XXXI LKD Suvažiavimas įnešė pokyčių organizacijos Valdyboje

Informacija apie įvykusį XXXI LKD Suvažiavimą ir jo metu priimtus nutarimus.

 

Saulėtą gegužės 7-osios rytą Lietuvos kurčiųjų draugijos (LKD) delegatai rinkosi Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centro aktų salėje, kur vyko XXXI LKD Suvažiavimas (toliau – Suvažiavimas). Koronaviruso pandemija padiktavo, kad pastaruosius porą metų visi planuoti susitikimai buvo perkelti į internetinę erdvę, tad šįkart visi džiaugėsi susitikę gyvai.

Suvažiavime dalyvavo 27 delegatai iš visos Lietuvos, kurie visą šeštadienio popietę diskutavo ir patvirtino daug svarbių klausimų, o kad viskas sklandžiai vyktų pagal darbotvarkę rūpinosi Suvažiavimo pirmininkė, Lietuvių gestų kalbos vertimo centro direktorė Ramunė Leonavičienė.

Patvirtintos ataskaitinio laikotarpio LKD ataskaitos

Tradiciškai, visiems delegatams pirmiausia buvo pristatytos praėjusių metų LKD veiklos bei revizijos komisijos ataskaitos.

Kadangi visi dokumentai delegatams buvo siųsti susipažinimui iš anksto, LKD prezidentas Kęstutis Vaišnora pristatydamas 2021 m. LKD veiklos ataskaitą išskyrė tik svarbiausius aspektus: jis paminėjo itin svarbią LKD Respublikinės Valdybos (toliau – Valdyba) veiklą ir priimtus nutarimus svarstant LKD įmonių likimą, pristatė pernai metais atliktą ES valstybių gestų kalbos statuso analizę, parengtas rekomendacijas ir jų svarbą planuojamam lietuvių gestų kalbos įstatymui, taip pat aptarė LKD pastato būklę, jo istorinį reikšmingumą kurčiųjų bendruomenei bei svarbiausius pernai vykdytus nacionalinius ir tarptautinius projektus.

Su išsamia LKD 2021 m. veiklos ataskaita galite susipažinti ČIA.

Pristatymą lietuvių gestų kalba rasite LKD Youtube kanale ČIA.

LKD Revizijos komisijos ataskaitą delegatams pristatė šios komisijos pirmininkė Greta Gustienė.  Tiesa, kadangi pati atvykti negalėjo, LKD revizijos komisijos parengtas ataskaitinio laikotarpio išvadas ir rekomendacijas G. Gustienė pristatė nuotoliniu būdu per Zoom programą.

Susipažinę su dokumentais ir išklausę pristatymus, Suvažiavimo delegatai vienbalsiai patvirtino LKD 2021 m. veiklos ir finansinės atskaitomybės ataskaitas.

LKD Respublikinę Valdybą papildė nauji nariai

2021 m. iš LKD Valdybos pasitraukus dviem nariams, pernai vykusio Suvažiavimo metu buvo nuspręsta leisti LKD Valdybai dirbti mažesne – septynių narių sudėtimi. Visgi, šių metų pradžioje atsistatydinus dar vienam Valdybos nariui buvo nuspręsta XXXI Suvažiavimo metu rinkti tris naujus LKD Valdybos narius vienerių metų kadencijai.

Paskelbus kvietimą teikti kandidatūras LKD Valdybos nario pareigoms užimti sulaukta vieno kandidato – reikiamus dokumentus pateikė įmonės UAB „Neveresta“ direktorius Martynas Lankutis. Suvažiavimo metu prisistatydamas LKD delegatams jis sakė: „Mano tikslas – LKD įmonių reikalų sprendimas, pagalba joms. Aš matau, ką galima būtų pakeisti, patobulinti. Turiu daug tikslų ir noro dirbti, o svarbiausia – dirbti LKD labui.“

Visi norintys būti LKD Valdybos nariais turėjo atsiųsti reikiamus dokumentus ir pateikti savo kandidatūras iki š. m. kovo 23 d. Iki nurodyto termino savo kandidatūrą pateikus tik vienam asmeniui, remiantis LKD įstatais, LKD nariams savo kandidatūras į LKD Valdybą leista teikti Suvažiavimo metu.

Išbandyti LKD Valdybos nario kėdę pati sau iššūkį metė aktyvi Klaipėdos kurčiųjų bendruomenės narė Nina Šamakova. „Atsirado puiki proga ir noriu pasinaudoti šia galimybe – prisidėti prie darbo Valdyboje, įgyti patirties.“ – prisistatydama delegatams sakė ji.

