REKOMENDACIJOS DĖL SPECIALIŲJŲ TARNYBŲ (POLICIJOS, GREITOSIOS PAGALBOS, GAISRINĖS) PAGALBOS TEIKIMO PRITAIKYMO ASMENIMS, TURINTIEMS KLAUSOS NEGALIĄ

REKOMENDACIJOS DĖL SPECIALIŲJŲ TARNYBŲ (POLICIJOS, GREITOSIOS PAGALBOS, GAISRINĖS) PAGALBOS TEIKIMO PRITAIKYMO ASMENIMS, TURINTIEMS KLAUSOS NEGALIĄ

REKOMENDACIJOS DĖL SPECIALIŲJŲ TARNYBŲ (POLICIJOS, GREITOSIOS PAGALBOS, GAISRINĖS) PAGALBOS TEIKIMO PRITAIKYMO ASMENIMS, TURINTIEMS KLAUSOS NEGALIĄ

dddd

REKOMENDACIJOS DĖL SPECIALIŲJŲ TARNYBŲ (POLICIJOS, GREITOSIOS PAGALBOS, GAISRINĖS) PAGALBOS TEIKIMO PRITAIKYMO ASMENIMS, TURINTIEMS KLAUSOS NEGALIĄ

 

Lietuvos kurčiųjų draugija siekia išspręsti kylančias problemas ir iššūkius, kad specialiosios  pagalbos tarnybos pagerintų pagalbos teikimo kokybę, atitinkančią klausos negalią turinčių asmenų poreikius. Teikiame šias rekomendacijas:

 1. Skubios pagalbos tarnybų specialistai - policijos pareigūnai, gaisrininkai, medikai ir kiti specialistai, teikiantys skubią pagalbą, turėtų susipažinti su kurtumo negalios etika, kurčiųjų kultūra ir lietuvių gestų kalbos pradmenimis. Lietuvos kurčiųjų draugija organizuoja nemokamas paskaitas “Visuomenės švietimas apie kurčiuosius”, kurias suderinus iš anksto, galime pravesti Jūsų įstaigoje. Dėl paskaitos pravedimo kreipkitės el. paštu: lkd.mokymai@gmail.com. Jei norite mokytis lietuvių gestų kalbos, dėl nemokamų ar mokamų kursų ciklo kreipkitės į VšĮ Surdologijos centrą, el. paštu: surdologijoscentras@gmail.com.
 2. Klausos negalią turinčių asmenų gimtoji kalba - lietuvių gestų kalba. Tai pripažinta ir teisinį statusą turinti kalba, savo gramatika ir struktūra besiskirianti nuo lietuvių kalbos. Specialistams bendraujant ir teikiant pagalbą žmonėms, turintiems klausos sutrikimų, gali kilti sunkumų susikalbėti. Situacijose, kai reikalinga skubi pagalba, negalima patikimai perduoti informacijos gestikuliuojant, susirašinėjant ar skaitant iš lūpų - krizinėse situacijose kurčiasis gali nesuprasti arba suprasti visiškai priešingai ir taip trukdyti pagalbos teikimui ar net sukelti pavojų. Atkreipiame dėmesį: susikalbėjimas gali būti neteisingas, net jei žmogus gali kalbėti žodine kalba arba skaityti iš lūpų - tai nereiškia, kad jis taip pat gerai supras jūsų kalbą ar dėstomas mintis.
 3. Tam, kad bendravimas vyktų sklandžiai ir būtų suteikta visa reikiama informacija,  reikalinga naudotis lietuvių gestų kalbos vertėjo paslaugomis. Kai susitikimas su klausos negalią turinčiu asmeniu yra planuotas iš anksto, lietuvių gestų kalbos vertėjo paslaugas reikėtų užsisakyti kiek galima anksčiau: paskambinus į savo apskrities lietuvių gestų kalbos vertėjų centrą ir pranešus laiką ir vietą, vertėjas atvyks į susitikimą ir padės susikalbėti. Šios paslaugos užsakovui yra nemokamos, teikiamos 8.00-20.00 val. darbo dienomis. Gestų kalbos vertėjų centrų kontaktus galima rasti čia: http://www.ndt.lt/gestu-programa/gestu-kalbos-verteju-centrai/.
 4. Tiems atvejams, kai pagalba teikiama iš anksto neplanuotai, specialistai turėtų būti aprūpinti stacionariais ar planšetiniais kompiuteriais su įdiegta Skype programėle, internetu ir vaizdo kamera, kad asmuo su klausos negalia ar skubios pagalbos specialistas galėtų pasinaudoti nuotoline lietuvių gestų kalbos vertimo paslauga.
 5. Prevencinės vaizdo medžiagos turėtų būti verčiamos į lietuvių gestų kalbą ir dedami titrai lietuvių kalba, kad informacija būtų lengvai suprantama.
 6. Bendraujant atkreipti dėmesį:
  1. nesuimkite klausos negalią turinčiam asmeniui rankų už nugaros ar kitokiu būdu, nes asmuo nieko negalės pasakyti lietuvių gestų kalba;
  2. neišsigąskite, jei klausos negalią turintis asmuo palies jūsų petį du ar daugiau kartų - tai kurčiųjų kultūros dalis, taip jie kviečia žmones ar siekia atkreipti dėmesį;
  3. nepalikti klausos negalią turinčio asmens be informacijos, kas, kada ir kaip bus daroma, pasitikslinti ar kurčiasis supranta, ar turi klausimų, paaiškinti, ką daryti toliau po pagalbos teikimo. Negaudami informacijos, asmenys nerimauja ir išgyvena, nes nesupranta, kas vyksta ir kas bus daroma.
  4. jei norite atkreipti klausos negalią turinčio asmens dėmesį, naudokite šviesos signalus (išjunkite/įjunkite kelis kartus prožektorių), kad jis Jus pamatytų.

 

Kilus klausimams dėl rekomendacijų, konsultacijas teikia viceprezidentas/mokymų vadovas Mykolas Balaišis, tel. 862558679, el. paštas mykbal@gmail.com

 

Kokia jūsų reakcija?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0