Pokalbis su Tatiana Trofimova

Pokalbis su Tatiana Trofimova apie kurčiojo gido darbą.

 

Tatiana Trofimova yra kurčia ir dirba gide Maskvoje. Ji pasakoja apie savo darbo ypatumus, galimybę kurtiesiems įgyti gido licenciją Rusijoje bei iniciatyvą „Pasaulio kurtieji gidai“.

 

 

Laba diena.

Sveiki, sveiki.

Kadangi lietuvių kurčiųjų draugija vykdo projektą „Apie pasaulio naujienas“ ir pamačiau, kad yra kurčioji gidė, todėl prašau, papasakokite apie save, savo darbą.

Gerai. Aš, Tatjana, gestas-vardas toks. Pirštų abėcėlė - mano vardas T A T J A N A. Aš gyvenu Rusijoje. Kaip man šovė į galvą dirbti gide? Kokia buvo mano darbo pradžia? Kadangi griežtai, pagal įstatymus gidas privalo turėti licenciją.  O priešistorė buvo tokia: Aš turiu negirdintį sūnų, ir labai mėgau jam pasakoti įvairias istorijas. Ir tada aš pagalvojau, kad kurčiųjų bendruomenei taip pat būtų įdomu. Ir tada nusprendžiau mokytis gido specialybės, įstojau, buvo sunku, bet egzaminus išlaikiau, gavau diplomą ir pradėjau dirbti gide. Pirmiausiai orientavausi į rusų kurčiųjų bendruomenę, paskui pramokau tarptautinę gestų kalbą, pradėjo važiuoti kurtieji ir iš užsienio. Paskui darbus sustabdė Covidas. Tada suradau kitą darbo kryptį- nuotolinę platformą.

Nuo kada pradėjote dirbti gide?

Nuo 2018m., - prieš tris metus.  2020m, prezidentas V. Putinas pasirašė įstatymą, visi dirbantys gidai privalo turėti licencijas.

Įdomu, ar kurtieji galėtų mokytis šios profesijos? Kaip vyksta mokymas? Ar jam skiriamas gestų kalbos vertėjas? Kiek trunka studijos?

Maskva labai didelė,  istorinės medžiagos labai daug. Mokomės beveik metus. Gidas norėdamas vesti ekskursijas mažesniuose miestuose, mokosi 2-3 mėnesius.

Kai mokiausi, girdintieji netikėjo ir sakė, kad tai neįmanoma. O aš pasakiau, kad įmanoma su gestų vertėjos pagalba. Man valstybė skyrė gestų vertėją – 40 val. Tai labai mažai. Kadangi mes mokėmės kartu su kita kurčiąją mergina, mes turėjome bendroje sumoje gestų vertėjos paslaugų - 80 val. Kai jas išnaudojome, tada paėmėm mano ir jos vyro po 40 val. Turėjome dar 80 val. Mokytis buvo sunku. Mokymosi programa pritaikyta girdintiesiems. Ekskursijos autobuse mums netiko, tada mes sugalvojome ekskursijas vesti pėsčiomis, kurios labai tinka kurtiesiems.

Jūsų ekskursijos skirtos tik kurtiesiems, ar gali dalyvauti ir girdintieji?

Įdomus klausimas. Žinoma, mano ekskursijos skirtos kurtiesiems, nes vartoju rusų gestų kalbą. Bet turėjau ir girdinčiųjų žmonių užklausą, ar negalėčiau vesti ekskursijas studentams, kurie mokosi gestų kalbos? Bet jie paprašė, kad vertimas paralelei būtų su šnekamąja kalba. Na, tai neįmanoma, nes nebus geros kokybės, todėl aš atsisakiau. Buvau kviečiama filmuotis kartu su gestų vertėja, kuri įgarsino mano gestus. Bet ji užsižiūrėdavo susižavėjusi, užsimiršdavo ir jos įgarsintas vertimas vėluodavo.

Ar jus ekskursijas vedate tik Maskvos mieste? Ar ir kituose miestuose?

Aš licenciją turiu tik ekskursijoms Maskvoje. Jei norėčiau vesti ekskursijas Sankt Peterburge, turėčiau mokytis, išlaikyti egzaminus, gauti licenciją. Bet nenoriu apkrauti savo galvos, man pakanka ekskursijų Maskvos mieste. Galėčiau vesti ekskursijas mažuose miesteliuose 100 km. Spinduliu nuo Maskvos, pasimokiusi, susirinkčiau licencijas. Žinoma, jeigu ryžčiausi, ateityje, galėčiau turėti kitų miestų licencijas gido paslaugoms teikti.

