Tarptautinė kurčiųjų žmonių savaitė 2023 I Dienos TEMOS

Pristatome Pasaulio kurčiųjų federacijos (WFD) parengtas Tarptautinės kurčiųjų žmonių savaitės dienos temas.

TARPTAUTINĖ KURČIŲJŲ ŽMONIŲ SAVAITĖ 2023

#IWDeaf #IDSL

Rugsėjo 18 d. (pirmadienis):

Kurčiųjų vaikų teisių deklaracija

XXI Pasaulio kurčiųjų federacijos (WFD) Generalinėje asamblėjoje buvo priimta Kurčiųjų vaikų teisių deklaraciją.  Šiandien raginame pasaulines bendruomenes parodyti, kaip jos dirba siekdamos šių teisių įgyvendinimo savo valstybėse.  Galite dalintis vaizdo įrašais savo socialiniuose tinkluose, rengti seminarus ir renginius, kuriuose pabrėžiamos kurčiųjų vaikų teisės arba ką reikia padaryti, kad šios teisės būtų užtikrintos kiekvienam kurčiam vaikui.  WFD kviečia visus palaikyti priimtą Deklaraciją – atidaryti šią nuorodą ir pasirašyti savo vardus prie šios deklaracijos.
 

Rugsėjo 19 d. (antradienis):

Kurčiųjų įgalinimas visame pasaulyje 

Visame pasaulyje milijonai kurčiųjų vis dar neturi galimybės naudotis pagrindinėmis žmogaus teisėmis.  Pasaulio kurčiųjų federacija (WFD) pradėjo 60 šalių projektą, kurio tikslas - įgalinti kurčiųjų bendruomenes visame pasaulyje, ypač tose daugiau nei 60 Jungtinių Tautų valstybių narių, kuriose nėra nacionalinių kurčiųjų asociacijų. Prisijunkite prie mūsų ir palaikykite kurčiųjų bendruomenes tose šalyse, organizuodami šviečiamuosius renginius apie kurčiųjų gyvenimą visame pasaulyje savo vietos bendruomenėse; palaikykite kurčiųjų bendruomenes Pietų valstybėse ir skirkite finansinę paramą WFD veiklai vykdyti čia.
 

Rugsėjo 20 d. (trečiadienis):

Supratimo ,,Nieko be mūsų” įveiklinimas

Kurčiųjų bendruomenės yra kurčiųjų gyvenimo ekspertės. Neįgaliųjų teisių konvencijos 4.3 straipsnyje aiškiai nurodyta, kad vyriausybės privalo konsultuotis su kurčiųjų organizacijomis visais klausimais, susijusiais su kurčiaisiais. Pasaulio kurčiųjų federacija (WFD) mano, kad šis principas turėtų būti taikomas ir kitiems projektams bei veikloms. Kurčiųjų organizacijų atstovai nuo pat pradžių turi būti įtraukti į visus projektus ir iniciatyvas, susijusias su kurčiaisiais ir gestų kalba. Šią dieną pažymėkite savo bendradarbiavimą su kurčiųjų bendruomenėmis! 

Nuoroda į Pozicijos dokumentą dėl kurčiųjų pirmenybės sisteminant ir mokant nacionalinių gestų kalbų.


Rugsėjo 21 d. (ketvirtadienis):

Kurčiųjų įtraukimas į darbotvarkę

Kurčiųjų bendruomenės visame pasaulyje stengiasi užtikrinti, kad politika ir programos atspindėtų kurčiųjų žmonių gyvenimo realijas.  Šiandien raginame nacionalines vyriausybes, tarptautines institucijas, tyrimų centrus ir politiką formuojančias institucijas įtraukti kurčiuosius į savo darbą. Vis dar labai trūksta duomenų apie kurčiųjų gyvenimą ir apie teisę vartoti nacionalines gestų kalbas.  Šiandien akcentuojame iki šiol atliktus tyrimus apie kurčiųjų gyvenimą ir raginame rinkti išsamesnius duomenis apie kurčiuosius ir gestų kalbą. 


Rugsėjo 22 d. (penktadienis):

Gestų kalbos teisių siekimas visiems

Teisinis nacionalinių gestų kalbų pripažinimas yra svarbus žingsnis siekiant visų kurčiųjų pagrindinių žmogaus teisių užtikrinimo.  60% Neįgaliųjų teisių konvenciją ratifikavusių šalių vis dar nepasiekė teisinio savo nacionalinių gestų kalbų pripažinimo. Teisinis pripažinimas yra procesas, kuris leidžia geriau suvokti kurčiųjų kalbines ir kultūrines teises bei atveria kelią socialiniams pokyčiams.  Šiandien skatiname dalytis istorijomis apie tai, ką teisinis gestų kalbų pripažinimas reiškė jums ir jūsų bendruomenėms. 

Rugsėjo 23 d. (šeštadienis):

Tarptautinė gestų kalbų diena:

Pasaulis, kuriame kurtieji gali bendrauti gestų kalba visur ir visada!

 

Šiandien dalijamės Pasaulio kurčiųjų federacijos (WFD) vizija apie pasaulį, kuriame kurtieji gali bendrauti gestų kalba visur ir visada. Pasaulį, kuriame kurtieji laikomi natūralios žmonių įvairovės dalimi, o nacionalinės gestų kalbos švenčiamos ir vartojamos visose nacionalinėse visuomenėse. WFD ragina visas vyriausybes imtis priemonių siekiant užtikrinti, kad bent 50 proc. vaikų ir jaunimo mokėtų savo nacionalines gestų kalbas, nes tai yra žingsnis kuriant visuomenę, kurioje kurtieji gali bendrauti gestų kalba visur ir visada. 


Rugsėjo 24 d. (sekmadienis):

Įtraukių kurčiųjų bendruomenių kūrimas

Baigiame šią Tarptautinę kurčiųjų žmonių savaitę švęsdami įvairialypes mūsų kurčiųjų bendruomenes visame pasaulyje.  Kurčiųjų yra visur, ir jie atstovaujami visose tautinėse, kultūrinėse, kalbinėse ir etninėse grupėse.  Tai yra mūsų bendruomenių stiprybė.  Šiandien WFD ragina kurčiųjų bendruomenes imtis konkrečių veiksmų, kad mūsų bendruomenės būtų atviros ir įtrauktų visus kurčiuosius.

WFD informacija, versta iš anglų k.

Kokia jūsų reakcija?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0