EUD Generalinė Asamblėja 2023: I diena

EUD GA 2023 m. pirmos dienos apibendrinimas.

 

Gegužės 25-27 dienomis Švedijos sostinėje Stokholme vyko Europos kurčiųjų sąjungos (EUD) Generalinė Asamblėja (GA). Jos metu organizuoti įvairūs susitikimai, seminarai, diskusijos. Lietuvai atstovavo LKD prezidentė Vaida Lukošiūtė ir Valdybos narys Kęstutis Vaišnora.

 

Pagrindinės pirmosios EUD Generalinės Asamblėjos dienos seminarų temos:

  1. Gestakalbis avataras – jo kūrimo problematika ir techninės galimybės. Ši tema – nebe naujiena. Jau anksčiau buvo bandymų sukurti gestakalbį avatarą, tačiau jie – nesėkmingi, nes avatarai neturi veido mimikų, jų kūno kalba neišraiškinga, be to, sunku suprasti rodomus gestus. Tai – tarsi robotai. Visgi seminrao metu lektorius skaitė pranešimą, kaip ateityje ši technologija galėtų būti ištobulinta, kad atlieptų kurčiųjų komunikacijos poreikius. Idėją galima pasisavinti iš filmų „Įsikūnijimas“ bei „Įsikūnijimas. Vandens kelias“, kuomet prie žmogaus kūno prijungiami laidai ir jais informacija perduodama į kompiuterį. Galbūt tai – ateities technologija.

Visgi kyla klausimas – ar girdintieji vieni gali sukurti tokią technologiją? Diskusijų metu prieita sutarimo, kad kuriant naujas technologijas, būtina į komandą priimti ir kurčiuosius, kurie geriausiai išmano, ko reikia klausos negalią turintiems asmenims. Tik tuomet bus pasiektas tinkamas rezultatas.

Gestakalbio avataro kūrimo projektai jau pradėti, bet ar pavyks juos tinkamai įgyvendinti – pamatysime ateityje.

  1. Klausos negalią turinčių asmenų statistika. Lietuvos kurčiųjų draugija (LKD) renka statistinius duomenis apie organizacijos narius. Šią informaciją galima rasti LKD internetinėje svetainėje. EUD laikosi pozicijos, kad kiekvienoje valstybėje svarbu rinkti detalizuotą informaciją. Kaip tai suprasti? Šiuo metu renkama tik informacija, kiek valstybėje yra kurčiųjų, bendrąja prasme. Bet reikia diskutuoti, ar į šią statistiką įtraukiami ir neprigirdintieji, ir kochlearinius implantus nešiojantys asmenys, o galbūt reikėtų visas šias grupes suskirstyti pogrupiais? Taip pat dažniausiai renkant statistiką pasitelkiami du lyties kriterijai – vyrai ir moterys, bet galbūt reikėtų įtraukti ir atskirus pogrupius, pvz.: pagal amžių (senjorai, vaikai), kurtieji LGBTQ+, pagal rasinę priklausomybę ir t.t. Europoje šia tema jau plačiai diskutuojama.

Statistinių duomenų rinkimo ir apdorojimo klausimą derėtų įtraukti į būsimą LKD Valdybos posėdžio darbotvarkę. Galbūt tikrai vertėtų renkamą informaciją klasifikuoti detalesniais pogrupiais. Kol kas tai – dar nepatvirtintas klausimas, reikalaujantis išsamesnių diskusijų.

  1. EUD Tarybos pristatymas. EUD Taryba taip pat pristatė naujai sudarytas darbo grupes. Vienos iš jų kryptis – teisės aktai. Suburtose darbo grupėse privalės dalyvauti bent vienas EUD Tarybos narys, ir pirmasis klausimas, kuriam bus skiriamas prioritetas – EUD įstatų keitimas. Įstatų pakeitimams siūlymus galės teikti visų EUD nariai. Surinkti pasiūlymai bus apsvarstomi ir teikiami tvirtinti. Detalesnė informacija apie EUD darbo grupes bus skelbiama EUD internetinėje svetainėje.

Visą pirmąją EUD GA dieną vyko daug „karštų“ diskusijų. Viena jų – juodaodžių žmonių teisės. EUD delegatais vis dažniau tampa juodaodžiai, ir jie teigia, kad jų teisės nėra ginamos. Jau pernai metais vykusios EUD GA metu buvo pateiktas siūlymas sudaryti atskirą darbo grupę, kuri gintų kurčiųjų juodaodžių teises, tačiau tai dar nebuvo įgyvendinta dėl organizacijoje vykstančių nepaliaujamų diskusijų. Ir šiandien aiškaus atsakymo šiuo klausimu nėra.

 

Nuotraukos ČIA.

 

LKD informacija

 

 

Kokia jūsų reakcija?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0