Vyriausybei pateiktas SADM projektas dėl lietuvių gestų kalbos vertėjų centrų centralizavimo

Vasario 11 dieną Neįgaliųjų reikalų departamente susirinkę aukščiausi Lietuvos kurčiųjų sistemos vadovai diskutavo klausimais, kurie jau artimiausiu metu gali nulemti didelius pokyčius kurčiųjų sistemoje. Vienas iš jų – numatomas lietuvių gestų kalbos vertėjų centrų reorganizavimas juos centralizuojant.

Vyriausybei pateiktas SADM projektas dėl lietuvių gestų kalbos vertėjų centrų centralizavimo

Susitikime dalyvavo Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidentas ir valdybos nariai, kurčiųjų reabilitacijos centrų, vertėjų centrų direktoriai, Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacijos prezidentė Erika Jočytė, bendrijos PAGAVA pirmininkė Rima Sitavičienė, Surdologijos centro direktorė Jolanta Radzevič, taip pat Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) atstovės. Susitikimą koordinavo Neįgaliųjų reikalų departamento direktorė Asta Kandratavičienė ir vyriausioji specialistė Rasa Grigaliūnienė.  

Pirmasis šių klausimų – gestų kalbos vertėjų centrų (GKVC) reorganizavimas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija šiuo metu optimizuoja ir esant poreikiui reorganizuoja visas jai pavaldžias įstaigas. Kadangi Lietuvos gestų kalbos vertėjų centrai yra tarp jų, neišvengiamai buvo įvertinta ir jų veikla bei sudaryti planai, kaip optimizuoti vertimo paslaugų teikimo sistemą taip, kad ji būtų maksimaliai prieinama paslaugos gavėjams – kurtiesiems ir neprigirdintiesiems. Taip pat vienas svarbiausių reorganizacijos tikslų – pagerinti organizacijų administracinę sistemą.

SADM įvykdė kiekvieno Lietuvos gestų kalbos vertėjų centro veiklos tyrimą, taip pat buvo įvykdyta gestų kalbos vertimo paslaugos gavėjų poreikių apklausa. Vienas iš paskutiniųjų GKVC veiklos įvertinimo etapų tapo centrų direktorių individualus įvertinimas. SADM atstovės pristatė, jog visi vadovai buvo įvertinti labai gerai, tiesa, buvo užfiksuotos problemos dėl vertėjų darbo krūvių ir galimybių paskirstymo.

Tačiau iš apklaustų vadovų Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centras išsiskyrė savo gaunamų užsakymu skaičiumi, puikia užsakymų sistemos metodika. Kauno mieste taip pat veikia ir vertėjų asociacija, stiprios kurčiųjų sistemos organizacijos, bei, SADM ir Neįgaliųjų reikalų departamento vadovų požiūriu, Kaune vyksta daugiausia pagrindinių Lietuvos kurčiųjų bendruomenės renginių. Dėl šios priežasties buvo suformuotas ir Vyriausybei pasiūlytas projektas, kurį patvirtinus Lietuvos gestų kalbos vertėjų centrai bus reorganizuoti ir prijungti prie Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centro. Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Gestų kalbos vertėjų centrų centralizavimo projektas buvo pradėtas svarstyti gavus skundų iš gestų kalbos vertimo paslaugos gavėjų, jog kai kurie gestų kalbos vertėjų centrai neaprėpia gestų kalbos vertėjų poreikio ir nepajėgia aptarnauti visų savo apskrities kurčiųjų. Taip pat pastebėta, jog vertėjų centrai turi perteklinius etatus, kuriuos panaikinus atsirastų net 11,5 laisvų etatų, kuriuos galima būtų skirti gestų kalbos vertėjams ar gestų kalbos vertėjų darbo laiko optimizavimui.  Centralizavimas šias problemas išspręstų.

Susirinkime dalyvavusiems vertėjų centrų vadovams kilo klausimų dėl numatomos centralizuoto gestų kalbos vertėjų centro struktūros. Ministerijos atstovės išreiškė poziciją, jog šiuo metu struktūra nėra planuojama – yra atlikti tyrimai, parengtas ir Vyriausybei pateiktas projektas, ir tik jį patvirtinus bus planuojama administracinė sistema. SADM patirtis rodo, jog visose prieš tai reorganizuotose organizacijose didžiausia įtampa ir klausimai kildavo jų vadovams. Jie nerimaudavo dėl darbo vietų ir atlyginimų. SADM atstovės susitikimo metu kelis kartus pabrėžė, jog šioje srityje pokyčiai bus ypač silpnai juntami - nėra planuojama atleisti nei vadovus, nei skyriuose reikalingus darbuotojus, nei, tuo labiau, gestų kalbos vertėjus, o vadovų atlyginimai ir atsakomybės liks panašios. Dabartiniams gestų kalbos vertėjų centrų vadovams po pertvarkos bus pasiūlyta tapti skyrių vedėjais / padalinių vadovais.

Susirinkimo metu buvo keliama ir Vilniaus apskrities gestų kalbos vertėjų centro užsakymų paskirstymo vakarais ar savaitgaliais problema. Vilniečiai gestų kalbos vertėjų centro klientai skundžiasi, jog dažnai negauna vertėjų paslaugų vakarais ar savaitgaliais dėl to, kad nėra nei vieno tuo laiku užsakymą norinčio priimti vertėjo. Vilniaus apskrities gestų kalbos vertėjų centro direktorė Danguolė Dragūnienė šią problemą pripažįsta, kadangi gavus užsakymą vertimui ne darbo metu, būna išsiunčiami el. laiškai visiems centro vertėjams ir laukiama, ar atsiras norinčių jį suteikti. Būna, kad norinčių neatsiranda, o priversti darbuotojų dirbti nėra galimybės, kadangi tai apriboja Darbo kodeksas. „Galbūt tuomet reikėtų keisti tvarką, kuri sudarytų galimybes dirbti savaigaliais ir po darbo valandų “ – siūlė LKD prezidentas K. Vaišnora, - „Juk kitaip neaišku, kaip Vilniui dirbti toliau. Tarp Vilniaus kurčiųjų vertimo vakarais ir savaitgaliais problema yra vis didesnė.“

Neįgaliųjų reikalų departamento vadovė Asta Kandratavičienė diskusijas užbaigė griežtai: „Tiek departamento, tiek SADM prioritetas yra ir visuomet bus kurčiųjų bendruomenės, o ne gestų kalbos vertėjų centrų poreikiai.“ Tad kurčiųjų bendruomenei palankios išeities bus ieškoma.

Sulaukus Vyriausybės patvirtinimo, pasirengimas gestų kalbos vertėjų centrų reorganizavimui vyks metus, o planuojama jo pradžia – po Naujųjų metų.

 

LKD inf.

Kokia jūsų reakcija?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0