Kiek Maskvoje yra kurčiųjų gidų?

Šiuo metu Maskvoje yra trys kurtieji gidai, visos trys- moterys. Yra dar vienas, ypatingai domisi istorija, istoriniais faktais, jis buvo pirmais kurčiasis gidas. Gal jūs žinote, jos vardas-gestas toks. Jis mėgsta rašyti, jis labai profesionalus gidas, turintis didelį žinių bagažą. Jis daug medžiagos pateikia raštu. Jis neturi licencijos, tiesiog neturi tam laiko. Tai mūsų kaip ir keturi, trys iš jų dirba su licencija.

Man pasakojo, kad jūs turite susikūrę platformą „pasaulio kurčiųjų gidai“ ? Ar galite papasakoti plačiau?

Taip, tai susiję su Covido pandemija. Dirbti negalėjome. Būnant namuose, trūko veiklos. Pradėjau internete ieškoti, ar yra pasaulyje kurčiųjų gidų. Taip jų yra, bet daugiausiai jų Europoje: Italijoje, Čekijoje, Ispanijoje, taip pat Pietų Amerikoje yra. Mes susibūrėme ir kalbėjome apie gido darbo etiką. Buvo išreikštas noras įkurti savo, kurčiųjų gidų asociaciją. Šituo klausimu ateityje dar reikės padirbėti. Problema yra tokia, kad mes visi išsibarstę po visą pasaulį, laiko juostos skirtingos. Ir greiti susitikimo čia ir dabar suorganizuoti sunku.

Įdomu, ar jūs turite savo internetinį puslapį „Pasaulio kurčiųjų gidas?

Taip, tai yra planuose. Priklausomai nuo to, ar mūsų asociacija taps oficiali. Jei taip, tai tada yra privalomas internetinis puslapis. Nes tada galima bus pasitikrinti ar gidas dirba legaliai, ar jis turi licenciją. Daug žmonių skelbiasi, kad gali dirbti gidu, vesti ekskursijas, bet po to paaiškėja, kad jų žinios nėra pakankamos, kad prideda nebūtų faktų. Todėl tam ir reikalingos licencijos. Licencijuotus gidus tokiu būdu gina valstybė, užtikrina turistams tikrą ir neiškraipytą informaciją. Pavyzdžiui Azijoje nėra kurčiųjų gidų. Tada mes pagal tos šalies įstatymus padėtume, organizuotume, apmokytume kurčiuosius gidus. Ir tada iš oficialaus tinklalapio galima būtų išsirinkti norimą gidą.

Įdomu, ar dabar laikinai turite susikūrę kokią grupę?

Taip, turime, bet tai uždara grupė.

Kaip kurtieji galėtų rasti informaciją, jūsų kontaktus?

Artimiausiu laiku planuojame susitikimą, kurio metu nuspręsime, kaip tai padaryti. Tam reikia laiko.

Kai jau oficialiai turėsite tinklalapį ar grupę, informuokite, aš pasidalinčiau su Lietuvos kurčiaisiais.

Būtinai atsiųsiu. Aš, mūsų gidų susitikime pasiūliau, kad „pasaulio kurčiųjų gidas“ susidarytu iš keturių pasiūlymų. Iš kurių galima būtų rinktis: 1. Kelionės miestuose. 2. Muziejai. 3. Aktyvus turizmas, Žygiai, žygiai kalnuose. 4. Ekskursija grupėms su lydinčiu gidu. Iš šių pasiūlymų bus galima rinktis. Yra įdomus pasiūlymas iš 3 dalies – Suomijoje. Ten siūloma ekstremali išgyvenimo stovykla, kurią veda kurčiasis gidas, turintis licenciją. Tai turėtų būti labai neįprasta.

Aš žinau, kad Lietuvoje yra vienas kurčiasis gidas, turintis licenciją, vesti ekskursijas Vilniaus mieste.

Kaip smagu, galėsi duoti man jo kontaktus?

Taip, žinoma. Aš matau, pasaulyje daugėja kurčiųjų gidų.

