizmu ir sąmokslu nužudyti Sovietų Sąjungos lyderius.

Per keletą mėnesių, nuo 1937-tųjų rugpjūčio iki gruodžio, Leningrade buvo suimti 54 kurtieji. Tačiau NKVD susidūrė su sunkumais, norėdami atlikti suimtųjų kvotas, kadangi ypač trūko gestų kalbos vertėjų, o ir tų, kurie dirbo, gestų kalbos žinios būdavo prastos. Gestų kalbos vertėjai būdavo verčiami dirbti apklausose be pertraukų po 8-10 valandų per parą, o jei neatlaikydavo žiaurių kankinimų vaizdų ir imdavo verkti, jiems būdavo grasinama, kad jei nebendradarbiaus, bus siunčiami į kalėjimą.

Iš kurčiųjų buvo reikalaujama pasirašyti prisipažinimus, kad jie dalyvavo sąmoksle nužudyti Sovietų Sąjungos lyderius ir rengė teroristinius planus. Didelė dalis jų pasirašyti nesutiko, todėl buvo žiauriai kankinami.

Yra išlikę šiuose suėmimuose dalyvavusių gestų kalbos vertėjų liudijimai. Vienas iš suimtųjų – Izraelis Nissenbaumas, aukštos kvalifikacijos fotografas, daugkartinis kurčiųjų šaškių čempionas, nesutiko pasirašyti prisipažinimo apie dalyvavimą sąmoksle nužudyti Sovietų Sąjungos lyderius. Tuomet NKVD pareigūnas jį išsiuntė į bausmės kambarį “mokytis”. Po kurio laiko iš bausmės kambario buvo atneštas prisipažinimas su parašu. Netrukus Izraelis Nissenbaumas buvo sušaudytas.

Nustatyta, kad kurtieji ir nebyliai būdavo dažniau kankinami ir siunčiami mirties bausmei, nei kitos suimtųjų grupės.

35 iš 54 suimtųjų buvo žiauriai kankinami ir gruodžio 24 d. jiems buvo įvykdyta mirties bausmė. Jauniausias iš sušaudytųjų buvo vos 22 metų amžiaus, vyriausias – 64-erių. Kiti buvo išsiųsti į darbo stovyklas. Tik keletas iš jų išgyveno iki 1940 – tųjų, kol atgavo laisvę. Dauguma šių žmonių buvo talentingi sportininkai, menininkai, sąžiningi darbininkai, kurčiųjų organizacijų vadovai bei bendruomenės lyderiai.

Tik 1955 metais pripažinta, kad mirties bausmei nuteisti kurtieji buvo nekalti.

Šiuo metu yra tik vienas paminklas atminti šiems kankintiems ir nužudytiems Sovietų sąjungos kurtiesiems. Tai – 2008-taisiais metais dviejų aukų artimųjų iniciatyva pastatytas kuklus akmeninis paminklas Levashovskio kapinėse, netoli Sankt Peterburgo, toje vietoje, kur aukos buvo palaidotos.

 

Šaltiniai:

https://bessmertnybarak.ru/article/puli_dlya_glukhikh/

http://euromaidanpress.com/2017/05/29/80-years-ago-stalins-nkvd-began-to-arrest-and-shoot-the-deaf-and-dumb-euromaidan-press/

 

Kokia jūsų reakcija?

like
2
dislike
0
love
1
funny
0
angry
0
sad
0
wow
1