EUD Generalinė Asamblėja 2023: III diena

EUD GA 2023 m. trečios dienos apibendrinimas.

 

Gegužės 27 d. – pagrindinė Europos kurčiųjų sąjungos (EUD) Generalinės Asamblėjos (GA) diena. Dalyvavo kurčiųjų organizacijų delegatai iš 28 Europos valstybių. Kiekviena valstybė turėjo po vieną balso teisę. Lietuvai atstovavo LKD prezidentė Vaida Lukošiūtė ir Valdybos narys Kęstutis Vaišnora.

 

Palyginimui: EUD GA – tarsi LKD Suvažiavimas Lietuvoje.

 

Darbotvarkėje:

  • Pristatytos ir vienbalsiai patvirtintos EUD 2022 metų veiklos bei finansinė ataskaitos.
  • Pristatyti ir vienbalsiai patvirtinti 2023 metų EUD veiklų bei biudžeto planai.

 

EUD GA metu buvo pateikta ir daug įvairių siūlymų. Delegatai, norintys pateikti siūlymą, privalėjo pasisakymui užsiregistruoti iš anksto, kad tema būtų įraukta į oficialią darbotvarkę.

Keletas EUD GA metu pateiktų siūlymų:

  • Austrijos delegatai pasiūlė nebevartoti termino „neįgalieji“ kalbant apie kurčiuosius ir neprigirdinčiuosius asmenis ir keisti jį sąvoka „kalbinė ir kultūrinė mažuma“. Vyko ilgos diskusijos, bet bendro sutarimo nebuvo prieita, nes delegatai taip pat nesutarė ir dėl termino „mažuma“, kuris, anot kai kurių, suponuoja į uždarą ir silpną bendruomenę. Be to, vartojant terminą „mažuma“ krenta ir gestų kalbos prestižas, tad delegatai diskusijų metu kėlė klausimą – ar gestų kalba yra aukšto, ar visgi žemo lygio kalba? Nuomonės išsiskyrė. Po karštų diskusijų galiausiai nuspręsta šiuo klausimu padiskutuoti plačiau būsimuose EUD susitikimuose.
  • Austrijos delegatai taip pat pasiūlė diskutuoti apie „komunikacijos asistentą“. Tai kai kuriose valstybėse jau įprasta, o kitose – visai negirdėta specializacija, bet matoma tendencija, kad Europos valstybėse komunikacijos asistentų nuolat daugėja. Komunikacijos asistentai – tai asmenys, kurie padeda kurtiesiems ir neprigirdintiesiems komunikuoti, teikia ir vertimo, ir socialines paslaugas. Daugiausia šie asmenys padeda klausos negalią turintiems studentams aukštosiose mokyklose, paskaitų metu. Svarbiausia – kad norint būti komunikacijos asistentu, nereikia turėti išsilavinimą pagrindžiančio diplomo ar gestų kalbos mokėjimo lygį patvirtinančio sertifikato ir dėl to šios paslaugos yra daug pigesnės nei gestų kalbos vertėjų. Tai itin aktualu valstybėse, kuriose gestų kalbos vertimo paslaugos yra mokamos, mat dažniausiai ieškant ekonomiškesnio sprendimo kreipiamasi į komunikacijos specialistus, o ne į kvalifikuotus gestų kalbos vertėjus. Visgi tai – didelis iššūkis siekiant sklandžios komunikacijos gestų kalba. Tad kilo klausimas – kaip bus užtikrinamos kvalifikuotos paslaugos? Diskusijų metu prieita nuomonės, kad paslaugas turėtų teikti sertifikuoti gestų kalbos vertėjai bei socialiniai darbuotojai (arba asmeniniai asistentai, kaip yra Lietuvoje), tačiau ne nekvalifikuoti komunikacijos specialistai. Galiausiai nuspręsta suburti darbo grupę, kuri pateiks atitinkamus siūlymus EUD tarybai, o ši, juos patvirtinusi, vėliau pristatys ir GA delegatams tvirtinti.
  • Prancūzijos atstovai pasiūlė sukurti kurčiųjų vėliavą. Jau daug metų šia tema diskutuojama tiek EUD, tiek Pasaulio kurčiųjų federacijoje (WFD). EUD delegatai šios idėjos nepatvirtino – ji bus plačiau pristatyta š. m. liepą vyksiančiame WFD Suvažiavime, ir galbūt bus priimtas oficialus sprendimas.

 

2024 m. EUD GA vyks Belgijoje.

 

LKD informacija

 

 

Kokia jūsų reakcija?

like
0
dislike
0
love
1
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0