Taip, taip po truputi mūsų daugėja. Labai lauksiu kontaktų, mes mielai atvyktume, Vilnius labai gražus miestas su turtinga istorija. Dar norėčiau pasakyti apie licenciją, ji išduodama penkiems metams. Po penkių metų vėl vyksta mokymai, pasikartojama, atnaujinamos žinios. Gaunama licencija nėra visam likusiam gyvenimui. Licencija gaunama tik penkiems metams, kurią vis reikia atnaujinti.

Kaip įdomu, o koks girdinčiųjų požiūris į kurčią gidą Rusijoje? Ar jie yra vienodame statuse su girdinčiais gidais?

Dabar jau taip, mes išsikovojome, remdamiesi darbais, filmuota medžiaga, faktais, kad esame lygiaverčiai gidai. Visai neseniai gavau licenciją, vesti ekskursijas Kremliuje. Jūs žinote, tai maža teritorija su raudonais bokštais. Tai ta vieta nuo kurios pradėjo augti Maskvos miestas. Dabar ten V. Putino ofisas. Du metus kovojau, kad gaučiau šią licenciją. Paprašiau Maskvos kurčiųjų organizacija, kad jie nusiųstu laišką su prašymu, suteikti galimybę gauti licenciją kurčiai vertėjai. Išnagrinėję prašymą, mus dvi priėmė mokytis, mokėmės pusantro mėnesio, gavome labai daug gidui reikalingos informacijos. Didžiuliam mūsų džiaugsmui išlaikėme egzaminus ir gavome licencijas.

Tai yra puiku.

Kurtieji pradeda domėtis gido paslaugomis. Paprastai darbo įkarštis būna vasara. Šaltuoju metų laiku ekskursijų būna mažiau. Atvykstančių yra mažai. Aš labiau orientuojuosi į rusų kurčiuosius. Taip pat dirbu su ZOOM platforma, kurioje pasakoju apie Rusijos carus, imperatorius, apie J. Staliną. Visiems šie pasakojimai ir temos įdomios, tai aš jas tęsiu toliau. Jie turi savo sukauptą informaciją, aš savo ir mes ja dalinamės. Tai nėra mokymai, tai laisvos formos bendravimas. Kai kurie kurtieji sužino daug naujo, nes mokykloje ne visi domėjosi istorija. Kai jau tampa vyresni, pradeda domėtis šalies istorija. Džiaugiasi, kad yra kurčiasis gidas.

Kur galima rasti jūsų ZOOM transliuojamą medžiagą?

Mane galima rasti facebook, Instagram, kur aš, nurodau susitikimų laiką. Kiekvienas pasirenka jam patogų laiką ir jie prisijungia. Apačioje yra nuoroda apmokėjimui. Mane galima rasti facebook,  „Deaf Moscow Tour“, kurioje dalinuosi informacija, būsimomis paskaitomis. O, koks lietuviškas J. Stalino gestas? (LKD diktorė parodo.)

Pas mus yra keturi skirtingi J. Stalino gestai–vardai. Visiems ši tema įdomi, todėl ją prašo tęsti.

Galėtumėt man atsiųsti facebook pavadinimą, aš juo pasidalinčiau su Lietuvos kurčiaisiais, kad jie galėtų prie jūsų prisijungti. Ačiū už interviu, už jūsų pasidalinta patirtimi, apie būsimą „pasaulio kurčiųjų gidą“, tikiuosi, jums pavyks. Tada kurtieji galės sekti jūsų naujienas.

Taip, tikrai, kai turėsime, būtinai paviešinsime. Dabar tarp girdinčiųjų atgimsta domėjimasis istorija. Aš noriu, kad ir kurtieji ja domėtųsi. Labai noriu akcentą dėti į jaunimą, kuriems istorija nuobodi. Tuo pačiu aš skatinu savo sūnų domėtis istorija, stengiuosi jį sudominti, kad jam būtų įdomu. Norisi perduoti jam turimas žinias. Istoriją reikėtų žinoti, ją gerbti. Jos pamiršti negalima.

Ačiū, Iki kito karto.

Buvo labai malonu. Ačiū.

 

Vertimą iš tarptautinių gestų ir vertimą iš lietuvių gestų kalbos į lietuvių kalbą atliko Lietuvių gestų kalbos vertimo centro vertėjai.

 

 

Kokia jūsų reakcija?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0