Nesulaukus daugiau norinčių, rinkimuose dalyvavo du kandidatai. Suskaičiavus balsavimo biuletenius paaiškėjo, kad abu – M. Lankutis ir N. Šamakova – išrinkti į LKD Valdyba 2022 – 2023 metų laikotarpiui. Sveikindamas naujuosius kolegas, LKD prezidentas pažymėjo, kad per vienerius metus dirbant LKD Valdyboje tikrai galima susipažinti su organizacijos veikla, pasisemti komandinio darbo patirties, taip pat – pamatyti, kaip atstovaujami ir ginami kurčiųjų interesai politinėje erdvėje.

Nauji LKD Valdybos nariai darbą pradės birželio mėnesį planuojamo eilinio LKD Valdybos posėdžio metu.

LKD Valdyba toliau dirbs mažesne sudėtimi

LKD Valdybą sudaro 9 asmenys, įskaitant LKD prezidentą. Tačiau  LKD Valdybos nario mandato atsisakius trims nariams, nuo 2022 metų pradžios LKD Valdyba dirbo tik šešių narių sudėtimi. Suvažiavimo metu išrinkus du naujus LKD Valdybos narius, viena vieta visgi liko laisva, mat daugiau norinčių kandidatuoti neatsirado.

Atsižvelgdami į situaciją, LKD Valdybos nariai Suvažiavimo delegatų paprašė leisti jiems ir toliau dirbti ne pilna sudėtimi. Kaip teigė LKD prezidentas K. Vaišnora, LKD Valdyba per paskutinius metus jau įrodė, kad efektyviai dirbti mažesne sudėtimi tikrai įmanoma.

Išklausius argumentus delegatams nekilo jokių abejonių – jie vienbalsiai pritarė leisti LKD Valdybai dirbti 8 narių sudėtimi. Mažesne sudėtimi LKD Valdyba dirbs tik laikinai – iki kitų metų, kai bus organizuojami nauji LKD Valdybos rinkimai. Tikimasi, kad kitąmet paskelbus kvietimą teikti kandidatūras, atsiras daugiau norinčių užimti LKD Valdybos narių pozicijas.

Patvirtintas 2022 m. LKD finansinių rezervų planas

Patvirtinus visas ataskaitas ir išrinkus naujus LKD Valdybos narius, delegatai ėmėsi svarstyti 2022 metų LKD finansinių rezervų plano. Kaip teigė klausimą pristatęs LKD prezidentas K. Vaišnora, pastaruoju metu ženkliai išaugus paslaugų kainoms, labai svarbu tinkamai iš anksto suplanuoti ateinančių metų išlaidas, kad būtų išvengta didelių finansinių nemalonumų.

Po ilgų diskusijų ir papildomų korekcijų, LKD 2022 metų biudžete numatytos lėšos narystės mokesčiams nacionalinėse ir tarptautinėse organizacijose, LKD Valdybos veiklos vykdymo, paramoms pagal prašymus, LKD patalpų priežiūros ir išlaikymo, organizacijos reprezentacinėms bei kt. išlaidoms padengti.

Aptarti kiti klausimai

Suvažiavime delegatams pristatyta dabartinė Lietuvoje veikiančių LKD įmonių padėtis, aptartos galimos LKD Valdybos narių motyvavimo priemonės, leidinio „Akiratis“ ateities perspektyvos bei lietuvių gestų kalbos įstatymo idėja. Kalbėta ir apie itin prastą LKD pastato stogo būklę. „Situacija sudėtinga, tačiau labai noriu padėkoti aktyviems bendruomenės nariams, kurie skiria papildomas lėšas stogo remonto darbams.“ – diskusijų metu pažymėjo LKD prezidentas K. Vaišnora.

Taip pat Suvažiavimo metu iškeltas klausimas dėl terminų „klausos sutrikimas“, „klausos negalia“ ir „kurtieji“ vartojimo viešajame diskurse, tačiau daugiausiai dėmesio sulaukė įtraukiojo ugdymo įstatymas, pagal kurį nuo 2024 metų bendrojo lavinimo mokyklos, esant poreikiui, privalės priimti negalią turinčius vaikus. Delegatai kėlė klausimus: kaip bus užtikrinamas gestų kalbos vartojimas bendrojo lavinimo mokyklose? Ar pedagogai bus pasirengę ugdyti klausos negalią turinčius vaikus? Koks likimas laukia kurčiųjų ugdymo įstaigų? Po ilgų pasisakymų Suvažiavimo delegatai vieningai sutarė, kad tai – itin opus ir daug išsamių diskusijų reikalaujantis klausimas.

 

Suvažiavimo metu sklandžią komunikaciją užtikrino lietuvių gestų kalbos vertėjai iš Kauno ir Panevėžio. Technine dalimi rūpinosi LKD viešųjų ryšių komanda.

Kitas LKD Suvažiavimas vyks 2023 metais. Jo metu bus renkamas naujas LKD prezidentas, Valdybos ir Revizijos komisijos nariai.

 

LKD informacija

 

 

Kokia jūsų reakcija?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0