Pažintis su naująja LKD viešųjų ryšių koordinatore V. Lukošiūte

Pažintis su naująja LKD viešųjų ryšių koordinatore V. Lukošiūte

Pažintis su naująja LKD viešųjų ryšių koordinatore V. Lukošiūte

LKD viešųjų ryšių koordinatorė Vaida Lukošiūtė džiaugėsi gavusi pasiūlymą eiti šias pareigas, nes čia ji gali visiškai save realizuoti. Ir nenuostabu, nes Vaida yra baigusi viešosios komunikacijos studijas Vytauto Didžiojo universitete, Klaipėdos universitete studijavo rinkodaros magistrantūroje, o šį birželį baigs vizualinės reklamos gamybos studijas Kauno taikomosios dailės mokykloje. Kaip pati teigia, talentą rašyti atrado dar mokydamasi 4-oje klasėje ir iki šiol jo neapleido.

Naująją LKD darbuotoją kalbina neetatinė „Akiračio“ korespondentė Justina Vertelkaitė.

Vaida, papasakok, kokie tavo ryšiai su kurčiųjų bendruomene.

Esu neprigirdinti, mano sesuo taip pat turi klausos negalią. Nuo ketvirtos klasės mokiausi kurčiųjų mokykloje, tačiau tik dvejus metus, nes vėliau tėvai nusprendė mane leisti į bendrojo lavinimo mokyklą. Vaikystėje taip pat lankiau imituojamųjų dainų bei šokių būrelius Kauno kurčiųjų reabilitacijos centre, bet irgi labai trumpai – gal tik dvejus trejus metus. Kai persikėliau gyventi į Klaipėdą, ryšys su kurčiųjų bendruomene visiškai nutrūko.  Dabar vėl gyvenu Kaune, vėl bendrauju su kurčiaisiais, vėl galiu įsilieti į bendruomenę.

Kodėl nusprendei savo profesinį kelią sieti su viešaisiais ryšiais?

Nuo pat vaikystės jaučiau itin didelį poreikį rašyti: man labai patinka reikšti mintis raštu ir žodžiu, svarbiausia - vaizdžiai ir informatyviai. Dėl to baigusi mokyklą pasirinkau studijuoti viešąją komunikaciją Vytauto Didžiojo universitete. Tiesa, tuo metu dar pati nežinojau, ar tikrai noriu sieti savo gyvenimą su komunikacija, nes niekada nenorėjau apsiriboti tik straipsnių rašymu. Kai vėliau pasirinkau rinkodaros magistrantūros studijas Klaipėdos universitete, supratau, kad viešieji ryšiai ir reklamos kūrimas turi daug bendro. Iš tikrųjų labai apsidžiaugiau, kai man pasiūlė dirbti LKD viešųjų ryšių koordinatore, nes čia galiu visiškai save realizuoti – kiekvienas mano sukurtas pranešimas ar straipsnis mane pačią labai džiugina, o dar smagiau, kai jais galiu dalytis su kurčiųjų bendruomene.

O ką veikia LKD viešųjų ryšių koordinatorius? Už ką esi atsakinga?

Visų pirma – tai naujienų, straipsnių rašymas, interviu rengimas ir viešinimas. LKD viešųjų ryšių komandos tikslas – viešinti kurčiųjų bendruomenei aktualią informaciją ir mažinti informacinę atskirtį. Pagrindiniai mano darbo priemonės – LKD naujienų tinklalapis ir feisbuko platforma. Tačiau mano darbas neapsiriboja vien informacijos kūrimu internete – turiu dalyvauti ir įvairiuose renginiuose, kad matyčiau, kas vyksta aplinkui, nes naujienos pačios neateina, jų reikia ieškoti.

