WFD Kongresas 2023

WFD Kongreso apibendrinimas

Pasibaigus WFD GA (Pasaulio kurčiųjų federacijos Generalinė Asamblėja), 2023 m. liepos 11-15 dienomis vyko Pasaulio kurčiųjų federacijos Kongresas, kuris vyko Pietų Korėjoje, Jeju saloje. Lietuvai atstovavo LKD prezidentė Vaida Lukošiūtė ir Valdybos narys Kęstutis Vaišnora. Kongrese dalyvavo apie 2000 žmonių iš 101 valstybių, pristatyti net 95 skirtingi pranešimai. Šiame straipsnyje trumpai apžvelgsime svarbiausias WFD Kongreso naujienas.
 

 

Vienas gražiausių momentų Kongrese buvo atidarymas. Šiame renginyje galėjo dalyvauti visi, besidomintys kurčiųjų kultūra ir teisėmis, norintys susipažinti su naujosiomis inovacijomis bei stebėti skirtingus, net 95 įkvepiančius pranešimus. 

Atidarymo metu dabartinis WFD Prezidentas Dr. Joseph J. Murray gavo apdovanojimo statulėlę, kurią pelnė už daugelį darbo metų žmogaus teisių gynimo klausimais.

Kongreso atidarymo programoje netrūko kultūrinio ir meninio turinio. Buvo pristatytas įspūdingas pasirodymas apie Pietų Korėjos kultūrą, leidžiantis svečiams išsamiau pažinti šią turtingą ir įvairiapusišką kultūrą.

 
 

Liepos 12 dieną prasidėjo WFD Kongreso pranešimų pristatymai. Kongreso metu svarbios temos buvo susijusios su kurčiųjų bendruomenėmis ir gestų kalbos teisine padėtimi.

Karas Ukrainoje:

Viena pirmųjų pranešėjų buvo Ukrainos kurčiųjų asociacijos prezidentė. Ji savo pranešimu atkreipė dėmesį į tragišką situaciją Ukrainoje, kur tebevyksta karas. Nors šiame Kongrese dalyvavo daugybė skirtingų šalių atstovų, daugelis jų buvo nustebę pirmą kartą išgirdę naujienas apie Ukrainos situaciją. 

Pranešėja akcentavo, kad nors ir vyksta karas, tačiau vaikų ugdymas nenutrūksta – daugybė vaikų mokosi nuotoliniu būdu, bet jei mokyklų teritorijose vyksta grėsmingi bombardavimai - mokymąsis persikelia į rūsius. Tai neabejotinai yra didelis iššūkis vaikams ir jų šeimoms, kurie stengiasi siekti švietimo ugdymo, neturėdami saugios mokymosi aplinkos.

Kurčiųjų universitetai ir jų poreikis:

Kongrese pranešimą pristatė belgės, kurios palietė aktualią temą - kurčiųjų universitetai ir jų poreikis. Pranešėjos išskyrė tai, kad Europoje tokių institucijų nėra, tačiau šiuo klausimu reikia gilios analizės ir diskusijų. Daugeliui gerai žinomas Galaudeto universitetas JAV yra kurčiųjų bendruomenės akademinis centras. Pranešimu buvo siekiama išsiaiškinti, ar yra poreikis steigti naujus kurčiųjų universitetus, o galbūt užtektų efektyvaus bendradarbiavimo su kitais universitetais ir padalinių kūrimo, kurie atitiktų kurčiųjų poreikius.

Vienas iš pagrindinių kurčiųjų universiteto tikslų būtų įgyti tokias specialybes, kurios būtų orientuotos į kurčiųjų pritaikymą, pavyzdžiui, teisės, kurčiųjų ugdymo, vertimo į gestų kalbą ir kitų sričių. Buvo paliestas diskutuotinas klausimas, ar į tokius universitetus galėtų stoti ir girdintys? Tačiau buvo pabrėžta, kad didžiausias prioritetas, jog kurtieji studijuodami jaustųsi laisvi, galėdami komunikuoti ir gauti reikalingą informaciją tik gestų kalba.

Naujoji Zelandija:

Naujoji Zelandija pristatydami savo pranešimą akcentavo, jog anksčiau šioje šalyje informacijos prieinamumas kurtiesiems buvo didžiulė problema. Jie pasidalino faktais, jog anksčiau žemės drebėjimo metu, žuvo 185 kurtieji, nes tuomet dar nebuvo sukurtos tinkamos informavimo sistemos kurtiesiems.

Po šios kraupios nelaimės, įžvelgus didžiulę spragą, N. Zelandija ėmėsi konkrečių veiksmų, siekiant pagerinti informacijos prieinamumą klausos negalią turintiems žmonėms. Vienas iš svarbių žingsnių, kuriuos jie ėmėsi - įtraukė gestų kalbos vertėjus į televizijos transliacijas. Buvo nuspręsta, jog nesant gestų kalbos vertėjams televizijoje - žinios nėra viešai transliuojamos. Taip pat - transliuojant labai svarbią informaciją, pavyzdžiui, įvykus žemės drebėjimams, kalnų nuošliaužoms ir pan. – gestų kalbos vertėjas televizijoje užima pusė ekrano, jog klausos negalią turintys asmenys suprastų, jog šiuo metu skelbiama pirmo svarbumo informacija.

