Tarptautinė kurčiųjų žmonių savaitė 2021 I DIENOS TEMOS

Pristatome Pasaulio kurčiųjų federacijos (WFD) parengtas Tarptautinės kurčiųjų žmonių savaitės dienos temas.

 

TARPTAUTINĖ KURČIŲJŲ ŽMONIŲ SAVAITĖ 2021

#IWDeaf #IDSL

 

Rugsėjo 20 d. KURČIŲJŲ ISTORIJOS PUOSELĖJIMAS

 

 

Kurčiųjų bendruomenės ir nacionalinės gestų kalbos visame pasaulyje egzistuoja jau kelis šimtmečius. Šiandien skiriame laiko branginti stiprių kurčiųjų bendruomenių garbingą ir turtingą istoriją, taip pat švęsti visus kurčiųjų bendruomenės žmones: kurčiuosius, neprigirdinčiuosius, kurčių tėvų girdinčius vaikus (CODA), taip pat su kurčiaisiais bendradarbiaujančius asmenis, kurie kartu dirbo atiduodami visas jėgas, kad kurčiųjų bendruomenės šiandien klestėtų visame pasaulyje.

 

Rugsėjo 21 d. TVARI KURČIŲJŲ LYDERYSTĖ

 

 

Kurčiųjų bendruomenės visame pasaulyje susibūrė į atstovaujamąsias asociacijas, siekdamos ginti savo žmogaus teises. Šioms organizacijoms reikia finansavimo, gebėjimų stiprinimo ir įgaliojimų, kad būtų įgyvendintas principas „Nieko apie mus be mūsų“.

Šiandien Pasaulio kurčiųjų federacija kviečia palaikyti jų veiklą skiriant paramą įvairioms veikloms, skirtoms ginti kurčiųjų žmonių teises užtikrinti, taip pat pasirašant WFD chartiją „Gestų kalbos teisės visiems“.

 

Rugsėjo 22 d. GESTŲ KALBA VISIEMS BESIMOKANTIEMS KURTIESIEMS

 

 

Gestų kalbos suteikimas kurtiesiems nuo pat gimimo naudojant tinkamus gestų kalbos modelius yra labai svarbus kurčiųjų vaikų pažintinių ir socialinių gebėjimų vystymuisi. Norint kurčią vaiką išmokyti kitų kalbų, būtina stipri jo gimtoji kalba – gestų kalba. Kadangi daug kurčiųjų vaikų gimsta šeimose, kurios nevartoja gestų kalbos, turi būti sukurtos paslaugos, skirtos gestų kalbos mokymuisi ir paramai šeimoms, kad jos galėtų išmokti ir naudoti savo nacionalines gestų kalbas.

 

Rugsėjo 23 d. TARPTAUTINĖ GESTŲ KALBŲ DIENA. MES PALAIKOME ŽMOGAUS TEISES!

 

 

Šią Tarptautinę gestų kalbų dieną mes švenčiame kurčiųjų bendruomenių, vyriausybės ir pilietinės visuomenės atstovų bendradarbiavimo pastangas pripažinti ir skatinti daugiau nei 200 skirtingų nacionalinių gestų kalbų visame pasaulyje. Kartu pasirašome deklaraciją, kuria palaikome gestų kalbas kaip esminę kurčiųjų žmonių žmogaus teisę!

Tarptautinę gestų kalbų dieną mes dirbame kartu, kad palaikytume ir apsaugotume visų kurčiųjų ir kitų, vartojančių nacionalines gestų kalbas, kalbinę tapatybę ir kultūrinę įvairovę. Šį minėjimą suponuoja 2017 m. priimta Jungtinių tautų organizacijos (JTO) rezoliucija, kuri rugsėjo 23 dieną oficialiai pripažįsta Tarptautine gestų kalbų diena.

WFD didžiuojasi galėdama paskelbti „Pasaulio lyderių iššūkį“, kuris bus gyvendintas per 2021 metų Tarptautinę gestų kalbų dieną. Šiuo iššūkiu siekiama skatinti nacionalinių gestų kalbų naudojimą nacionaliniams ir pasaulio lyderiams bendradarbiaujant su savo nacionalinėmis kurčiųjų asociacijomis.

Jūsų šalies vadovai turėtų nusifilmuoti vaizdo įrašą, kuriame gestų kalba sakytų „Aš palaikau kurčio žmogaus teises!“.

„Pasaulio lyderių iššūkis“ yra galimybė nacionalinėms kurčiųjų žmonių asociacijoms užmegzti ir palaikyti tvarų bendradarbiavimą su savo nacionaliniais lyderiais, naudojant savo nacionalines gestų kalbas.

Nacionalinės kurčiųjų asociacijos gali susisiekti su savo valstybės lyderiais ir paprašyti jų nusifilmuoti vaizdo įrašą nacionaline gestų kalba. Talpinant šiuos vaizdo įrašus socialinėse medijose būtina naudoti grotažymes #IDSL #GlobalLeadersChallenge ir įrašuose pažymėti WFD @Wfdeaf.

Visus 2020 metų „Pasaulio lyderių iššūkio“ vaizdo įrašus galite peržiūrėti WFD internetiniame puslapyje.

 

Rugsėjo 24 d. PERSIPINANČIOS KURČIŲJŲ BENDRUOMENĖS

 

 

Asmens tapatybės daugialypiškumas yra pagrindas suprasti, kaip skirtingos socialinės ir politinės žmogaus tapatybės gali nulemti asmens diskriminaciją. Diskriminacija gali apimti tokius aspektus kaip rasė, lytis, negalia, seksualinės pažiūros, religija ir kalba. Kurčiųjų bendruomenės nariai priklauso ir kultūrinei-kalbinei grupei, ir neįgaliųjų grupei. Šis susikertamumas pabrėžiamas JTO Neįgaliųjų teisių konvencijoje, kurioje išdėstytos neįgaliųjų teisės ir kalbinės bei kultūrinės kurčiųjų teisės.

 

Rugsėjo 25 d. KURČIŲJŲ KULTŪRA IR MENAI

 

 

Kurtieji reguliariai susiburia draugėn pasikalbėti savo gimtąja gestų kalba ir pasidalinti kultūra. Kurčiųjų kultūra apima kurčiųjų bendruomenėse egzistuojantį elgesį, tradicijas, įsitikinimus, vertybes, istoriją, humorą ir meną. Kurčiųjų bendruomenės didžiuojasi savo kalbine ir kultūrine tapatybe ir švenčia šias tapatybes per kultūrines ir menines išraiškas įvairiose meno srityse.

 

Rugsėjo 26 d. ŽMOGAUS TEISĖS KRIZĖS METU

 

 

Praėję metai mums parodė naujus poreikius ir naujus būdus, kaip užtikrinti kurčiųjų gerovę krizės situacijose. Atsižvelgiant į įvairias krizes, įskaitant infekcines ligas, klimato kaitą, stichines nelaimes ir ginkluotus konfliktus, kurtieji visame pasaulyje patiria kalbos stygių, socialinius ir ekonominius trūkumus bei audizmą. Šiandien mes pabrėžiame, kaip svarbu užtikrinti ir išlaikyti visų kurčiųjų asmenų žmogaus teises, kai vyksta įvairios, tarpusavyje susijusios krizės, su kuriomis šiandien susiduriame.

 

WFD informacija

Versta iš anglų k.

 

 

Kokia jūsų reakcija?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0