LKD viešųjų ryšių komandoje kartu su manimi dirba Jurgita Jankutė-Meškinė ir Linas Miskelis. Linas yra operatorius ir montažo režisierius, o Jurgita yra atsakinga už informacijos pateikimą gestų kalba, tad mano darbas yra parengti jai visą reikiamą informaciją raštu. Be to, aš atsakinga ir už titrų kūrimą – darbo turiu tikrai labai daug.

Su kokiais iššūkiais tau tenka susidurti šiame darbe?

Viešųjų ryšių virtuvė man yra pažįstama – aš nebijau nei kalbėti, nei rašyti. Visgi kadangi turiu klausos negalią, deja, kartais kyla problemų rengiant girdinčių pašnekovų interviu titrus – visada turiu tinkamai pasirinkti darbo aplinką, kurioje nebūtų triukšmo ir galėčiau puikiai girdėti, kas yra sakoma vaizdo įraše. Be to, kadangi kurčiųjų mokykloje mokiausi labai trumpai, mano pačios gestų kalba nėra gimtoji. Žinoma, kai aš kalbu gestais, mane visi supranta, tačiau man kartais būna iššūkis versti į lietuvių kalbą iš tarptautinės gestų kalbos.

Tačiau viskas įmanoma, svarbiausia - turėti noro ir motyvacijos dirbti, o motyvacijos man suteikia darbo aplinka. Mane labai džiugina mano komanda, nes labai operatyviai dirba, nesinori jiems nusileisti. Vis dėlto man svarbu ir savo pavyzdžiu komandą motyvuoti, kad nesustotume, nes geriausi rezultatai pasiekiami tik dirbant kartu.

Minėjai, kad šiuo metu ne tik dirbi, bet ir mokaisi. Taip pat žinau, jog prisidedi prie projekto „Made in Silence“ kūrimo. Kaip viską spėji?

Veiklų turiu labai daug, bet kai nori – viską spėji. Aš mokausi vizualinės reklamos gamybos Kauno taikomosios dailės mokykloje, o LKD turiu daug darbų, susijusių su šia specialybe, pavyzdžiui, maketavimas, vizitinių kortelių, plakatų kūrimas ir t. t. Taigi tam tikra prasme mokausi ir dirbu tuo pat metu.

Kokie artimiausi tavo veiklų LKD planai?

Mes su komanda jau esame numatę nemažai žmonių, su kuriais norėtume padaryti interviu. Tačiau kol kas didžiausias iššūkis – pakviesti tuos žmones pokalbio. Žinoma, yra tokių, kurie patys rodo iniciatyvą, nori būti pakalbinti, bet yra žmonių, kurie savyje nešiojasi labai įdomią istoriją, o juos prisišaukti labai sunku. Tačiau kurčiųjų bendruomenėje yra daug įdomių žmonių, apie kuriuos mažai dar kas žino, ir mes norime apie juos papasakoti.

Taip pat mano tikslas – prisidėti prie LKD įvaizdžio formavimo, atributikos kūrimo ir LKD internetinio puslapio atnaujinimo.

Ar LKD turi savo viešųjų ryšių viziją? Kokia ji?

LKD viešųjų ryšių vizija – būti pirmiems: pateikti aktualią informaciją operatyviai ir aiškiai. Šiandien informacijos srautas labai didelis, tad svarbu, kad kurčiųjų bendruomenė visuomet būtų informuota, žinotų, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje.

Vaida, dėkoju tau už pokalbį ir linkiu sėkmės kūrybinėje kelionėje kartu su LKD viešųjų ryšių komanda.

LKD viešųjų ryšių koordinatorė V. Lukošiūtė talentą rašyti atrado dar mokykloje ir iki šiol jo neapleido.

LKD viešųjų ryšių komandoje kartu su Vaida dirba J. Jankutė-Meškinė ir L. Miskelis.

Akiračio inf.

JUSTINA VERTELKAITĖ

Kokia jūsų reakcija?

like
0
dislike
0
love
4
funny
2
angry
0
sad
0
wow
1