Tarptautinė kurčiųjų žmonių savaitė 2022 I DIENOS TEMOS

Pasaulio kurčiųjų federacijos (WFD) parengtos 2022 m. Tarptautinės kurčiųjų žmonių savaitės dienos temos.

TARPTAUTINĖ KURČIŲJŲ ŽMONIŲ SAVAITĖ 2022

DIENOS TEMOS

 

#IWDeaf #IDSL

 

Rugsėjo 19 d. GESTŲ KALBOS ŠVIETIMO SISTEMOJE

 

Gestų kalbos įsisavinimas nuo pat gimimo yra labai svarbus kurčiųjų vaikų pažintiniam ir socialiniam vystymuisi. Norint išmokti kitų kalbų, būtinas stiprus nacionalinės gestų kalbos pagrindas. Kadangi daug kurčiųjų vaikų gimsta šeimose, kurios dar nemoka savo nacionalinės gestų kalbos, turi būti sukurtos paslaugos, kuriomis pasinaudoję tėvai galėtų mokytis gestų kalbos ir gautų tikslinę pagalbą šeimoms.

 

Rugsėjo 20 d. TVARIOS EKONOMINĖS GALIMYBĖS KURTIESIEMS

 

Maždaug 80 % neįgaliųjų, įskaitant kurčiuosius, yra darbingo amžiaus. Visgi, pasauliniai tyrimai rodo, kad kurčiųjų bendruomenėse vyrauja didelis nedarbas. Patekimas į sąžiningą ir įtraukią darbo rinką su tokiomis pat darbo sąlygomis ir atlyginimu, kaip ir žmonės be negalios, yra žingsnis link kurčiųjų įtraukimo į savo bendruomenes ir lygesnes visuomenes.

 

Rugsėjo 21 d. SVEIKATA VISIEMS

 

Visapusiška prieiga prie su sveikata susijusios informacijos ir paslaugų yra pagrindinė prielaida, kad galėtume naudotis mūsų pagrindinėmis teisėmis. Vis dėlto kurtieji susiduria su kliūtimis, stigmatizavimu ir diskriminacija, kai negauna gyvybę gelbstinčios informacijos ir paslaugų savo gimtąja gestų kalba. Šią didžiulę problemą išryškino COVID-19 pandemija. Nacionalinės vyriausybės yra atsakingos už prieinamumą prie su sveikata susijusios informacijos ir sveikatos paslaugų visiems, įskaitant kurčiuosius.

 

Rugsėjo 22 d. KURČIŲJŲ ŽMONIŲ APSAUGA KRIZIŲ METU

 

Praėję metai mums parodė naujus poreikius ir naujus būdus, kaip užtikrinti kurčiųjų gerovę krizinėse situacijose. Įvairių krizių, įskaitant infekcines ligas, klimato kaitą, stichines nelaimes ir ginkluotus konfliktus, metu kurtieji visame pasaulyje patiria informacijos trūkumą, socialines ir ekonomines kliūtis bei audizmą. Šiandien pabrėžiame visų kurčiųjų žmogaus teisių užtikrinimo svarbą, ypač krizinių situacijų metu.

 

Rugsėjo 23 d. GESTŲ KALBA MUS VIENIJA!

 

Šiandien – Tarptautinė gestų kalbų diena.

Šios dienos pagrindinis šūkis – Gestų kalba mus vienija!

Didžiuokimės ir puoselėkime savo gimtąją gestų kalbą!

 

Rugsėjo 24 d. DAUGIALYPĖS KURČIŲJŲ BENDRUOMENĖS

 

Kurčiųjų bendruomenės vienija skirtingas tapatybes turinčius žmones: skirtingų lyčių, amžiaus, seksualinių pažiūrų, kalbinių nuostatų, etninės kilmės, socialinės ir ekonominės kilmės, skirtingos negalios ir religijos asmenis. Nacionalinės vyriausybės ir kurčiųjų organizacijos turi pripažinti ir skatinti daugialypes kurčiųjų bendruomenes. Kartu galime sukurti stiprias bendruomenes, gerbiančias ir įtraukiančias visus kurčiuosius.

 

Rugsėjo 25 d. RYTOJAUS KURČIŲJŲ LYDERYSTĖ

 

Jau daugiau nei šimtmetį kurčiųjų bendruomenės visame pasaulyje buriasi į atstovaujamąsias asociacijas (draugijas), siekdamos ginti ir saugoti savo žmogaus teises. Šioms organizacijoms reikia finansavimo, gebėjimų stiprinimo ir įgalinimo, kad jos galėtų įgyvendinti principą „Nieko apie mus be mūsų“. Šiandien palaikykite savo vietines, nacionalines ir tarptautines kurčiųjų organizacijas!

 

 

Kokia jūsų reakcija?

like
1
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0