Vienišo asmens išmoka: ką reikia žinoti

Nuo liepos 1 d. galima „Sodrai“ teikti prašymus dėl 28 eurų vienišo asmens išmokos. Paskirtos išmokos bus mokamos nuo šių metų lapkričio.

 

Kas gali kreiptis dėl išmokos nuo liepos 1 d.?

Vienišais asmenimis laikomi viengungiai – žmonės, niekada nesudarę santuokos, išsiskyrę ir nesudarę naujos santuokos, taip pat žmonės, kurių sutuoktiniai yra mirę ir kurie nėra sudarę naujos santuokos.

Nuo liepos mėnesio dėl vienišo asmens išmokos galės kreiptis:

  • vieniši žmonės gaunantys šalpos senatvės pensiją, šalpos neįgalumo pensiją arba socialinę pensiją (išskyrus neįgalius vaikus iki 18 metų);
  • išmoka taip pat priklausys senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems arba 60 proc. ir daugiau darbingumo netekusiems šalpos kompensacijų gavėjams;
  • dėl išmokos nuo liepos gali kreiptis ir žmonės, kurie gauna socialinę pensiją arba mažos pensijos priemoką. Tai tie asmenys, kurie yra sulaukę senatvės pensijos amžiaus arba yra netekę 60 ir daugiau procentų darbingumo ir jų gaunama senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensija yra mažesnė nei 260 eurų.

Dėl išmokos gali kreiptis Lietuvoje gyvenantys vieniši asmenys.

 

Per kiek laiko reikia kreiptis į „Sodrą“?

Kreiptis dėl vienišo asmens išmokos galima nuo liepos 1 dienos, tačiau ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo teisės gauti šią išmoką atsiradimo dienos.

Pavyzdžiui, jei žmogus turi teisę į išmoką nuo liepos mėnesio, nesvarbu, ar jis pateiks prašymą liepą, ar vėlesniais mėnesiais – išmoka jam bus skirta ir apskaičiuota nuo liepos. Į „Sodrą“ reikėtų kreiptis ne vėliau nei per 12 mėnesių nuo dienos, kai atsiranda teisė į išmoką.

Jei žmogus kreipsis dėl išmokos vėliau nei per 12 mėnesių nuo teisės į išmoką atsiradimo dienos, ji bus išmokėta už ne daugiau kaip 12 mėnesių. Pavyzdžiui, jei vienišas asmuo įgijo teisę į išmoką 2021 m. liepos mėnesį, bet dėl jos skyrimo kreipsis tik 2022 m. rugsėjo mėnesį, išmoka bus išmokėta už laikotarpį nuo 2021 m. rugsėjo.

 

Kaip pateikti prašymą?

Kreipiantis dėl vienišo asmens išmokos skyrimo, reikia pateikti „Sodrai“ prašymą. Prašymus pateikti galima keliais būdais:

  • per asmeninę paskyrą „Sodros“ internetiniame puslapyje;
  • atvykus į skyrių;
  • atsiuntus prašymą paštu;
  • paskambinus „Sodros“ informacijos telefonu.

Pasirinkus siųsti prašymą paštu, reikia pridėti notaro arba seniūnijos aptarnaujamos teritorijos seniūno, patvirtintą asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

Prašymą galima pateikti ir atvykus į „Sodros“ skyrių. Su savimi reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pavyzdžiui, pasą arba asmens tapatybės kortelę, leidimą nuolat gyventi Lietuvoje. Būtina iš anksto užsiregistruoti vizitui – tai galima padaryti internetu arba paskambinus telefonu.

Nuo liepos klientų prašymai bus taip pat priimami telefonu. 

Teikiant prašymą, papildomai gali prireikti pažymos apie santuokos nutraukimą arba santuokos nutraukimo įrašą liudijančio išrašo, jeigu šių duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre.

 

Kada ir kur bus mokama išmoka?

Tiems gyventojams, kurie pateiks prašymus nuo šių metų liepos 1 d. iki spalio 31 d., sprendimai dėl vienišo asmens išmokos skyrimo bus priimti ir išmokos pradėtos mokėti lapkričio mėnesį.

Teikiant prašymus nuo lapkričio 1 d., sprendimas dėl vienišo asmens išmokos skyrimo bus priimtas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais gavimo dienos.

Vienišo asmens išmoka bus mokama kiekvieną mėnesį už einamąjį kalendorinį mėnesį. Jos dydis nuo liepos 1 d. sieks 28,63 eurų. Vienišo asmens išmoka bus pristatoma gavėjams tokia pačia tvarka, kuria yra pristatoma socialinio draudimo pensija ar šalpos išmoka.

Pavyzdžiui, jei šalpos senatvės pensija žmogui pristatoma į namus, tai ir vienišo asmens išmoka bus pristatyta į namus. Jei šalpos neįgalumo pensiją gyventojas gauna į asmeninę sąskaitą, tai ir šią išmoką gaus į tą pačią sąskaitą.

 

Ar našliai gali kreiptis dėl vienišo asmens išmokos?

Vienišo asmens išmokas galės gauti tie našliai, kurie iki šiol teisės gauti našlių pensijos neturėjo. Pavyzdžiui, našliai negali gauti našlių pensijos,  jei miręs sutuoktinis nebuvo įgijęs reikiamo minimalaus stažo pensijai gauti,  nuo santuokos sudarymo iki sutuoktinio mirties buvo praėję mažiau nei 1 metai arba žmogus neįgalumą gavo vėliau negu per 5 metus nuo sutuoktinio mirties. 

Jei našlio gaunama našlių pensija yra mažesnė nei 28,63 eurai, jis galės gauti vienišo asmens išmoką tik vietoje našlių pensijos, tai yra, jei pateiks prašymą sustabdyti pensijos mokėjimą.

Išmoka gali būti skirta taip pat našlaičių pensijų gavėjams, kurie turi teisę gauti tiek našlių, tiek našlaičių pensiją, tačiau pasirinko gauti našlaičių pensiją. 

Nuo 2022 m. sausio 1 d. teisę į vienišo asmens išmoką įgis visi vieniši žmonės gaunantys senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją.

 

Ar gaunantiems vienišo asmens išmoką nebus panaikintos kitos kompensacijos?

Ne. Nei vienišo asmens išmoka, nei našlių pensija neturi įtakos kitoms žmogui pagal kitus įstatymus priklausančioms kas mėnesį mokamoms išmokoms ar kompensacijoms, skiriamai piniginei socialinei paramai ar apmokėjimui už socialines paslaugas.

 

Plačiau čia.

 

Šaltinis: „Sodra“ informacija

 

 

Kokia jūsų reakcija?

like
1
dislike
1
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0