Įvykus ekstramalioms situacijoms - kaip ir Lietuvoje, N. Zelandija žmonės gauna įspėjimo signalus į telefonus su stipria vibracija ir trumpu pranešimu. Tačiau pranešėjai pabrėžė, jog tekstinių pranešimų neužtenka norint užtikrinti tinkamą informacijos prieinamumą klausos negalią turintiems žmonėms. Jie akcentavo, jog tekstiniai pranešimai turi būti su vertimu į gestų kalbą, jog kurtieji galėtų tinkamai suprasti informacijos pobūdį ir imtis atitinkamų veiksmų saugumui užtikrinti. Tai svarbus ateities klausimas, dėl kurio N. Zelandija kryptingai dirba. 

 

Kanada: technologijų iššūkiai:

Pranešimo metu buvo apžvelgta Kanados situacija, kuri susiduria su technologijų iššūkiais. Kanadoje viena iš didžiausių technologinių problemų yra lėtas mobilusis internetas ir aukštos mobiliojo ryšio kainos. Tai daro didelę įtaką kurčiųjų bendruomenei, kur mobilusis internetas yra vienas svarbiausių komunikacijos prieinamumo priemonių.

Kanados atstovai atliko tyrimą, kurio metu slapti pirkėjai lankėsi parduotuvėse. Šis tyrimas parodė, kad tik 9 % slaptų pirkėjų turėjo galimybę naudotis gestų kalbos vertėjų paslaugomis nuotoliniu būdu. Tai rodo, kad reikia daugiau pastangų siekiant užtikrinti visiems kurtiesiems prieinamą ir tinkamą vertimo paslaugų teikimą.

Įtraukusis ugdymas: WFD pozicija

Gestų kalbos vaidmuo yra itin svarbus kalbant apie kurčiųjų švietimą. WFD Kongreso metu paskelbė savo poziciją ir paruošė dokumentą dėl įtraukiojo ugdymo švietimo mokyklose. 

WFD tvirtino, jog gestų kalba yra būtina kurtiesiems, tačiau ji šiuo metu vartojama tik kurčiųjų mokyklose. WFD nepritarė valstybių politikų ketinimui panaikinti kurčiųjų mokyklas ir tvirtino, kad jos nėra vadinamos specialiosiosiomis mokyklomis, kaip teigia kitų šalių politikai. 

Pirmas svarbus punktas, kurį WFD rekomenduoja yra atnaujinti kurčiųjų mokyklas ir užtikrinti, kad visi pedagogai mokėtų komunikuoti gestų kalba. Tai yra būtina sąlyga, kad įtraukusis švietimas būtų sėkmingas ir kad visi kurtieji turėtų galimybę dalyvauti švietimo ugdyme. Taip pat, buvo tvirtinta, jog tinkamas įtraukusis švietimas gali būti įgyvendinamas girdinčiųjų mokyklose tik tada, kai girdintieji ir kurtieji vaikai turi galimybę bendrauti gestų kalba ne tik su pedagogais, bet ir su bendraklasiais.

Milano Kongresas 1880 m.: 

Milano Kongresas, kuris vyko 1880 metais tapo svarbiu įvykiu pasaulio kurčiųjų ugdymo istorijoje. Kongreso metu buvo patvirtintas draudimas mokyti kurčiuosius vaikus gestų kalbos, priverstinai reikalaujant kalbėti tik balsu. Šis draudimas sukėlė didžiulę audizmo apraišką ir ilgą kančią kurtiesiems, kuriems gestų kalba buvo uždrausta kurčiųjų mokyklose. 

Milano Kongreso žalingi padariniai vėliau paskatino WFD kreiptis į UNESCO - organizaciją, saugančią svarbius istorinius ir kultūrinius paveldus. Po WFD kreipimosi, 2023 m. gegužės 24 d. buvo oficialiai patvirtinta, kad tai, kas nutiko Milano Kongrese, buvo vienas iš blogiausių įvykių kurčiųjų atžvilgiu ir šis įvykis buvo įtrauktas į UNESCO sąrašą.

 

Gestų kalbos kursai tėvams:

Pranešimo metu buvo pastebėta, jog pasigendama gestų kalbos kursų, skirtų tėvams, auginantiems kurčius vaikus. Pranešimo metu buvo pasidalinta rekomendacijomis, kad prieš vedant gestų kalbos kursus tėvams, lektoriai pirmiausiai įsigilintų į kiekvienos šeimos individualią patirtį, sužinotų, kaip girdinčios šeimos komunikuoja ir kokį tarpusavio ryšį šeima turi su savo vaiku. Taip pat buvo akcentuojama, jog svarbu yra sekti tėvų progresą, skatinant jų motyvaciją mokytis gestų kalbos. 

Kongreso dalyvis K. Vaišnora minėjo, jog Lietuva turėtų apsvarstyti galimybę organizuoti gestų kalbos kursus tėvams, siekiant gerinti ryšį ir komunikaciją tarp tėvų ir kurčiųjų vaikų.

Kongreso metu Lietuvos atstovai aktyviai stebėjo nemažai įvairių pranešimų, kuriuos savo skaitytojams pristatė gestų kalba. Kviečiame žiūrėti video reportažus ir sužinoti daugiau! 

 

Sekantis WFD Kongresas numatomas 2027 m. Saudo Arabijoje.
 
LKD informacija

​​​​​​

 

 

Kokia jūsų reakcija?

like
0
dislike
0
love
2
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0